Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Magisterbladet nr. 11, 2009

Magisterbladet nr. 11, 2009

19. juni 2009

Download magasin

Ildsjæle

Opbakningen var overvældende, da DM, DJØF og Akademikernes Centralorganisation (AC) inviterede ansatte i NGO’erne til fyraftensmøde i KFUM's lokaler i det indre København en aften i starten af måneden. Blandt de repræsenterede organisationer var Kvindernes Krisecentre, Dansk Røde Kors, Forbrugerrådet, De Grønne Pigespejdere, Dansk Blindesamfund, Danmarks Naturfredningsforening, Sex og Samfund, Red Barnet og Amnesty International. Flere end 150 dukkede op for at lytte til de programsatte punkter om netværk, ledelse af ildsjæle, lobbyisme og det frivillige perspektiv. Et dæmpet husorkester udfyldte tiden mellem spørgsmål, debat og livlig snak. At der blandt deltagerne var flest under 40 år og langt flere kvinder end mænd, overrasker ikke. DM's medlemsstatistik viser, at 61 procent af de Ngo-ansatte er under 45 år, og 74 procent er kvinder. Samtidig kan lønstatistikkerne berette den mindre spændende historie, at lønniveauet i NGO’erne over en bred kam halter betragteligt efter det generelle lønniveau for privatansatte akademikere – i et enkelt tilfælde så meget som 18 procent. På siderne her kan du læse uddrag fra oplæggene på NGO’ernes dag. psi

Op på ølkassen

De kommunale udviklingskonsulenter får noget at se til i årene, der kommer. For skal nærdemokratiet og det kommunale selvstyre bestå, skal konsulenterne i langt højere grad turde træde op på ølkassen og tage ordet.

Årelang ventetid lagde karrieren ned

Fem år. Så lang tid skulle der gå, før en afgørelse fra Ombudsmanden om en uberettiget kontraktopsigelse faldt ud til Ulla Sidelmanns fordel. Da oprejsningen endelig kom, var karrieren som jobkonsulent lagt i ruiner.

Sagen slutter her

Ombudsmandens udtalelse er en sejr til Ulla Sidelmann. Men trods hans kritik er der ikke grundlag for at føre sagen videre, vurderer DM.

Spanien har førertrøjen på i Europa

På kun 30 år er Spanien gået fra militærdiktatur og ekstrem machokultur til positionen som Europas mest progressive ligestillingsland. En absolut frontfigur i den revolution er sociologiprofessor Capitolina Díaz Martínez, der i dag er direktør i landets ligestillingsministerium. Hun må stadig knibe sig selv i armen nogle gange for at være sikker på, hun ikke drømmer.

Et sejt træk mod lysere tider

Mange ulykker har ramt MP Pension i de senere år: ringe afkast af pensionsmidlerne, medlemsvrede over manglende etik i investeringerne, koks i informationsmaterialet i forbindelse med omvalget til Ny Pensionsordning og sidst, men ikke mindst finanskrisen. Men nu er vi på vej ud af krisen, spår pensionskassens formand Jytte Freisleben i et interview med Magisterbladet. “Om 5-7 år har vi genoprettet økonomien”.

Internettet har skabt en ny underklasse

Der er et samfundsændrende potentiale i den digitale revolution. Men status er desværre, at vi i Danmark også har fået en gruppe tabere, som informationssamfundet har kørt agterud. Nyudnævnt formand for Dansk IT Klaus Kvorning Hansen har et projekt.

Forpligtelsen på selvledelse – mellem frihed og forbandelse

Medarbejdere leder sig selv på flere og flere arbejdspladser. Når den enkelte skal skabe fornyelse og tage vare på sig selv og sine opgaver, er selvledelse vejen frem. Det giver medarbejderen stor frihed, men frihedens velsignelser er samtidig en forbandelse og en belastning. Både for den enkelte, for organisationen og for samfundet. Her ligger der en stor udfordring for den moderne fagforening.

Nyt job: Hanne-Pernille Stax

Hanne-Pernille Stax, 42 år, fra adjunkt i sprogpsykologi på Københavns Universitet til specialkonsulent i Danmarks Statistik.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?