Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Hans Stokholm Kjer DM
"Jeg tænkte i første omgang, at jeg blot kunne gå ind på min medlemsprofil og rette fejlen. Men nej. ALT andet kan jeg rette, men netop sektortilhørsforholdet kan jeg ikke rette på", skriver Hans Stokholm Kjer.
Foto: Lars Holm
Debat

Debat: Blev du også administrativt udmeldt af din sektor i DM?

Uden sin viden er Hans Stokholm Kjer blevet flyttet til en anden sektor i DM. Det vil han have rettet, skriver han i debatindlæg. Læs svaret fra DM's direktør.

Jeg er to gange blevet meldt ud af den sektor (tidligere sektion og landsklub), som jeg har været aktiv i i årevis. Ud over at det er noget rod og et brud på DM’s vedtægt, så føles det intimiderende. Og det udgør et demokratisk problem – især fordi en enkelt sektor er mere udsat end andre.

Jeg er sikker på, at jeg godt kan få DM til at rette op på fejlen (igen), men da dette er en fejl, som potentielt dræner DM Selvstændig for medlemmer til fordel for andre sektorer, så føler jeg trang til at råbe op om det her i håb og forventning om, at der endelig vil blive taget hånd om fejladministrationen.

I mit arbejdsliv har jeg prøvet alle tænkelige måder at være tilknyttet arbejdsmarkedet på.

Jeg har været selvstændig, honorarmodtager, kombinatør, freelancer, projektansat, provisionslønnet, en smule ledig og endda ganske almindelig lønmodtager. Lige nu får jeg f.eks. månedsløn for den største del af mit arbejde på en arbejdsplads, der ser det som en fordel, at man også får inspiration og udvikling andre steder fra.

Men jeg arbejder i DM stadig for de atypisk tilknyttedes sag, og det gør jeg naturligvis bedst i det, som tidligere hed Landsklubben for freelancere og selvstændige, og som nu hedder DM Selvstændig.

Det har jeg gjort i årevis, og det har jeg tænkt mig at blive ved med. Her har jeg en vigtig del af mit faglige netværk, og her udveksler jeg erfaringer med andre, som ikke tager det så tungt, om man får løn eller sender faktura, når man skal have sit udkomme.

Jeg forventer, at jeg omgående bliver flyttet hjem i min rigtige sektor, uden at jeg behøver foretage mig yderligere

Hans Stokholm Kjer

Der er frit valg af sektor

Da DM i forbindelse med sidste kongres fik ny vedtægt, var der i forslaget lagt op til, at man automatisk blev tilknyttet en sektor i kraft af ens ansættelsesområde. Det er selvfølgelig noget rod for os, der ikke går efter fortjenstmedaljen for 40 års tro tjeneste i samme ansættelse. Vi vil jo flyve rundt fra sektor til sektor afhængig af, hvem der tilfældigvis er opdragsgiver på det projekt, vi for tiden er tilknyttet.

Det vil gøre det nærmest umuligt for os atypiske at opbygge de netværk, der skal til for at få indflydelse i en sektor. Man kan jo fx ikke sidde i en sektorbestyrelse, hvis man pludselig skifter til en anden sektor.

Derfor stillede jeg ændringsforslag om, at man skulle have frit valg til at forblive eller lade sig overføre til en anden sektor. På den måde kunne vi undgå, at vores sektor ville blive drænet for medlemmer i takt med, at de skiftede rundt mellem projektansættelser – og for den sags skyld ledighed.

Enhver kan se, at det er sund fornuft, så mit ændringsforslag blev selvfølgelig vedtaget.

Men ak...

For få dage siden fik jeg et nyhedsbrev fra ”min sektor”. Det handlede om, hvordan jeg, som jo er tilknyttet DM Offentlig, kunne søge om at repræsentere DM Offentlig som delegeret ved den kommende kongres. Det vil jeg selvfølgelig ikke, for jeg troede jo, at jeg var tilknyttet DM Selvstændig.

Men da jeg fik ansættelse på Bygholm Landbrugsskole, blev jeg – uden at blive spurgt om det – ganske automatisk flyttet fra DM Selvstændig til DM Offentlig.

Jeg blev altså afskåret fra at få information fra den sektor, som jeg har arbejdet for i mange år, og samtidig blev jeg afskåret fra at kunne forsøge at få lov at repræsentere denne sektor i kongressen.

Jeg tænkte i første omgang, at jeg blot kunne gå ind på min medlemsprofil og rette fejlen. Men nej. ALT andet kan jeg rette, men netop sektortilhørsforholdet kan jeg ikke rette på.

Hvorfor er fejlen ikke rettet?

Landsklubben for Selvstændige og Freelancere har haft dette problem oppe i hovedbestyrelsen flere gange. Så det kan ikke være DM ubekendt, at denne automatiske fejladministration til skade for vores sektor sker helt systematisk.

Hvorfor er det ikke rettet?

Jeg oplever, at min frihed til at vælge sektor er ikkeeksisterende, når administrationen efter forgodtbefindende kan placere mig et sted, hvor jeg ikke befinder mig godt.

Derudover ved jeg at andre kongresdelegerede har fået informationer, som jeg ikke har modtaget. Måske fordi jeg ikke længere var registreret som kongresdelegeret, når jeg ikke længere var tilknyttet den sektor, jeg repræsenterede?

