Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Kvindernes kampdag. Luk løngabet
Illustration: Canva
Debat

Luk løngabet & ban vejen for flere kvinder i ledelse

Ledere har en kæmpe opgave i aktivt at udfordre og være forandringsdrivere på ligeløn, skriver Anne-Mette Wehmüller, Pernille Jøndrup og Pernille Agerbæk, medlemmer af bestyrelsen i DM Leder, i anledning af Kvindernes internationale kampdag.

Der er heldigvis sket en del siden 1910, hvor det på den 2. internationale socialistiske kvindekonference i København blev vedtaget, at alle hvert år skulle afholde en international kvindekampdag. Senere i 1976 vedtog vi i Danmark ligelønsloven, som skulle sikre lige løn for samme arbejde eller arbejde med samme værdi.

I denne uge skriver vi 8. marts 2023 – og i år har vi - som DM’ere - fokus på løngabet mellem mænd og kvinder. Den gode nyhed er, at lønstigningerne blandt DM’s medlemmer, der arbejder i den private sektor, er de højeste i 13 år.

Efterspørgslen på akademisk arbejdskraft og den lave arbejdsløshed tjener medlemmerne godt – og mange af DM’s medlemmer er kvinder.

Den dårlige nyhed er, at forskellen mellem mænd og kvinders løn i Danmark stadig eksisterer. Blandt DM’s privatansatte medlemmer viste en undersøgelse fra 2021,  at der stadig er en uforklaret lønforskel på 6 procent, ud af en lønforskel på i alt 16,9 procent. Den uforklarede forskel er ovenikøbet steget med 1,9 procent siden 2019, så det går desværre den forkerte vej i disse år.

Vi som ledere kan spille en vigtig rolle for mere ligestilling ved aktivt at sørge for lige løn for lige arbejde på vores arbejdspladser

Ulighed i lønnen har direkte indflydelse på kvinder og mænds muligheder i livet, og det er en medvirkende årsag til ulighed i flere af livets forhold. Løngabet har fx ofte betydning for familiens beslutning om, hvem der skal tage størstedelen af barselsorloven. Løngabet medfører også forskel i kvindernes muligheder senere i livet, når de når pensionsalderen, fordi en lavere løn også betyder en mindre pensionsopsparing.

Forbedring af ligestillingen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet forudsætter, at vi får lukket løngabet i årene frem. Derfor mener vi, at vi som ledere kan spille en vigtig rolle for mere ligestilling ved aktivt at sørge for lige løn for lige arbejde på vores arbejdspladser.

KOM MED OG LUK LØNGABET

Vær med, når DM og KI markerer Kvindernes Internationale Kampdag ved at stille skarpt på løngabet mellem kvinder og mænd. 

Her kommer centrale stemmer i ligelønsdebatten med bud på:

  • Hvad betyder mere åbenhed om løn på arbejdspladserne for ligeløn?
  • Hvordan vil de nye EU-regler være med til at skubbe på udviklingen?
Tidspunkt: 8. marts 2023 kl. 08:30 - 09:30
Sted: Online
Gratis for alle 

Tal om løn – og sørg for at sikre løngennemsigtighed

Noget af det, som kan medvirke til at skabe ligeløn er, at vi i højere grad tør tale åbent om løn på arbejdspladserne og at der også bliver større løngennemsigtighed på ledelsesplan. Løngennemsigtigheden synliggør ulighed, og det klæder kvinderne bedre på til lønforhandling.

Det nye EU-direktiv om løngennemsigtighed også være med til at bane vejen. Direktivet, der skal sikre, at EU's ligelønsprincip overholdes, vil på sigt medføre en række nye forpligtelser for virksomheder.

Direktivet skal nu formelt vedtages og derefter implementeres i Danmark, forventeligt i løbet af 2026. Da direktivet indeholder en række forpligtelser for virksomheder (herunder ret til information om lønspænd samt krav om lønredegørelse), som skal medvirke til at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder for lige arbejde eller arbejde af samme værdi, har dette også potentialet til at udbedre de store lønforskelle der findes mellem mænd og kvinder.

Flere kvinder i ledelse

Når vi taler ind i en ledelseskontekst, kan vi ikke komme udenom, at der er store brancheforskelle i forhold til løn, og der vil altid være forskel på, hvad man tjener indenfor specifikke brancher.  Blandt DM’s medlemmer er der en overvægt af kvinder i ledelse og ligeledes er der også flere kvinder end mænd blandt de privatansatte ledere i DM, men det er desværre ikke tilfældet for den private sektor i Danmark som helhed.

For selvom det lykkes os at komme af med løngabet, så er der stadig for få kvindelige ledere i den private sektor. Det er både et problem for virksomhederne, da manglende diversitet ifølge flere undersøgelser også kan måles på bundlinjen og for samfundet generelt, fordi vi taber en stor talentmasse blandt de mange veluddannede kvinder.

Netop dette har ledere en kæmpe opgave i aktivt at udfordre og være forandringsdrivere på.

Vi kan håbe på, at de nye barselsregler, som vil betyde en mere ligelig fordeling af orloven, både kan forbedre fordelingen af omsorgsopgaverne og af lønkronerne til mænd og kvinder. Og hvem ved; måske kan en udvikling, hvor vi – også som ledere – talere mere om vigtigheden af lige løn for opgaverne være med til at bane vejen for at flere kvinder vælger at gå ind i ledelse.  

Luk løngabet & ban vejen for flere kvinder i ledelse. God kampdag!

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?