Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Debat

Nyt dilemmaspil klæder iværksættere på til fælleseje

Både politikere og iværksættere taler varmt om et bæredygtigt og demokratisk forankret erhvervsliv – kooperative virksomheder er igen blevet populære. Men hvordan skaber man en fællesejet virksomhed? Iværksættere har behov for mere og bedre hjælp, når de overvejer at starte et kooperativ i Danmark.

Med et øget politisk fokus, et kriseramt erhvervsliv og en ny generation af unge samfundsbevidste iværksættere er jorden gødet til en ny generation af kooperative virksomheder. Fælleseje er igen blevet populært – blandt iværksættere og ikke mindst politikere, som gerne vil forbedre vilkårene for kooperative virksomheder.

I Kooperationen taler vi med stadigt flere iværksættere, som er interesserede i at starte et kooperativ. De ser en fordel i at bygge noget sammen, at støtte hinanden og arbejde for et formål, som er mere og andet end bare profit. Det er med andre ord ikke interesse og motivation, der mangler. De spørgsmål, vi møder, er af helt praktisk karakter – for hvad betyder det egentlig at være en demokratisk styret virksomhed? Hvordan hyrer og fyrer man folk, når alle har en stemme? Og hvad gør man helt lavpraktisk med virksomhedens overskud? Spørgsmålene er mange, og de, der har svarene, er desværre alt for få.

Sandheden er, at erhvervsfremmesystemet i dag ikke har den nødvendige viden eller resurser til at hjælpe iværksættere, der ønsker at starte en kooperativ virksomhed. Manglen på viden og kompetencer ift. den fællesejede virksomhedsmodel er faktisk et generelt problem hos de aktører, som møder de unge iværksættere. I Kooperationen rådgiver vores konsulenter ca. 100 iværksættere om året, men også vi har brug for flere redskaber, når kooperative iværksættere henvender sig.

Hvis vi som samfund skal indfri ambitionerne og skabe et mere demokratisk forankret erhvervsliv, er det afgørende, at vi hjælper dem, som faktisk vil skabe det.

Susanne Westhausen

Derfor er Kooperationen partner i et projekt om vidensarbejde og nye ansættelsesformer (SIW) sammen med Roskilde Universitet, Prosa, Actee, Reload og Teknologisk Institut. Projektet er støttet af Innovationsfonden og skal bl.a. udvikle målrettede rådgivningsværktøjer til den kooperative sektor.

Som en del af projektet har Kooperationen udviklet et digitalt værktøj, som både konsulenter og undervisere på universiteter og handelsskoler kan benytte. Iværksættere kan også på egen hånd gøre brug af det digitale spil. Helt konkret er der tale om et nyt dilemmaspil, som skal klæde iværksættere på til at skabe morgendagens fællesejede virksomheder. I spillet “Kooperativet”, som kan findes på Kooperationens hjemmeside, ledes iværksættere gennem opstart og udvikling af en ny kooperativ virksomhed. Iværksætterne får mulighed for at forholde sig til mange af de konkrete problemstillinger og spørgsmål, som et nyt kooperativ stilles over for. Sammen med rådgivning og egentlige iværksætterforløb er spillet et vigtigt redskab ift. at lede unge i den rigtige retning.

Projektet er et lille, men vigtigt skridt i den rigtige retning. Hvis vi som samfund skal indfri ambitionerne og skabe et mere demokratisk forankret erhvervsliv, er det afgørende, at vi hjælper dem, som faktisk vil skabe det. Som brancheorganisation gør vi vores, men håber samtidig på, at den fornyede politiske interesse i fællesejede virksomheder også følges af nye resurser til at fremme kooperativt iværksætteri.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad