Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Uni-evaluering II: Forskningsfriheden er svækket

Capcent har spurgt 5.673 universitetsforskere om deres opfattelse af forskningsfrihedens vilkår på universiteterne siden 2003, og holdningen er klar både blandt almindeligt ansatte og forskere i ledende stillinger: Den nuværende universitetslov har medført en mærkbar forringelse for forskningsfriheden, både institutionelt og individuelt.

Ifølge undersøgelsen har 43 pct. af forskerne oplevet konkrete begrænsninger i deres forskningsfrihed. Men hvad har så begrænset forskernes frihed? Her svarer 77 pct., at finansiering (eller mangel på samme) har haft en indflydelse. Andre faktorer er mangel på tid (58 pct.), manglende opbakning fra ledelsen (28 pct.), undervisningsbyrden (26 pct.) og “organisatoriske forhold” (26 pct.).

I det hele taget synes finansieringen af forskningen at spille en væsentlig rolle. Halvdelen af de 5.673 forskere angiver således, at mere end 50 pct. af deres forskningsaktiviteter er finansieret ved hjælp af eksterne midler.

Trods den udbredte skepsis angiver forskerne ifølge rapporten, at de generelt er tilfredse med vilkårene for deres egen forskning. 87 pct. af forskerne angiver, at de “til en vis grad” eller “i stor grad” inden for de seneste to år har haft frihed til at vælge forskningsemne, mens den tilsvarende vurdering af metodefrihed er 92 pct.

En stor del af debatten om universitetsloven har handlet om “pålagte opgaver”. Også her forsøger Capacents undersøgelse at give et svar. 63 pct. af forskerne svarer således ja til spørgsmålet om, hvorvidt de er blevet pålagt opgaver af deres ledere. Det drejer sig især om undervisning og administrative opgaver men også om forskning. 22 pct. svarer således, at de er blevet pålagt forskningsopgaver. Jo mere anciennitet, des færre bundne forskningsopgaver, afslører tallene, men også lektorer (17 pct.) og professorer (11 pct.) angiver, at de er blevet pålagt forskningsopgaver.

Forskerne er også blevet spurgt, om de inden for de seneste to år har fået “syltet” forskningsprojekter af ledelsen. Her svarer 13 pct. ja, mens 5 pct. angiver, at syltningen har bestået i, at ledelsen har forhindret vedkommende i at ansøge om forskningsmidler.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?