Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Per Nikolaj Bukh
“Det er problematisk, at der ikke bliver ført tilsyn med de private uddannelser i en periode på fire år", siger Per Nikolaj Bukh i kølvandet på sagerne om lav kvalitet på Paul Petersens Idrætsinstitut.
Foto: Aalborg Universitet

Ekspert i opråb: Der bør være mere tilsyn med private uddannelser

Der føres ikke nok tilsyn med private SU-godkendte uddannelser, mener professor Per Nikolaj Bukh.

Private uddannelser bør som minimum være under samme tilsyn som offentlige uddannelser, og det er problematisk, at det ikke forholder sig sådan i dag.

Sådan lyder det nu fra Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

Opråbet kommer i kølvandet på en artikel i Akademikerbladet, hvor den private videregående uddannelse Paul Petersens Idrætsinstitut bliver kritiseret for at være SU-godkendt på trods af underkvalificerede undervisere.

“Når vi har private uddannelser, der er SU-berettiget og derigennem har fået en blåstempling af staten, er man nødt til at sikre sig, at kvaliteten er i orden”, siger han.

Private videregående uddannelser bliver SU-godkendte af Danmarks Akkrediteringsinstitution, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

SU-godkendelserne gælder for en fireårig periode, og der føres ikke tilsyn med uddannelsesstedet i perioden.

“Uddannelses- og Forskningsstyrelsens godkendelse af private uddannelser vedrører alene SU, og hverken Uddannelses- og Forskningsministeriet eller andre ministerier medvirker i planlægningen af de private uddannelsers indhold og tilrettelæggelse, og de fører heller ikke tilsyn med uddannelserne,” skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en mail til Akademikerbladet.

Hvad er Paul Petersens Idrætsinstitut?

Paul Petersens Idrætsinstitut er en privat uddannelse i København. Den varer 10 måneder og koster omkring 100.000 kr. Studiet er SU-godkendt.

Uddannelsen er opdelt i to linjer, hvor de studerende på den ene linje uddannes til idrætslærere og på den anden linje uddannes til friluftsvejledere.

Kritikken af instituttet kommer primært fra undervisere, der har været tilknyttet idrætslinjen.

Der går omkring 165 studerende på uddannelsen fordelt på de to linjer, og i øjeblikket er der ifølge instituttets hjemmeside ansat i alt 29 undervisere.

Små uddannelser er mere følsomme

Der føres til gengæld et omfattende tilsyn med offentlige videregående uddannelser, fremgår det af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Styrelsen arrangerer blandt andet et årligt møde med uddannelsesstederne om deres aktiviteter og økonomi, og hvert år fører styrelsen tilsyn med årsrapporter fra uddannelserne.

Sådan bør tilsynet som minimum også være på de private uddannelser, lyder det fra Per Nikolaj Bukh.

Det er problematisk, at der ikke bliver ført tilsyn med de private uddannelser i en periode på fire år

Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring

“Det er problematisk, at der ikke bliver ført tilsyn med de private uddannelser i en periode på fire år. Der bør som minimum være samme tilsyn med de private uddannelser som med de offentlige,” siger han.

Han mener, at behovet for tilsyn på private uddannelser er endnu større end på de offentlige.

“Mange af de her uddannelser er små uddannelser, der er meget mere følsomme end de store uddannelser over for for eksempel personaleudskiftninger. Der er større risiko for, at noget går galt på de her uddannelser, og derfor er behovet for tilsyn i virkeligheden vigtigere her end på de offentlige institutioner”, siger Per Nikolaj Bukh.

Bag om historien

Akademikerbladet afdækker i en række artikler flere kritisable forhold på uddannelsen Paul Petersens Idrætsinstitut om blandt andet arbejdsmiljøet og kvaliteten af uddannelsen.

Størstedelen af kilderne ønsker at være anonyme af hensyn til fremtidige arbejdsforhold.

Journalisten bag artiklerne er selv tidligere studerende på Paul Petersens Idrætsinstitut og er efter endt uddannelse blevet opmærksom på de kritisable forhold.

Studerendes klager kan få konsekvenser

Uddannelses- og Forskningsministeriet skriver i mailen til Akademikerbladet, at en godkendelse af SU på en privat uddannelse kan tilbagekaldes, hvis for eksempel studerende gør styrelsen opmærksom på, at forholdene på uddannelsen har ændret sig.

Derudover skal censorerne ved uddannelserne én gang om året udarbejde en redegørelse til uddannelsesinstitutionen og styrelsen om uddannelsernes kvalitet og andre forhold af betydning for godkendelsen.

“Det er ikke det samme som et tilsyn. Der er selvfølgelig en forpligtelse til at reagere på information. Men hvis man som medarbejder eller studerende føler behov for at indberette noget, skal det virkelig være vidtgående. De fleste tror, at tingene er i orden, som de er, fordi de ikke er klar over kravene”, siger Per Nikolaj Bukh.

“Styrelsen bør selv føre tilsynet lige så ofte, som de gør ved de offentlige institutioner. De offentlige institutioner kan også blive udtrukket til at blive besøgt af styrelsen, som skal undersøge forholdene. Det er ikke nok med indberetning fra studerende og censorer, og det undrer mig, at der ikke er mere tilsyn med de private uddannelser i dag,” lyder det fra professoren.

Akademikerbladet har spurgt Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvorfor der ikke føres samme tilsyn med private uddannelser som med offentlige.

“Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at godkendelse af private uddannelser alene vedrører SU. Uddannelses- og Forskningsministeriet har ikke indflydelse på planlægning af de private uddannelsers indhold og tilrettelæggelse, ligesom private uddannelsesinstitutioner ikke modtager statstilskud til deres aktiviteter. På den baggrund føres der ikke tilsyn med uddannelserne. Private uddannelsesinstitutioner er dog omfattet af den generelle regulering, der også gælder for andre private virksomheder, herunder fx markedsføringslovens regler”, lyder det i et skriftligt svar fra ministeriet.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

The Danish Institute at Athens

DIREKTØR

The Danish Institute at Athens

Farmakonomuddannelsen

Leder til farmakonomuddannelsens studieadministration

Farmakonomuddannelsen

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?