Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Ildsjæle

Opbakningen var overvældende, da DM, DJØF og Akademikernes Centralorganisation (AC) inviterede ansatte i NGO’erne til fyraftensmøde i KFUM's lokaler i det indre København en aften i starten af måneden. Blandt de repræsenterede organisationer var Kvindernes Krisecentre, Dansk Røde Kors, Forbrugerrådet, De Grønne Pigespejdere, Dansk Blindesamfund, Danmarks Naturfredningsforening, Sex og Samfund, Red Barnet og Amnesty International. Flere end 150 dukkede op for at lytte til de programsatte punkter om netværk, ledelse af ildsjæle, lobbyisme og det frivillige perspektiv. Et dæmpet husorkester udfyldte tiden mellem spørgsmål, debat og livlig snak. At der blandt deltagerne var flest under 40 år og langt flere kvinder end mænd, overrasker ikke. DM's medlemsstatistik viser, at 61 procent af de Ngo-ansatte er under 45 år, og 74 procent er kvinder. Samtidig kan lønstatistikkerne berette den mindre spændende historie, at lønniveauet i NGO’erne over en bred kam halter betragteligt efter det generelle lønniveau for privatansatte akademikere – i et enkelt tilfælde så meget som 18 procent. På siderne her kan du læse uddrag fra oplæggene på NGO’ernes dag. psi

Om netværk
“Skuldrene tilbage, når du skal til receptioner, på kursus og til møder. En god netværkers faglighed tæller højst 15 procent. Resten handler om din evne til at skabe en god stemning og give folk lyst til at være sammen med dig. Hvis du synes, at man tillægger netværk en for stor betydning, så tjek de her tal ud: 70-80 procent af alle job besættes via netværk, og 45 procent af alle samarbejdsrelationer er med nogen, vi kender, for det er dem, vi opsøger, når vi skal have løst en opgave. Og netværket er ikke kun dem, du selv kender. Når jeg lærer dig at kende, kommer jeg samtidig i potentiel kontakt med de 300 andre, som du kender”.
Simone Lemming Andersen, direktør i Strategisk Kommunikation ApS.

Om lobbyisme
“En dygtig lobbyist forstår spillet i den gyldne trekant, som eksisterer mellem politikere, NGO’er og journalister. Politikere har konstant brug for det brændstof, som NGO’erne kan levere. Måske skal organisationen ikke altid tage æren for at få sat en sag på dagsordenen. Det kan være klogt at træde et skridt tilbage og lade en minister eller en formand for et folketingsudvalg profilere sig på baggrund af de data, som din organisation har samlet. En god sag skal altid basere sig på solide data. Troværdigheden må aldrig sættes på spil”.
Arne Rolighed, tidligere sundhedsminister, i dag direktør i Kræftens Bekæmpelse

Om ledelse
“Det er en myte, at ildsjæle ikke kan ledes. Min erfaring er, at de har lige så stort et ønske som alle andre både om anerkendelse og om at få udstukket en retning med klare prioriteringer og mål for deres arbejde. Ledelse af en hvilken som helst type medarbejder er et spørgsmål om at tage udgangspunkt i vedkommendes ressourcer og kapacitet. For ildsjælenes vedkommende skal man så også nogle gange punktere det store bankende hjerte og gøre vejen fra hjertet til hjernen lidt kortere. Selv om man er brændende engageret i en sag, skal der også afleveres regnskaber og skrives rapporter”.
Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors

Om at lede ildsjæle
”Ledelse finder sted i hierarkisk opbyggede institutioner, og det står faktisk i et skærende modsætningsforhold til frivilligheden. Den bygger jo på, at folk stiller deres arbejdskraft til rådighed af holdningsmæssige, etiske årsager. Så frem for at lede de frivillige ildsjæle, så de retter ind efter det, organisationen har brug for, bør organisationerne måske tværtimod hjælpe og støtte deres frivillige i det, de gerne vil. I hvert fald hvis man anerkender, at det har en stor værdi, at kræftramte fx møder andre kræftramte frem for kun at møde professionelle i deres patientforening, osv.”
Bjarne Ibsen, professor og foreningsforsker på Syddansk Universitet

Om synlighed
“Vinklingen er altafgørende, når du skal profilere din sag. Sygeplejerskerne får for lidt i løn. Who cares? Ingen! Medmindre det betyder, at dit barn ikke kan få den fornødne behandling, eller dine forældre ikke kan blive passet, når de bliver syge. Politik er en handelsplads, hvor holdninger er det mindst interessante, og dokumentation det altafgørende. Oftest er det en fordel for NGO-lobbyister at indgå alliancer med andre. Synlighed og gennemslagskraft er jo afgørende for de politikere, der gerne vil genvælges til næste valg”.
Hans Jørgen Nielsen, medejer af kommunikationsvirksomheden Slotsholm A/S

Om nødvendigheden af frivillige
“Det der med bare at hive en frivillig ind fra gaden og sætte vedkommende i sving holder ikke længere. I dag kræver det en hel del knofedt at integrere en frivillig i den komplicerede butik, som mange NGO’er efterhånden har udviklet sig til. Samtidig har ministeriet hævet kravet om såkaldt folkelig forankring i organisationer som fx CARE, så vi er også dybt afhængige af vores frivillige. Danida har på den måde væltet et stort ansvar over på NGO’ernes skuldre, som gør vores situation noget usikker”.
Lisbeth Møller, programchef i CARE Danmark

Emneord:
DM
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

REKTOR

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Nordic Genetic Resource Center

NordGen søger afdelingschef til genbanken

Nordic Genetic Resource Center

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?