Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Flirt eller sexchikane på jobbet

Der foregår både flirt og tilnærmelser på arbejdspladserne, men hvor går grænsen mellem flirten og sexchikane? Køns- og ligestillingsforsker Karen Sjørup giver dig svaret her.

I vore dage træffer de fleste nok deres kommende partner på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Derfor foregår der også både flirt og tilnærmelser på arbejdspladserne, måske endda mere end det. Men hvad er da forskellen på den ønskede eller måske-ønskede flirt og seksuel chikane?

De fleste første ytringer eller blikke er jo i sagens natur afprøvende og ikke-forventede, og den person, der giver sig af med sådanne tilnærmelser, vil jo derfor gøre det med en vis bæven og usikkerhed, måske mest af alt angst for at blive til grin.

Og hvad er da så forskellen på at få en flirt i gang med en anden person og så det, som bliver betegnet som en seksuel chikanør? Er seksuel chikane noget, som ville være acceptabelt, hvis personen, der udøver den, opfattes som en seksuelt attraktiv person, eller er det noget andet.
De fleste vil nok forbinde seksuel chikane med noget en mand, som jo traditionelt betragtes som det udfarende køn, udsætter typisk en yngre kvinde for, og i en situation, hvor den udfarende mand er placeret højere i hierarkiet, end kvinden.

Det kan være bagermesteren, som er lidt for nærgående overfor bagerjomfruen, som på sin side er bange for at blive fyret, hvis hun ikke accepterer en seksualiseret tone eller berøring. Det kan også være den kvindelige PhD studerende, som udsættes for lidt for nærgående interesse fra sin PhD-vejleders side, samtidig med at han også er den, som i sidste ende skal være med til at godkende hendes PhD og senere hjælpe hende ind i de akademiske meriteringssnirkler.

I nogle tilfælde kan den yngre kvinde bruge sin erotiske kapital strategisk til at få fordele, som en ældre eller mindre attraktiv kvinde ikke kan få i et homosocialt opbygget meriteringssystem, hvor vi jo ofte ser, at mænd foretrækker mænd, gerne en som ligner ham selv og i forskerens tilfælde arbejder inden for det samme forskningsfelt efter de samme metoder. Det er den mekanisme, som vi plejer at kalde Rip, Rap og Rup.

Men for nogle kvinder kan den erotiske magt altså kompensere for kønnet. Der er da heller ingen, der kan være i tvivl om, at mange kvinder bruger denne erotiske magt både bevidst og trænet. Men at det også kan blive for meget, udtrykte en headhunter for mig i et interview, hvor han fortalte om en kvinde, der var kommet dybt nedringet til en jobsamtale til et lederjob. Hun fik ikke jobbet og ødelagde det for mange kvinder, sagde han. Så den erotiske kapital virker måske bedst, hvis den virker tilfældig og ubevidst.

Seksuel chikane defineres generelt som en uønsket seksuel tilnærmelse, der både kan være verbal eller fysisk, og som hyppigt gentages. Det kan altså have karakter af, at man fortæller seksualiserede vittigheder, kalder en anden 'skat' eller lignende udtryk eller et kys eller en berøring på intime steder på kroppen som fx et klap i enden.

Men grænsetilfældene er mange, og derfor er det også vanskeligt at afgøre, om man selv bliver udsat for chikane eller chikanerer andre. Hvis man fx siger til sin jævnbyrdige kollega, at "du får en flot røv i de bukser", så kan det være fuldt acceptabelt, endda en kompliment, hvis det er en omgangstone, som bruges og benyttes af begge, men det kan omvendt være sexchikane mellem andre personer.

I et sådant tilfælde kan det være uhyre svært at vide, især for en person fra en anden kultur, om man holder sig inden for de uskrevne regler, eller om man har opnået et fortrolighedsforhold, der tillader, at man leger med disse hårfine grænser og normer. Jeg har i min tid som leder oplevet, at en udenlandsk medarbejder kom og forærede mig en pose med en bikini og diverse småfrække trusser. Jeg opfattede det som en meget ubehagelig form for seksuel chikane, mens han måske troede, at det var sådan, man omgås de frigjorte danske kvinder.

Der bliver rapporteret meget få tilfælde af seksuel chikane i Danmark, måske netop fordi vi mener, at vi er så frigjorte, at vi kan klare det hele. Men det kan jo både være personligt belastende og potentielt ødelæggende for ens karriere, hvis man kommer ud i en relation, hvor en overordnet forventer en seksuel afregning for de tjenester, han gør den underordnede. Og samtidig med at det skaber misundelse og konflikt blandt de underordnede, hvis hende den unge smukke og langbenede altid er den, som kommer med på de spændende rejser eller får de bedste opgaver.

Seksuel chikane er ifølge den danske ligestillings- og ligebehandlingslov ulovlig. Men der er ikke fastsat nogen bagatelgrænse, så strengt taget enhver form for uønsket seksualiseret ytring kan blive anmeldt. Samtidig er det nok noget af det mest skamfulde, der kan ske for et menneske, at blive udpeget som seksuel krænker.

Selv om det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt, hvor mange kvinder er underlagt mandlige chefer og ikke har så mange mandlige jævnbyrdige kolleger, så tror jeg, at de fleste opfatter en arbejdsplads med nogenlunde lige mange kvinder og mænd som den mest spændende og behagelige, dels fordi det giver mange flere aspekter i arbejdet, og dels fordi der så kan opstå en vis form for behagelig fortrolig flirt og kammeratlig ånd. Det er også lidt sjovere til julefrokosten, hvis det ikke er ene mænd eller kvinder.

Så det er nok især der, hvor der er en ulighed i magt, at en seksualiseret omgangstone især er problematisk, fordi den krænkede kan frygte for både liv og karriere, hvis hun anmelder seksuel chikane. Eller hvis hun opfatter, at der er en forventning om, at hun stiller sig til rådighed for seksuel omgang ned sin chef. Derfor er det nok især mandlige chefer, der skal lære at undlade at indlægge en seksuel tone i samarbejdet, omend vittighederne om chefen og sekretæren måske lægger op til en vis forventning.

Jeg vil hævde, at seksualitet altid er i spil mellem mennesker, og at det helt overordnet er en positiv dynamik, som vi ikke skal forsøge at lovgive eller "snerpe" os ud af. Men vi skal samtidig ikke tillade den ulige seksuelle krænkelse af især unge kvinder, bøsser og minoritetsgrupper.

Der er, så vidt jeg kan se, en tendens til, at politik mod seksuel chikane er afløst af en anti-mobbepolitik. Sådan er det på min egen arbejdsplads og hos nogle faglige organisationer. Det er efter min opfattelse en forkert udvikling. Det burde ikke være vanskeligt at opstille konkrete rammer for, hvordan man tackler en sag om seksuel chikane. Der bør også være nogle personer, som en ansat kan henvende sig til i fortrolighed for at gennemdrøfte et forhold, som vedkommende finder grænseoverskridende, inden det kommer til en sag. Det bør heller ikke være så svært at opstille nogle enkle regler for, hvad man kan tillade sig på en arbejdsplads, uden at det går ud over en fri og gensidigt anerkendende tone.

Alle blogindlæg er udtryk for skribenternes egen holdning. Bland dig gerne i debatten, men hav fokus på sagen og argumenterne. Vi sletter personangreb, diskriminerende udsagn og indspil uden relevans for diskussionen. God debat!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dansklektor ved Vilnius Universitet, Litauen

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dansk lektor ved Universitetet i Granada, Spanien

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dansk lektor til Universitetet i Strasbourg, Frankrig

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?