Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
M/S Museet for Søfart finansiering
Fælles for de tre modeller er, at de tildeler museer et fast beløb og yderligere beløb baseret på deres præstation i forhold til andre museer, hvilket rykker massivt rundt på de nuværende driftstilskud til museerne.
Foto: Thijs Wolzak/M/S Museet for Søfart

Så kom anbefalingerne til en museumsreform: Her er vinderne og taberne

Arbejdsgruppe lægger op til massive ryk i museernes driftstilskud. Et enkelt museum kan få næsten seks gange så meget tilskud. Et andet vil miste 81 procent.

Efter et halvt års arbejde skete det endelig. Torsdag landede den længe ventede rapport med forslag til den kommende museumsreform.

Arbejdsgruppen bag rapporten kommer med 17 anbefalinger til reformen, hvoraf særligt modellen for statens tilskud får en overhaling. Det kommer i form af tre forskellige mulige modeller: Trappemodel A, Trappemodel B og Byggeklodsmodellen.

Fælles for modellerne er, at de tildeler museer et fast beløb plus yderligere tilskud baseret på deres præstation i forhold til andre museer målt ud fra antal brugere, indtægter samt antallet af forskningspublikationer. Det kan rykke massivt rundt på de nuværende driftstilskud.

Her kan du få overblik over de tre modeller og de museer, der vinder og taber på den nye fordeling af driftstilskud, der har potentiale for at forandre museernes økonomi radikalt. Bemærk, at regnestykket bag ændringerne er baseret på nuværende data og adfærd. 

Nederst i artiklen kan du søge i samtlige museer.

Trappemodellerne forklaret

I trappemodellerne bestemmes tilskuddet ud fra museernes præstation inden for tre områder: antal brugere, indtægter og forskningsaktivitet. Museerne inddeles i forskellige niveauer, eller "trin", baseret på deres præstationer på områderne. For at stige i trinnene skal et museum opfylde bestemte mål inden for alle tre parametre. Hvert trin har sit tilskudsniveau, så tilskuddet varierer afhængigt af, hvor højt et museum er placeret på "trappen".

Arbejdsgruppen kommer med to bud på trappemodellen: Trappemodel A og Trappemodel B. Hovedforskellen på de to er et ekstra trin, mindre afstand mellem trinnene og en højere omfordeling af tilskud.

Trappemodel A overblik

Antal Trin: 3 trin.

Fordeling: Halvdelen af museerne er på trin 1, 40% på trin 2 og 10% på trin 3 for bruger- og indtægtsparametre. Forskningsparametret fordeler museerne ligeligt over tre trin.

Tærskler: Specifikke tærskler for antal brugere, indtægter og forskningspublikationer definerer, hvilket trin et museum placeres på.

Tilskud: Grundtilskud til alle museer, med stigende tilskud på højere trin. Trin 3-museer modtager et tilskud, der er tre gange så stort som trin 2, som igen er ca. fem gange så stort som grundtilskuddet.

Dynamik: Modellen har begrænset dynamik og store spring mellem trinnene, hvilket gør det sværere for museerne at skifte trin.

Omfordeling: Omfordeler ca. 30% af tilskudsmidlerne.

Trappemodel B overblik

Antal Trin: 4 trin.

Fordeling: Halvdelen af museerne er på trin 1, 25% på trin 2, 18% på trin 3 og 7% på trin 4 for bruger- og indtægtsparametre. Forskningsparametret fordeler museerne ligeligt over fire trin.

Tærskler: Højere tærskler, især for trin 4, hvilket afspejler museernes diversitet.

Tilskud: Ligesom i model A, men med højere tilskud på trin 4. Tilskuddet på trin 4 er tre gange så højt som på trin 3 og seks gange så højt som på trin 2.

Dynamik: Flere trin og mindre spring mellem trinnene, hvilket gør modellen mere dynamisk og giver museerne større chance for at skifte trin.

Omfordeling: Omfordeler ca. 35% af tilskudsmidlerne.

Byggeklodsmodellen forklaret

Byggeklodsmodellen tilbyder større fleksibilitet end trappemodellen. Her modtager museerne tilskud baseret på deres individuelle præstationer i tre områder: antal brugere, indtægter og forskningsaktivitet. I modsætning til trappemodellen, hvor et museum skal opfylde krav i alle tre områder for at komme op på det næste trin, kan museerne her få tilskud separat for hvert parameter. Tilskuddene er uafhængige af hinanden, så et museum kan for eksempel få anerkendelse for at tiltrække mange besøgende, selvom det ikke har en høj forskningsproduktion.

Byggeklodsmodellen overblik

Tilskudsstruktur: Individuelle tilskud for hver af de tre parametre (brugere, indtægter, forskning), som fungerer som "byggeklodser".

Grundtilskud: Alle museer, der opfylder minimumskravene for statsanerkendelse, modtager et grundtilskud på ca. 1,5 mio. kr.

Tillægstilskud: Yderligere tilskud baseret på opnåelse af tærskler inden for brugere, indtægter og forskning. Tilskuddene gives uafhængigt af hinanden.

Tærskler og Tilskudsniveauer: 10% af museerne kan få høje tillæg, mens de følgende 40% kan få lavere tillæg, med konkrete tærskler for hver.

Tilskudsfordeling: Ca. 32% af rammen til grundtilskud, ca. 29% til bruger- og indtægtstillæg, og 10% til forskningstillæg.

Fleksibilitet: Muliggør fokus på specifikke styrker (brugere, indtægter eller forskning) med mulighed for at kombinere forskellige tillæg.

Tilskudsniveauer: 12 forskellige tilskudsniveauer, mere kompleks end Trappemodel A og B.

Omfordeling: Omfordeler ca. 27% af tilskudsmidlerne.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?