Stine Freja Jessen Tornemand og Christoffer Bilde Christensen

Stine og Christoffer stod imod, da borgmesteren kastede medarbejderne under bussen

Med opbakning fra kollegerne kæmpede Stine og Christoffer i mere end et halvt år for et bedre arbejdsmiljø i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Til sidst gik borgmesteren af.

Stine Freja Jessen Tornemand og Christoffer Bilde Christensen er tillidsrepræsentanter i centralforvaltningen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Sammen med kollegerne oplevede de, at arbejdsglæden dalede betragteligt fra august 2021, hvor arbejdspladsen blev fanget i en mediestorm, som strakte sig helt frem til marts 2022, hvor beskæftigelses- og integrationsborgmesteren gik af.

Borgmesteren trak sig, efter at resultatet af en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø kom frem, og Venstres gruppe på rådhuset trak støtten til borgmesteren som følge af undersøgelsen.

Blandt de 200 medarbejdere, som deltog i undersøgelsen, havde 27 procent oplevet krænkende adfærd inden for det seneste år, og 30 procent havde været vidne til krænkende adfærd. Og det var "borgmesteren eller den øvrige politiske ledelse", der stod bag den krænkende adfærd, svarede 47 procent af dem, der havde været udsat for krænkelser, og 68 procent af dem, der havde været vidne til det.

I perioden kom der et øget og til tider voldsomt pres på medarbejderne. Ledelsen manglede en direktør, der var kommunalvalg, og fokusset fra medierne og politikerne var stort.

Christoffer Bilde Christensen fortæller, at jo tættere man sad på det politiske niveau, jo mere mærkede man det pres, der var, og der opstod en underliggende utilfredshed, som voksede.

Den massive mediedækning forud for borgmesterens afgang medførte også en stor stigning i antallet af anmodninger om aktindsigt fra medier.

"Vi gik fra få aktindsigter til et niveau, vi ikke havde set før. Procedurerne for håndtering af aktindsigterne ændrede sig, og det påvirkede den måde, opgaven skulle udføres på", siger Stine Freja Jessen Tornemand.

Nuancerne manglede

Mediestormen begyndte i august 2021, hvor Berlingske skrev, at rengøringsfirmaet De 5 Stjerner i juni samme år havde henvendt sig til Jobcenter København for at få besat 450 ledige job, men kun fik henvist to medarbejdere.

"Det blev fremstillet, som at Københavns Kommune ikke kunne levere arbejdskraft. Men det kom ikke frem, at det var en virksomhed, der tilbød et mindre antal timer, og de ledige kunne dermed ikke få dagpenge, hvis de blev opsagt. Der var altså nogle nuancer, der ikke var med", siger Stine Freja Jessen Tornemand.

Arbejdspladsen begyndte at figurere i medierne, og det påvirkede den måde, de så sig selv på.

"Det var ubehageligt at være på en arbejdsplads, der var så profileret. Vi vidste jo godt, at vores arbejde var fagligt helt i orden, men det var bare ikke den fortælling, der var i medierne, og det påvirkede selvfølgelig vores og kollegernes glæde ved at gå på arbejde", siger Stine Freja Jessen Tornemand.

Det var ubehageligt at være på en arbejdsplads, der var så profileret

Tillidsrepræsentant Stine Freja Jessen Tornemand

Christoffer Bilde Christensen supplerer:

"Vi er en fagligt skarp arbejdsplads, hvor man møder på sit arbejde for at gøre en forskel. Så derfor kunne vi helt berettiget ikke kende os selv i det billede, der blev tegnet i medierne".

"Billedet bidrog til følelsen af, at det var et politisk niveau, som ikke stod på mål for de beslutninger, som de selv havde ansvaret for. Og det var frustrerende, at den politiske ledelse ikke forsvarede os i pressen. Karikeret sagt var det en oplevelse af, at forvaltningen blev smidt ind under bussen", siger Christoffer Bilde Christensen.

Stine Freja Jessen Tornemand og Christoffer Bilde Christensen

Tæt kontakt til kollegerne

Tillidsrepræsentanterne var meget opmærksomme på udviklingen, og hvad de kunne gøre for at hjælpe kollegerne.

I centralforvaltningen, hvor Christoffer Bilde Christensen og Stine Freja Jessen Tornemand sidder, er de tre tillidsrepræsentanter, som havde en tæt dialog i hele perioden.

"Vi var i tæt dialog med arbejdsmiljørepræsentanterne og tilbød møder for de berørte medarbejdere. Vi sonderede også jævnligt vores områder for at finde ud af, hvordan kollegerne havde det, og for at lægge øre til dem, der følte sig særligt fagligt udsat", siger Stine Freja Jessen Tornemand.

"I virkeligheden tilbød vi, at de kunne læsse deres frustrationer af på os", siger Christoffer Bilde Christensen.

Den tætte kontakt gjorde også, at de kunne følge med i, om noget var så problematisk, at de skulle tage fat i deres relationer i den nære ledelse for at tale om den generelle trivsel.

"Vi havde i hele perioden en god dialog med arbejdsgiversiden i MED-udvalget, hvor der var fuld forståelse for situationen", siger Stine Freja Jessen Tornemand.

"Der kom vores gode relationer os rigtig meget til gode, og lobby- og relationsarbejdet blev virkelig dyrket. Både dem helt tæt på og på direktionsniveau", siger hun.

Ny borgmester med god signalværdi

Der er stadig flere opfølgningsspor, så arbejdet er ikke afsluttet endnu. Fx skal der udarbejdes handleplaner som opfølgning på arbejdsmiljøundersøgelsen.

"Men vi har været heldige med, at den nye borgmester har valgt at handle meget konkret på sine løfter og har været på besøg i alle centre og i MED-udvalgene og har stillet sig til rådighed uden at skulle have masser af spørgsmål sendt på forhånd, men bare er mødt op", siger Stine Freja Jessen Tornemand.

"Den signalværdi er i sig selv kæmpestor på tværs af organisationen og giver en fornyet tro på, at man kan slappe af i sit arbejde. Så der er kommet rigtig meget ro på".

Faktaboks

Sådan røg borgmesteren