Gry Annika Jensen

Det er fleksibiliteten, der er vigtig

Fleksibiliteten har givet Rasmus Kruse Andreasen overskud og lyst til at sidde i storrumskontor, og Gry Annika Jensen går typisk en lang tur hver fredag.

Faktaboks

Firedagesugen bliver reelt til den fleksible uge

Rasmus Kruse Andreasen er landskabsforvalter og tillidsrepræsentant for alle magistre og jordbrugsakademikere i Odsherred Kommune. Når han møder fysisk på arbejde på rådhuset i Højby, er han begyndt at sætte sig et nyt sted.
"Jeg har altid forsvoret at sidde i et kontorlandskab, så jeg har tidligere maks. haft et tomandskontor, men nu sætter jeg mig altid frivilligt ude i kontorlandskabet", fortæller han.

Ændringen er indtrådt, siden Odsherred Kommune i 2019 søsatte et treårigt projekt med en firedages arbejdsuge for de ansatte. Efter coronaepidemiens indtog har flere afdelinger i kommunen yderligere indført, at deres medarbejdere må arbejde hjemmefra to ud af de fire ugentlige arbejdsdage. Og for en lidt introvert ansat som Rasmus Kruse Andreasen har den fleksibilitet givet ham overskuddet og lysten til at sidde ude i storrummet sammen med sine kolleger.

"Hvis man er en indadvendt type, som bliver stresset af at sidde sammen med andre mennesker og forholde sig til snak-snak-snak i et kontorlandskab, så er man helt smadret, når man kommer hjem", forklarer han.

"Men nu sætter jeg mig altid frivilligt ude i kontorlandskabet, for jeg synes også, det er meget rart at omgås mine kolleger, jeg gider bare ikke hver dag. På den her måde får jeg det bedste ud af begge verdener".

Det treårige projekt løb som udgangspunkt fra september 2019 til september 2022. I midten af september blev en ny aftale forhandlet på plads, som ifølge Rasmus Kruse Andreasen giver ganske fleksible arbejdsforhold. Når man spørger de ansatte, er det nemlig ikke alene de fire dages arbejde, der gør dem glade, men mere den generelle fleksibilitet, som gør det muligt at skræddersy arbejdsugen, så den passer til ens forpligtelser både derhjemme og på arbejdspladsen.

25 km hver fredag

I de tre år, eksperimentet har været i gang, har Akademikerbladet løbende interviewet kommunens vandløbsmedarbejder Gry Annika Jensen om hendes forventninger til og erfaringer med den nye arbejdsmodel. Da forsøget gik i luften i 2019, var hun positivt indstillet over for en arbejdsuge med fire lange arbejdsdage efterfulgt af tre fridage i træk.

"Jeg tænkte, at det ville blive helt fantastisk med en firedages arbejdsuge med en ugentlig fridag. Jeg var egentlig ikke så nervøs for at skulle arbejde en time længere hver dag", erindrer hun.

Da coronaen kom et halvt år inde i eksperimentet, blev arbejdsforholdene i hendes optik endnu bedre på grund af muligheden for hjemmearbejde.

"Når jeg arbejder hjemmefra, er forstyrrelserne langt færre, end når jeg er på rådhuset. På hjemmedagene kan jeg derfor arbejde langt mere effektivt med opgaver som høringer og afgørelser, der kræver koncentration og fordybelse", udtaler hun.

Gry Annika Jensen arbejder i Vandteamet i Center for Miljø og Teknik i Odsherred Kommune. Da Akademikerbladet første gang talte med hende, havde hun store planer for den ekstra ugentlige fridag. Dengang udtalte hun, at den skulle bruges på "mig-tid", hvor hun tog på ture. Tre år senere er turene, hun drømte om, blevet til en realitet.

"Jeg er begyndt at gå rigtig meget og går typisk nogle ture på 25 km om fredagen. Jeg er faktisk meget omhyggelig med at få det gjort, medmindre det står ned i stænger", fortæller hun.

Som mor til to voksne børn på 19 og 21 år er Gry Annika Jensen bevidst om, at firedagesugen med lange dage passer perfekt til hendes livsstil, hvorimod den kan være besværlig eller nærmest umulig, hvis man er en småbørnsfamilie, enlig forælder eller har andre forpligtelser i dagtimerne. Det mærkede Rasmus Kruse Andreasen fx meget til i starten. Eller rettere: Det gjorde hans kone.

Konen var træt af eksperimentet

Rasmus Kruse Andreasen har ikke små børn, til gengæld har han og hans kone en hund, der skal luftes om eftermiddagen.

Tillidsrepræsentant Rasmus Kruse Andreasen er godt tilfreds med den nye aftale om den fleksible uge.

"I starten var min kone meget træt af eksperimentet. Inden covid kom jeg sent hjem fire dage om ugen, og så var hun nødt til at stå for madlavningen og for at gå tur med hunden, hvilket betød, at hun mistede timer på sit arbejde, så hun var ikke begejstret", beretter Rasmus Kruse Andreasen.

Det er muligheden for to hjemmearbejdsdage, som blev indført i forbindelse med corona, der har medført, at tillidsrepræsentantens hjemmeliv nu hænger sammen.

Når han skal gøre status over eksperimentet, er det ikke firedages arbejdsugen, han fremhæver som det vigtige.

"Det skal hedde "den fleksible arbejdsuge" – og så glem alt om den firedages arbejdsuge", siger Rasmus Kruse Andreasen.

Jeg tror, den fleksible arbejdsplads kan reddeUdkantsdanmark

Rasmus Kruse Andreasen, landskabsforvalter og TR

Gevinst for landkommunerne

Han mener, at fordelene ved at have en udbredt fleksibilitet for den enkelte medarbejder er en stor gevinst for en landkommune som Odsherred, der kan have svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

"Dem, vi skal rekruttere, bor i Københavns­området, hvor folk skal pendle en time til halvanden, og når de kommer sent hjem, så kan de ikke finde en parkeringsplads", beretter han.

Men det kan pludselig blive attraktivt for en københavner at søge arbejde i Odsherred, når man kun arbejder fire dage om ugen, hvoraf de to er derhjemme.

Faktisk mener Rasmus Kruse Andreasen, at erfaringerne fra Odsherred kan hjælpe kommuner i landdistrikter over hele landet, fordi pendleriet også kan foregå fra land til by.

"Det er dræbende for landdistrikterne, når der er for langt til arbejdspladserne i de større byer. Jeg tror, den fleksible arbejdsplads med hjemmearbejdsdage er det, der kan redde Udkantsdanmark, for så kan det bedre lade sig gøre at pendle. Hvem kan ikke se sig selv bo i et billigt hus på landet, hvis man kan nøjes med at køre til byen to til tre dage om ugen?" pointerer han.

For Gry Annika Jensens vedkommende er en arbejdsuge på fire dage et stof, hun nærmest er blevet afhængig af.

"Jeg kan næsten ikke overskue, hvis vi skal tilbage til en femdages arbejdsuge, for jeg nyder så meget den fredag, hvor man kan lave alt muligt andet, og hvor forretningerne har åbent", fortæller hun.

"Den energi, jeg får af at have tre sammenhængende fridage hver eneste uge, er ligesom at have ferie hver uge. Jeg starter op om mandagen med en helt anden energi, end jeg havde før, hvor weekenderne bare fløj af sted. Nu kobler jeg helt fra".