Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Foto fra DM
Foto fra DM's kongres 2022.
Foto: Jacob Nielsen

Dækningen af DM’s Kongres 2022 i Akademikerbladet 04/2022 er på mange måder meget tendentiøs og præget af mangelfuld research

Kære redaktør ved Akademikerbladet, kære Troels Kølln.


Dækningen af DM’s Kongres 2022 i Akademikerbladet 04/2022 er på mange måder meget tendentiøs og præget af mangelfuld research. Selv om der er mange punkter, man her kunne gå ind i, vil vi dog her koncentrere os om den meget problematiske dækning af DM Pensionists og Netværket Meningsfuld SenKarrieres indsats ved kongressen.

I boksen "De uenige" omtales nogle af de medlemmer, som tillod sig at stille ændringsforslag til det af Hovedbestyrelsen foreslåede Arbejds- og Principprogram, som "uenige", hvilket åbenbart skal forstås som en kritik af disse personer, når kongressen ellers karakteriseres under overskriften "Fredeligt fremad", et stempel, som vel de færreste fagforeninger ønsker at få på sig, men som DM åbenbart gerne vil have på sig.

I boksen "De uenige" sammenblandes konsekvent DM Pensionist og Netværket Meningsfuld SenKarriere, således at læserne må få det indtryk, at de to grupper er identiske, og at Netværket Meningsfuld SenKarriere består af "indignerede pensionerede medlemmer".

Netværket Meningsfuld SenKarriere består primært af erhvervsaktive seniorer (55+), og alle netværkets forslag handlede om, at DM skulle arbejde på at sikre seniorernes muligheder på arbejdsmarkedet. Ingen af netværkets forslag handlede om, at pensionerede skulle have mulighed for at stemme til formandsvalget, selv om det lige præcis er det, artiklen dvæler ved.

Artiklen fryder sig nærmest over, at Netværket fik forkastet 4 af 5 forslag til Arbejdsprogrammet, uden dog at nævne at disse forslag alle handlede om at sikre gode arbejdsbetingelser, udviklingsmuligheder og fleksible arbejdsforhold for alle DM-medlemmer, herunder også dem, der er fyldt 55. Hvad er det ved kongressens forkastelse af disse forslag, som redaktøren fryder sig over?

Og hvorfor omtaler redaktøren ikke den digitale kongres, hvor Netværket faktisk fik vedtaget de fleste af sine forslag til Principprogrammet?

Til slut i boksen citeres en person, Tine Hjorth Binzer, som ikke er med i Netværket, og som er blevet interviewet i en helt anden sammenhæng, for, at hun er ked af seniorernes alders­bashing. Ud over at hun er citeret fra et helt andet interview om et helt andet emne, så får denne melding lov til at stå og hænge ubehandlet. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Netværket faktisk oplevede aldersbashing på kongressen, og at vi undrede os meget over, at Hovedbestyrelsen stillede sig så afvisende over for at arbejde på en forbedret indsats for de ældre DM-medlemmer, og vi undrer os over, at denne aldersbash­ing nu fortsætter i en totalt prætentiøs artikel, som er præget af mangelfuld research og manglende faktatjek.

Det havde klædt redaktøren at interviewe DM Pensionist og Netværket Meningsfuld SenKarriere for at klarlægge situationen og høre vores vinkel på det i stedet for blot at videregive misforståelser og decideret vrøvl.

Netværket Meningsfuld SenKarriere ser frem til at høre, hvilke overvejelser redaktøren har gjort sig, inden han satte fingrene på tasterne for at dække DM’s Kongres 2022.

På vegne af Netværket Meningsfuld SenKarriere
Claus Sølvsteen

Svar

Kære Claus Sølvsteen.

På samme måde som et landkort kun viser udvalgte karakteristika om verden, består en reportage af oplysninger, som journalisten har håndplukket ud fra sin vurdering af, hvad der er mest retvisende og meningsfuldt i sammenhængen. Det er også tilfældet i min artikel fra kongressen.

Jeg oplevede en høj grad af enighed om retningen for DM blandt de delegerede, og det kom bag på mig, at der ikke var flere faglige uoverensstemmelser undervejs. Derfor er hovedvinklen i reportagen, at DM bevæger sig "fredeligt fremad".

Jeg hæftede mig dog ved, at særligt de yngste og de ældste delegerede var aktive i diskussionerne og ad flere omgange udtrykte uenighed med hovedbestyrelsen og flertallet på kongressen. Det har jeg beskrevet i en selvstændig tekstboks under titlen "De uenige", hvilket ikke er ment som en kritik. Om noget er det en ros, fordi uenigheden udspringer af det engagement, der er så afgørende for DM. En demokratisk forenings grundlag er den åbne uenighed, og de politiske spændinger er vigtige at formidle for alle vores medlemmer. Derfor dækker jeg det i reportagen.

Jeg er enig i jeres kritik af, at jeg i artiklen ikke får skelnet tydeligt mellem Netværket Meningsfuld SenKarriere og sektionen for pensionister og kan godt sætte mig ind i frustrationen over sammenblandingen. Jeg vil gøre mig umage for at være mere tydelig og præcis fremover.

Venlig hilsen
Troels Kølln,
redaktør (på barsel)

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Carlsbergfondet

Scientific Officer til Carlsbergfondet

Carlsbergfondet

Danmarks Meteorologiske Institut

Experienced ocean remote sensing scientist

Danmarks Meteorologiske Institut

ABSALON, Professionshøjskolen

Chefkonsulent til forretningsudvikling af efter- og videreuddannelse

ABSALON, Professionshøjskolen

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?