Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
DMO-bloggen.jpg
Medlemmerne bør stemme ja til urafstemningen om en ny tre-årig overenskomst, mener Karina Heuer Bach (tv.), Elisabeth Rafael Kreutzfeldt og Sune Bach (th.)
Debat

Visionerne for et friere arbejdsliv er væk, men lønnen er på plads. Derfor skal du stemme ja til en ny overenskomst

Administrativt ansatte i det offentlige bør stemme ja til den nye overenskomst, mener tre medlemmer af DMO. For selv om visionerne for et bedre arbejdsliv er fraværende, så er lønnen sikret.

Der er nu indgået forlig om tre-årige overenskomster for AC-ansatte i stat, region og kommune.

Vi - tre medlemmer af bestyrelsen i DM Offentlig - kommer her med vores betragtninger om resultatet, der bliver sendt i urafstemning hos offentligt ansatte medlemmer af DM den 16. til 28. marts.

Sikring af reallønnen

Med overenskomsterne er reallønnen sikret via de generelle lønstigninger, som er aftalt for alle, og der er fortsat en reguleringsordning.

Hvis lønudviklingen i det private stiger mere end i det offentlige i den kommende overenskomstperiode, hjælper reguleringsordningen med at hive de offentlige lønninger op, og i den modsatte situation vil reguleringsordningen betyde, at lønudviklingen i det offentlige også følger med nedad.

Forventningen til det samlede resultat i OK21 er, at reguleringsordningen samlet set over den tre-årige overenskomstperiode vil bidrage positivt til den offentlige lønudvikling, så de aftalte lønstigninger tilsammen med reguleringsordningen vil betyde lønstigninger, som giver en mindre reallønsfremgang i overenskomstperioden.

Hvor er visionen for det fremtidige offentlige arbejdsmarked?

Lønnen er således på plads, omend den ikke ligefrem er prangende.

Men det er kedeligt, at vi ikke kom igennem med vores ønsker vedrørende fleksibilitet. Er der noget, som vi har lært under corona, så er det, at vi administrative medarbejdere godt kan finde ud af at koordinere vores arbejde – også under særlige omstændigheder.

Vores påstand er, at man generelt vil få bedre medarbejdere ved at give dem øget frihed til selv at koordinere deres arbejdsliv. Det giver både gladere medarbejdere, men også mere effektive medarbejdere.

Det virker ikke, som om arbejdsgiversiden har fulgt med i, hvordan medarbejderne har løst opgaverne det sidste år. Derfor tør vi godt være skuffede over, at arbejdsgiversiden afviste vores ønsker om at skabe et mere fleksibelt arbejdsliv.

Vi er overbeviste om, at en øget fleksibilitet kommer til at være en af nøglerne til en endnu bedre offentlig sektor. Det er derfor et krav, som vi vender tilbage med

Vi er overbeviste om, at en øget fleksibilitet kommer til at være en af nøglerne til en endnu bedre offentlig sektor. Det er derfor et krav, som vi vender tilbage med, og vi håber, at arbejdsgiversiden vil være med til at sikre et offentligt arbejdsmarked, hvor medarbejderne kan få deres hverdag til at hænge sammen og bidrage til at skabe vores fælles velfærd.

Visionen for det offentlige arbejdsmarked kunne måske være svær at tage i en tid, hvor corona tager meget fokus. Men der er ingen grund til, at diskussionen nu skal ligge død i den kommende tre-årige OK-periode.

Vi byder gerne ind med forslag, ligesom vi håber, at der kommer nogle udviklingsudspil fra arbejdsgiversiden, som vi kan begynde at snakke om, inden vi skal til forhandlingsbordet næste gang.

Uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø

Når alt det er sagt, så er der også flere positive ting i overenskomsten, som er værd at fremhæve.

På det statslige område har der i de sidste 3 år været en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Den er nu udbredt til det regionale og kommunale område. Uddannelsen er frivillig, men vil kunne være et vigtigt redskab til at få klædt vores ledere bedre på, til at sikre, at vi trives i årene fremover.

Når initiativet nu er gældende for alle tre offentlige overenskomstområder, håber vi, at det kan blive et fast redskab til at øge trivslen på de offentlige arbejdspladser.

Grøn omstilling er en sag for overenskomsten

Med denne overenskomst er den grønne omstilling også blevet et overenskomstspørgsmål.

Det er et nyt initiativ, som er nødvendigt, hvis vi skal nå de klimamæssige mål. Vi er stolte af, at det var medlemmer af DM, der rejste det forslag, og vi er stolte af, at vores hovedorganisation tog det med til de centrale borde. For det er er for os helt afgørende, at medarbejderindflydelsen sikres – også i den grønne omstilling.

Vi glæder os allerede til at udvikle på det i kommende forhandlinger, når vi baseret på de nuværende initiativer kan se endnu flere muligheder.

Kompetencefond på alle områder

Der er nu opnået en kompetencefond på alle tre overenskomstområder. Det vil være med til at sikre vores medlemmers faglige udvikling – særligt de steder, hvor fokus på kompetenceudvikling ikke har været tilstrækkelig.

For os er det naturligvis vigtigt, at dette ikke træder i stedet for arbejdspladsernes ansvar for at sikre faglig udvikling, men betragtes som et supplement til dette.

Set i lyset af, at OK21 er landet midt i en svær coronatid, så er der afgørende gode elementer i forligene. I hvert fald nok til, at vi anbefaler alle at stemme ja.

Stor tak til alle forhandlerne!

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad