Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

MA bliver mere offensiv

Bestyrelsesvalg i Magistrenes A-kasse i slutningen af 2008 gav nyt flertal bestående af DM-medlemmer, som vil gøre a-kassen mere synlig i offentligheden mod forringelser for ledige.

I midten af januar måned holder MA’s nye bestyrelse konstituerende møde. Det bliver samtidig tidspunktet, hvor bestyrelsens nye flertal skal i gang med arbejdet for at gennemføre de valgløfter, som den blev valgt ind på. Først og fremmest gælder det om at bekæmpe forringelser for de ledige ved at være mere synlig og debatterende i offentligheden, forklarer Per Clausen, som blev valgt ind i bestyrelsen fra Samarbejdslisten.

“Jeg forventer, at man vil se en mere offensiv reaktion fra MA på regeringens angreb på a-kasserne. Vi skal så tvivl om det fornuftige i bare at få folk i arbejde. Mange ledige er kommet i ukvalificeret arbejde, og de risikerer nu at blive arbejdsløse igen. Derfor skal man kigge mere langsigtet og bekæmpe regeringens kortsigtede politik. Den politiske diskurs skal vi kæmpe for at forandre, så godt vi kan”, siger Per Clausen.

Den tilsigtede mere offensive strategi for MA er næstformand i DM Frederik Dehlholm enig med Per Clausen i. Han blev valgt ind for det nye DM-listen og er favorit til at blive ny formand i MA.

“Vi skal tage fat på aktivt at gå i pressen mod forringelser for arbejdsløse. Desuden skal vi kæmpe mod de problemer, der er med private aktører, fordi de som selvbestaltede kan fratage arbejdsløse nogle af deres rettigheder. De kan vurdere, om ledige står til rådighed, og det er et problem, at et privat firma varetager sådan en funktion. Vi kan slet ikke se, hvad man skal med private aktører i denne henseende”, siger Frederik Dehlholm, som erkender, at udsigterne for a-kasserne i øjeblikket ikke ser for gode ud.    

“A-kasserne står i en vanskelig situation. Regeringen er ikke specielt venlig over for a-kasserne. Det virker, som om den indirekte prøver at fratage a-kasserne deres berettigelse. Man lægger eksempelvis systemer om jobformidling for arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere sammen i de nye enstrengede jobcentre, hvilket virker meget ufornuftigt”, siger Frederik Dehlholm. 

Fordelagtigt
Per Clausen mener, at en de største kommende udfordringer for MA bliver at fastholde, at det er fordelagtigt at være medlem af en a-kasse.

“Derfor skal vores medlemmer have konkrete tilbud og oplevelsen af at blive taget alvorligt. Vi skal lægge vægt på, at medlemmerne skal sikre sig bedst muligt i dagpengesystemet, så de ikke falder i huller i systemet, og at vi som a-kasse administrerer reglerne så godt som muligt. Med det nye flertal i bestyrelsen får vi endnu bedre muligheder for at gennemføre det”, siger Per Clausen.

Regeringens og vismændenes udmeldinger om, at der mangler hænder på arbejdsmarkedet, er Frederik Dehlholm meget træt af:

“Det er mærkeligt at høre, hvordan regeringen og vismændene taler om, at der mangler hænder på arbejdsmarkedet, mens arbejdsløsheden stiger. Det er virkelighedsfornægtelse og et forsøg på at skabe grobund for stramninger over for de ledige. Vi må derfor indgå i en politisk modargumentation i sager som disse, der er stærk arbejdsgivervenlig propaganda”, siger Frederik Dehlholm og peger derudover på ligestillingsproblemer med hensyn til køn, alder og etnicitet, som bliver andre indsatsområder for den nye bestyrelse.

Bestyrelsens første og konstituerende møde bliver efter planen afholdt den 15. januar, som er efter redaktionens slutning. Her skal den finde en formand, og her bliver det samtidig formentlig besluttet snarest at holde en ekstraordinær generalforsamling for at ændre MA til at blive en tværfaglig a-kasse.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Lektor i Religionsstudier

Syddansk Universitet

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

REKTOR

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

BUPL Hovedstaden

Professionsmedarbejder i BUPL Hovedstaden

BUPL Hovedstaden

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?