Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Nyt værktøj til måling af trivsel

Et synligt resultat af trepartsaftalen fra den 17. juni 2007 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, LO, FTF og AC blev i den stille sommertid lanceret på Personalestyrelsens, KL’s og Danske Regioners hjemmesider.

Det såkaldte trivselmeter er et elektronisk værktøj, som skal være med til at sikre gennemførelsen af trivselsmålinger hvert tredje år på såvel kommunale, regionale som statslige arbejdspladser. Trivselsmålingerne er et supplement til den lovpligtige arbejdspladsvurdering, APV’en, som både private og offentlige arbejdspladser skal gennemføre hvert 3. år.

Det vil typisk være personaleafdelingerne, der på baggrund af drøftelser i samarbejdsudvalg eller MED-udvalg initierer brugen af værktøjet, som kræver et login.

“Motoren i trivselmeteret er et elektronisk spørgeskema, hvor medarbejdernes svar indsamles via deres e-mail. På den måde er data lette at bearbejde. Programmet kan desuden generere rapporter, så resultaterne bliver nemmere at analysere for den enkelte arbejdsplads. Vi har endvidere i samarbejde med de faglige organisationer udarbejdet et bruttokatalog med spørgsmål, der har fokus på trivsel, og en vejledning til, hvordan man lokalt på den enkelte arbejdsplads kan tilrettelægge og følge op på arbejdet med en trivselsmåling”, forklarer specialkonsulent Rita Jensen fra Personalestyrelsens kontor for Personale- og ledelsespolitik.

Trepartsaftalen blev indgået ud fra et ønske om større kvalitet i den offentlige sektor.

Personalestyrelsen forventer at relancere trivselmeteret mere intensivt på den anden side af sommeren.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Lektor i Religionsstudier

Syddansk Universitet

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

REKTOR

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

BUPL Hovedstaden

Professionsmedarbejder i BUPL Hovedstaden

BUPL Hovedstaden

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?