Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Fyret far får ret

Kun en uge inde i sin barselsorlov blev Villy Lauridsen fyret fra Professionshøjskolen University College Vest. DM klagede til Ligebehandlingsnævnet. Nu får DM’s medlem en godtgørelse på 370.000 kr.

Fyret under fædreorlov. Lektor Villy Lauridsen fik kun en uge til at glæde sig over sin nyfødte søn, før hans arbejdsgiver sagde ham op. Det var i maj sidste år.

Nu har Ligebehandlingsnævnet i sin første sag om en fyret far på barselsorlov givet ham ret til 370.000 kr. i godtgørelse.

“Jeg er glad for afgørelsen. Især er jeg glad for, at afgørelsen slår fast, at fyringen var en uretfærdig og diskriminerende handling”, siger Villy Lauridsen i dag.

Glæden over afgørelsen overskygger dog ikke sorgen over sagens konsekvenser. Hans udsigter til et nyt job er ikke gode, vurderer Lauridsen.

“Jeg har søgt alt, hvad der smager af undervisning eller konsulentarbejde inden for det pædagogiske område. Foreløbig uden held. Der er mellem 50 og 200 ansøgere til hver stilling. Så afskeden med professionshøjskolen kan vise sig også at blive min afsked med arbejdsmarkedet. Det er jeg ked af. Det er et stort tab i mit liv, hvis jeg ikke kan få lov at undervise mere,” fortæller Lauridsen, der inden sin afskedigelse underviste i pædagogiske fag.

Fyret midt i fædreorlov
Villy Lauridsens tidligere arbejdsgiver er Professionshøjskolen University College Vest, også kendt som UC Vest, med hjemsted i Esbjerg.

Under den gradvise lukning af Ribe Seminarium blev Lauridsen i januar 2008 overført til UC Vest på uændrede vilkår. Her fortsatte han sit arbejde som lektor ved Pædagogisk Fakultet.

Nogle måneder senere, i april 2008, fortæller han sin arbejdsgiver, at han planlægger at holde 12 ugers forældreorlov i slutningen af 2008. I maj bliver han afskediget. Han har seks måneders opsigelse.

UC Vest begrunder opsigelsen med arbejdsmangel og økonomiske problemer inden for det pædagogiske fakultet. Den dårlige økonomi skyldes ifølge UC Vest, at man har færre aktiviteter inden for efteruddannelse og videreuddannelse, faldende optag og færre taxameterindtægter på grunduddannelsen samt bortfald af nogle bevillinger på finansloven til aktiviteter inden for udvikling. Endelig anfører arbejdsgiveren som begrundelse en vurdering af Villy Lauridsens faglige kvalifikationer.

Det sidste gør ham rasende.

“Afskedigelsen var slem nok i sig selv, men beskyldningen om manglende faglige kvalifikationer var næsten ikke til at bære”, siger Villy Lauridsen, der har skrevet to lærebøger og selv fremstillet store dele af materiale til undervisning.

Han har gennem årene ført over 1.000 studerende til eksamen og været censor på stort set samtlige danske lærerseminarier. På intet tidspunkt gennem sine 19 år som seminarielektor har den erfarne lektor fået kritik af sin faglighed eller sine kvalifikationer af hverken nuværende eller tidligere ledelser.

Vinder og taber
Ligebehandlingsnævnet lægger i sin afgørelse vægt på, at der i sager med barselsorlov og forældreorlov er omvendt bevisbyrde.

Hvis en lønmodtager bliver fyret, fordi han eller hun udnytter sin ret til barsels- og forældreorlov, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at fyring og orlov ikke har noget med hinanden at gøre.

Ifølge Ligebehandlingsnævnets afgørelse har UC Vest ikke kunnet løfte bevisbyrden.

For Villy Lauridsen er det store spørgsmål nu, om han efter 19 år som seminarielærer kan komme videre med sit arbejdsliv.

”Jeg er glad for Nævnets afgørelse. Helt bestemt! Men set i et større perspektiv ved jeg ikke, om man kan sige, at retfærdigheden er sket fyldest? Jeg har brugt det meste af mit voksne liv på undervisning – først folkeskolen og senere på seminarier. Den del af mit professionelle liv kommer jeg måske aldrig tilbage til. Det er da en hård udgang på en sag, hvor man faktisk har fået ret”, siger Villy Lauridsen.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?