Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vi løser et vigtigt problem ved at støtte finansforskere økonomisk

Universiteterne har en udfordring med at tiltrække og fastholde dygtige forskere i finansiering. DFI uddeler stipendier efter rent objektive og internationalt anerkendte faglige kriterier. DFI løser et vigtigt problem for universiteterne og er ’helt i orden’, skriver Carsten Sørensen og Niels Arne Dam fra DFI i dette blogindlæg.

Akademikerbladet 01-2022 indeholder en artikel om Danish Finance Institute (DFI) med titlen “Genialt eller helt forkert?”. Tonen er, at det er “helt forkert”. Vi er uenige og vil gerne forklare hvorfor.

Universiteterne har en udfordring med at tiltrække og fastholde dygtige forskere i finansiering. Det skyldes, at lønniveauet i dette fagområde er meget højt på universiteter uden for Danmark. Universiteterne henvendte sig derfor selv til Finans Danmark (FD), som har indvilliget i at afhjælpe dette problem via oprettelsen af DFI, der er inspireret af lignende konstruktioner i bl.a. Norge og Sverige.

Incitamentet for den danske finanssektor er at sikre uddannelsen af dygtige kandidater og et højt vidensniveau bredt i den finansielle sektor.

DFI uddeler stipendier efter rent objektive og internationalt anerkendte faglige kriterier. Kriterierne, beløb og modtagerne er offentligt tilgængelige på DFI’s hjemmeside.

At DFI’s midler ”overføres til forskernes private konti” er helt normal praksis, idet en stor del af private forskningsbevillinger benyttes til løn, som – naturligvis – overføres til forskerne.

Ekstern finansiering kan medføre interessekonflikter, men universiteterne og FD har i konstruktionen af DFI reduceret denne potentielle konflikt ud over det sædvanlige. DFI løser et vigtigt problem for universiteterne og er ’helt i orden’.

Svar fra redaktøren

Akademikerbladet afdækker en i dansk sammenhæng helt usædvanlig konstruktion, hvor banker og realkreditinstitutter betaler forskere store pengebeløb for at udføre en bestemt type forskning. Det er en ordning, der efter artiklens udgivelse har ført til bred debat blandt andre forskere og i offentligheden generelt. DFI betinger en stor del af sin støtte til publicering i et snævert udvalg af internationale finansielle tidsskrifter og fremmer dermed en bestemt type økonomisk forskning. Det er en vigtig problemstilling at afdække.

Troels Kølln, konstitueret redaktør

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?