Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Hans Stokholm Kjer, iværksætter
Foto: Lars Horn

Iværksætter: Er du klar til postcorona?

Postcoronatiden ligger foran os, og vi kan ikke forvente, at den bliver en gentagelse af præcorona-æraen. Den, som ikke bruger coronatiden til at forberede mødet med postcorona, lægger sig bagest i feltet, når starten går til de nye tiders konkurrence, mener Hans Stokholm Kjer.

Selvstændige, freelancere og kombinatører har nu endelig fået en nogenlunde fornuftig kompensationsordning, og det er naturligt, at vi bruger lidt tid på at sætte os ind i, om vi hver især er havnet inden for målgruppen.

Jeg er selv så heldigt stillet, at jeg ikke er i målgruppe for hjælp, så jeg bærer mine tab med samfundssind, mens jeg forsøger mig med social afstand til de mest aggressive kreditorer.

Men egentlig synes jeg ikke, fokus bør ligge alt for tungt på hjælpepakker, for rigtig mange i den mindre sikrede del af arbejdsmarkedet risikerer at opleve større problemer, når en postcoronahverdag rammer.

Enkelte virksomheder har fremgang i coronaens skygge – det er selvfølgelig godt for dem, men den øgede omsætning skyldes jo, at markedet er gået i stykker. Hvis du er i denne kategori, bør dit fokus ligge på, hvordan du fastholder dine nye kunder og kundetyper, når de får deres gamle muligheder tilbage – og så er du en farlig konkurrent til de virksomheder, jeg henvender mig til herunder.

Tillykke med det. Og husk: Vi holder øje med dig.

Selvstændige kan hurtigt omstille sig

De fleste virksomheder oplever større eller mindre tab.

Fordelen ved at være en lille virksomhed er, at der er mulighed for hurtigt at omstille sig. Mange af os har intet varelager, små faste udgifter og ingen eller ganske få ansatte. Vi er faktisk vant til, at tabet af en enkelt kunde eller opgave kan betyde en seriøs nedgang i omsætningen, og vi er vant til at have strategier for at håndtere disse situationer.

Vi, der har levet et langt arbejdsliv på disse vilkår, har også mere end en enkelt gang oplevet at have brug for at pudse disse nødplaner af og realisere nogle af dem. Vi er ekstremt følsomme for uforudsete udefrakommende faktorer – og mange af os er derfor velforberedte på dem.

Jeg har talt med flere soloselvstændige, som går til coronakrisen med holdningen: ”Nu kan jeg jo ikke tjene penge på x for tiden, så jeg har været nødt til at skrue op for y.”

Andre har valgt strategien: ”Nu bliver jeg ikke forstyrret af daglig drift, så nu har jeg endelig tid til de udviklingsopgaver, som jeg har gået og udskudt.”

Andre igen siger: ”Jeg kan nu bruge noget tid på kompetenceudvikling, som ellers er vanskelig at prioritere tid til i dagligdagen.”

Dine tabte kunder kommer ikke tilbage

Når coronakrisen på et tidspunkt klinger ud, drømmer du måske om at få dine mistede kunder og opgaver tilbage. Det kommer ikke til at ske i fuldt omfang af flere grunde:

  1. Hvis du har leveret noget af essentiel værdi for dine kunder, og du har været coronaforhindret i at levere, kan du være sikker på, at dine kunder har arbejdet ihærdigt på at finde brugbare erstatninger. Det vil lykkes for nogle af dine kunder, og de vil være tilfredse med deres nye løsninger og betragte dem som positive udviklinger – og du er ude i kulden.

  2. Hvis du har leveret ”nice to have stuff” til kunder, som selv har lidt tab, kan du være ret sikker på, at kunderne vil fokusere på deres ”need to have stuff” – også i et godt stykke tid efter coronakrisen – og du er ude i kulden.

  3. Hvis du har leveret noget, som reelt er værdiløst for dine kunder, eller som ikke fremstår direkte værdiskabende (f.eks. backupservice, forsikringsydelser eller abonnementer), men som kunderne er fortsat med at købe af gammel vane, kan du være ret sikker på, at de opdager, at de ikke savner dig – og du er ude i kulden.

  4. Hvis dine kunder har læst dette, er de netop nu godt i gang med at omstille sig til en ny virkelighed, og måske er du ikke en del af den – og du er ude i kulden.

  5. Efterspørgslen på hele markedet er mindsket, hvilket øger konkurrencen. Måske er du ikke konkurrencedygtig – og så er du ude i kulden.

Én løsning ligger i at blive en del af dine (nuværende såvel som nye) kunders nye virkelighed, frem for blot at forsøge at holde fast i den gamle.

Men hvordan bliver du en del af den nye virkelighed?

Først og fremmest bør du give din forretningsplan (ja, det der gamle, støvede ark, som du ikke har taget alvorligt siden iværksætterkurset) et grundigt serviceeftersyn – og en grundig justering.

Matchede din præcoronasituation ideerne i din forretningsplan? Er der uløste ideer og problematikker, som du kan tage op igen? Måske kan du genfinde noget tabt mening med dit arbejdsliv ved at mindes baggrunden for, at du startede som selvstændig?

Kig især på din beskrivelse af markedet. Hvordan vil det marked, hvor du udbyder dine ydelser, se ud efter krisen. Hvad vil dine kunder få brug for i stedet for det, du (og andre) leverede før krisen? Hvordan kan du forberede dig til at blive verdensmester i at levere dette?

En metode til dette er at fastholde relationen til dine kunder og tilgå dem med nysgerrighed. Vær åben over for dem og spørg til deres håndtering af krisen. Måske kan du allerede nu levere ydelser, som kan hjælpe dem til et blidere kriseforløb.

Sørg for at danne dig et billede af, hvordan dine eksisterende kunder ser fremtiden, og især hvor de oplever krisens lyspunkter – de små nødløsninger, som viser sig mere effektive end de gamle måder at gøre tingene på. Måske har netop du kompetencerne til at forfine disse løsninger, så de bliver en del af din kundes veltrimmede postcoronavirkelighed?

Kig også på dine kompetencer og passioner. Har du uforløste potentialer, som du ønsker at satse yderligere på, så er det netop i en brydningstid, du har mulighed for at omdanne disse til produkter og ydelser.

Jeg har set freelancere, som bruger mange ressourcer på at opbygge nye produkter og salgskanaler, som ligger klar til mere stabile tider – og som allerede nu kaster lidt af sig. Kan du kombinere dine kompetencer, din erfaring og din passion og tage det til nye højder, som skaber større mening i dit arbejdsliv?

Hvis dette er din vej frem, bør du starte med en fordomsfri brainstorm og senere undersøge, hvor dit nye marked ligger, og hvordan det vil tage sig ud efter corona. Opsøg så kunder på dit nye marked og undersøg deres syn på fremtiden.

Og så lige en bonusidé til slut, som du som læser af magisterbladet.dk, formentlig er i målgruppe for:

Måske var det nu, du skulle komme videre med at få skrevet den der bog…

God bedring til os alle.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen