Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Myten om uligeløn

Så sker det igen. Megafon har for Politiken undersøgt danskernes holdning til de største ligestillingsproblemer, og manglende ligeløn ligger stadig i toppen med 47 procent.

Er det rigtigt, at der er uligeløn i Danmark? I 2008 nedsatte regeringen Lønkommissionen, der påviste, at lønforskellen mellem mænd og kvinder hovedsagelig skyldes kvindernes forkærlighed for fleksible job, deltidsarbejde, lang barselsorlov, omsorgs- og sygedage, inklusive barnets, og tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Dertil kommer, at en gennemsnitlig nyfødt pige over sit livsforløb kan forvente at modtage 1,6 mio. kr. mere fra det offentlige, end hun betaler. Til sammenligning forventes en gennemsnitlig nyfødt dreng at komme til at betale 0,6 mio. kr. netto.

Hertil kommer, at mange familiers fællesøkonomi er med til at udjævne det økonomiske rådighedsbeløb mellem mand og kvinde, så de potentielt har samme disponible forbrug, selvom de ikke tjener det samme.

I februar 2013 offentliggjorde ATP ydermere en undersøgelse, der overraskende konkluderede, at: ”Kvinders pension stort set er upåvirket af barsel, orlov og deltid”.

Årsagen er, at eftersom folkepensionen er indtægtsreguleret, får kvinder, som ikke har sparet så meget op til pensionen, del i et forhøjet folkepensionstillæg, der udligner mændenes indbetalinger.

Paradoksalt nok er det i høj grad de skandinaviske “kvindevenlige” barsels- og omsorgsregler, der er med til at skubbe kvinderne væk fra kampen om høj løn og stillinger. Det er ikke diskrimination, ikke “glasloft”, ikke “old boys’ network”, men et velfærdssystem, der trækker kvinderne i retning af familie og nære relationer.

Intet tyder på, at denne prioritering er noget kvinder bliver tvunget til. Kvinder stemmer typisk på partier, der lover dem en bred vifte af velfærdstilbud, om end regeringens praksis på området de seneste år ikke har været entydig. Ifølge en spritny vælgeranalyse, ville 51 procent af de kvindelige vælgere sætte deres kryds ved Rød Blok.

Hvis det er rigtigt, at der er ligeløn i Danmark i dag, hvad handler alle disse kampagner mod uligeløn så om? At påpege en urimelig 18 % samlet lønforskel mellem danske mænd og kvinder ville være korrekt, hvis vi levede i et samfund med borgerløn, hvor alle skulle modtage den samme indkomst uanset indsats. Så i virkelighed argumenterer kampagnerne for en borgerløn, hvor alle skal have det samme udbetalt, men forklædt som uligeløn.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen Absalon

Konsulent til fundraising og forskningsstøtte

Professionshøjskolen Absalon

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Specialkonsulent til politisk betjening i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

SVENDBORG GYMNASIUM

REKTOR

SVENDBORG GYMNASIUM

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?