Jeg forventer, at dette blogindlæg får tre konsekvenser:

  1. Jeg bliver omgående flyttet hjem i min rigtige sektor, uden at jeg behøver foretage mig yderligere
  2. Der indføres meget hurtigt mulighed for, at man selv kan skifte sektor på sin medlemsprofil
  3. Der indføres en proces, hvor administrationen som minimum underretter om sektorskift og i den underretning meddeler, at man har frit valg.
  4. Eller endnu bedre - en proces, hvor administrationen spørger FØR de automatisk tvangsforflytter medlemmer rundt mellem sektorerne.

Jeg håber, at en ansvarlig fra DM’s administration vil bekræfte, at dette iværksættes, og fortælle, hvornår det er gennemført.

Men kan det ikke være ligegyldigt?

Nej, for ud over mit følelsesliv er også demokratiet i DM påvirket af systematisk fejladministration. Antallet af kongresdelegerede, som udpeges af sektorerne, reguleres nemlig af sektorernes medlemstal. Så når DM Selvstændig systematisk drænes for medlemmer, får vi for lille demokratisk repræsentation i forhold til, hvor mange vi er.

Desuden er de fejlplacerede jo forhindrede i at deltage i sektorbestyrelsesvalg og i deres sektors demokrati i øvrigt.

Så tjek lige, om du også er blevet tvangsforflyttet.

Svar fra DM: Vi er opmærksomme på det

Akademikerbladet har forelagt DM Hans Stokholm Kjers blogindlæg. Her er svaret fra direktør Lau Svendsen-Tune: 

Kære Hans Stokholm Kjer

Tak for dit indlæg. Vi er fuldt ud opmærksomme på de temaer, du rejser. Det er godt, du rejser dem, for det giver os mulighed for at forklare, hvad der formelt ligger i frit sektorvalg og for at beskrive de muligheder, du har, når du ønsker at engagere dig i en anden sektor i DM end den, din arbejdsplads hører under. I DM sætter vi stor pris på engagerede medlemmer, og vi er meget enige med dig i, at man skal have mulighed for at engagere sig der, hvor man ønsker det.

Du har helt ret i, at der står i DM’s vedtægt, at ”Foreningens medlemmer registreres som medlemmer af DM og tilknyttes en sektor i kraft af deres ansættelsesområde m.v., men har frit valg til at forblive eller lade sig overføre til en anden sektor.”

Den bestemmelse skal imidlertid tolkes i sammenhæng med den øvrige vedtægt, og vedtægten i øvrigt sætter nogle begrænsninger for det frie sektorvalg. Fx skal der oprettes en sektor for studerende og en sektor for ledere, kongresdelegerede skal udpeges af sektorerne på baggrund af deres stamdata, og overenskomstafstemninger foregår inden for sektorer.

Vi er i sekretariatet fuldt opmærksomme på kongressens ønske om, at man skal kunne lade sig overføre til en anden sektor. For at rumme det inden for rammerne af vedtægten, skelner vi i sekretariatet mellem en ”stamdatasektor” og en ”interessesektor.” Stamdatasektoren er den sektor, der svarer til dit ansættelsesområde eller din status som studerende, selvstændig eller leder. Den kan du ikke selv ændre, for den følger dine stamdata (ansættelsessted eller tilsvarende). Det er her, du kan stille op til sektorbestyrelsen, stemme om overenskomstresultat eller blive udpeget til kongressen. Er du først valgt til sektorbestyrelsen eller udpeget til kongressen, kan du fortsætte, selvom du (fx ved jobskifte) får ny stamdatasektor.

Foruden din stamdatasektor kan du være tilknyttet lige så mange sektorer baseret på dine interesser, din faglige identitet eller andet, som du måtte ønske. Det er det vi i sekretariatet kalder interessesektorer. Her kan du stemme til sektorbestyrelsen, du kan tilmelde dig nyhedsbrev, deltage i arrangementer og aktiviteter, engagere dig i sektorens politik osv.

Derfor er det heller ikke fejl, når sekretariatet ændrer din stamdata-sektor ved jobskifte mellem sektorer og ej heller en fejl, at du ikke selv kan ændre den. Det er nødvendigt for at leve op til andre krav i vedtægten. Men du kan selv vælge, hvilken eller hvilke sektorer, du vil være interessetilknyttet og engageret i. I vores nuværende medlemssystem er det desværre ikke muligt selv at tilknytte sig andre sektorer efter eget valg, men det vil det være om et par måneder, når det nye medlemssystem er implementeret. Indtil da kan du skrive til os på dm@dm.dk, hvilken eller hvilke sektorer, du ønsker at være interessetilknyttet.

Du har ret i, at du ved en beklagelig fejl er udgået af listen af kongresdelegerede. Sekretariatet har sørget for, at du nu igen er registreret korrekt med din status af kongresdelegeret.

Der er snart kongres igen, og jeg forventer, at hovedbestyrelsen vil benytte lejligheden til at foreslå en mindre vedtægtsændring, der præciserer (som ovenfor), hvad der ligger i det frie sektorvalg. 

Med venlig hilsen

Lau Svendsen-Tune, direktør, DM

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?