Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Pumpestation i Kasakhstan
Pumpestation i den kasakhstanske by Atyrau, ejet af af Caspian Pipe Consortium (CPC). AkademikerPensions investeringer CPC's kommende olierørledning i Kasakhstan er en af forklaringerne på, at pensionsselskabet er havnet på en sort liste i en ny rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke.
foto: Staff/Reuters/Ritzau Scanpix

Grønt pensionsselskab havner på sort liste

AkademikerPension (AP) har gennemført verdens største fossile frasalg, siger investeringschef. Alligevel er AP på liste over selskaber, der ifølge NGO fortsat finansierer jagten på nye olie- og gasforekomster.

Det er mere end seks år siden, at AkademikerPension – dengang MP Pension – besluttede, at selskabets investeringsstrategi fremover skulle leve op til Paris-aftalens målsætning om, at temperaturen på kloden højst må stige med 2 grader. 

Efterfølgende vakte det international opsigt, da pensionsselskabet besluttede at skille sig af med samtlige aktier i selskaber, der udvinder olie, kul, tjæresand og gas, hvor op imod 1.000 fossile selskaber ifølge AkademikerPension blev sat på en eksklusionsliste.

Alligevel er AkademikerPension i dag blandt 16 danske pensionsselskaber, der fortsat er med til at finansiere jagten på nye olie- og gasforekomster, hedder det i en ny kortlægning fra Mellemfolkeligt Samvirke (MS).

I alt havde AkademikerPension i juni investeringer i 16 nye projekter til en værdi af knap 100 mio. kr., viser opgørelsen, hvilket samtidig gør AkademikerPension til det selskab, der har færrest investeringer i nye projekter. De 16 selskaber har tilsammen investeringer for i alt 13,7 mia. kr.

Pensionselskab Antal nye Olie-& Gasprojekter Investeringer DKK  
PFA 27             3.182 mio. kr.  
Danica Pension 58             2.661 mio. kr.  
Velliv 84             1.640 mio. kr.  
Sampension 50             1.307 mio. kr.  
Pension Danmark 30             1.154  mio. kr.  
PKA 62                830 mio. kr.  
ATP 12                804 mio. kr.  
Topdanmark 10                550 mio. kr.  
Industriens Pension 52                470 mio. kr.  
Lægernes Pension 70                261 mio. kr.  
P+ 35                254 mio. kr.  
PBU 9                186 mio. kr.  
AP Pension 10                121 mio. kr.  
Lærernes Pension 37                108 mio. kr.  
Pensam 44                101 mio. kr.  
AkademikerPension 16                 99 mio. kr.  
I alt            13.727 mio. kr.  
Kilde: Mellemfolkeligt Samvirke/Global Energi Monitor + 
Pennsionsselskabernes beholdsningslister    

Investerer i russisk rørledning

AkademikerPension har blandt andet aktier i italienske Eni, der sammen med det statsejede russiske selskab Transneft er i gang med at bygge en 1.500 km lang olierørledning fra Kasakhstan til den russiske terminal Novorossiysk-2 ved Sortehavet. Når den er færdigbygget, forventes rørledningen at kunne transportere 80 million tons olie om året.

Joachim Kattrup, der er finansieringsanalytiker i MS og står bag undersøgelsen, medgiver, at AkademikerPensions andel af de samlede investeringer er beskeden.

”Jeg anerkender, at AkademikerPension er blevet ret grøn og nu er ved at afvikle en stor portion fossile investeringer”, siger han, men pointerer:

”Men enhver ny udvikling af fossil infrastruktur er problematisk, og man kan godt undre sig over, hvorfor et grønt pensionsselskab har en olierørledning under udvikling i Kasakhstan”, tilføjer han. 

Anders Schelde, investeringsdirektør i AkademikerPension, oplyser, at Eni er kommet på pensionsselskabets observationsliste.

”MS har lavet en rigtig god undersøgelse, men der er også mange data, og data er ikke altid fejlfrie”, siger han.

”Vi synes selv Eni har vist lovende takter, og derfor er de ikke blandt de op imod 1.000 fossile selskaber, vi ekskluderer. Så nu dykker vi ned i hver et af Enis mange projekter, hvorefter vi afrapporterer resultaterne til bestyrelsen”, siger Anders Schelde.

Man kan godt undre sig over, hvorfor et grønt pensionsselskab har en olierørledning under udvikling i Kasakhstan

Joachim Kattrup, finansieringsanalytiker, Mellemfolkeligt Samvirke

MS: Olierørledninger er potentielt problem

Der er dog en oplagt forklaring på, hvorfor AkademikerPension både kan være grøn og i Mellemfolkeligt Samvirkes optik ikke helt grøn nok.

For kapacitetsudvidelser i form af rørledninger - altså transportdelen af olieindustriens infrastruktur - er ifølge AkademikerPensions ansvarlighedspolitik slet ikke omfattet. 

Men det betyder i praksis, lyder det fra Joachim Kattrup, at AkademikerPension indirekte kan komme i konflikt med Paris-aftalens målsætninger, som selskabet ellers har tilsluttet sig. 

”Det handler ikke kun om at stoppe ny olie- og gasudvinding. Vores analyser viser nemlig, at investeringer i ny energiinfrastruktur, så som nye olierørledninger, ofte hænger direkte sammen med nye udvindingsprojekter og dermed øgede udledninger af CO2. Og det Internationale Energiagentur har fastslået, at vi skal gå den modsatte vej, hvis målet skal nås inden 2050”, siger han, igen med den tilføjelse, at AkademikerPension er blandt de flinke børn i klassen.

Men ifølge Anders Schelde, som er investeringschef i AkademikerPension, er pensionsselskabet mere end flink.

”Vi har kigget på alle vores selskaber, der hiver olie og gas op af jorden, og på nær to - hvor Eni er det ene - kunne vi ikke frikende dem. Så vi har været igennem et omfattende frasalg. Mit gæt er, at det er det mest omfattende frasalg i verden”, siger han.

Af samme grund ærgrer han sig over, at AkademikerPension overhovedet figurerer sammen med de øvrige danske selskaber i rapporten fra MS.

”Undersøgelsen viser med tydelighed, at AkademikerPension med længder er best in class. I mange af rapportens opgørelser optræder vi ikke af den årsag, at vi har frasolgt alle de slemme. Og mange af de projekter, der i rapporten fremstår som nye, stammer tilbage fra 2009 og er dermed helt inden for skiven i forhold til de regler, som Det Internationale Energiagentur har fremsat”, siger han.

Undersøgelsen viser med tydelighed, at AkademikerPension med længder er best in class

Anders Schelde, investeringschef, AkademikerPension

Gammel kritiker er nu positiv

Thomas Meinert Larsen, medlem af AkademikerPension og talsperson for gruppen Ansvarlig Fremtid, har i årevis presset på for at få pensionsselskabet til at droppe investeringer i kul, olie og gas. Også han hæfter sig ved, at rapporten faktisk viser, at AkademikerPension er nået langt i opgøret med de sorte investeringer.

”Tallene taler jo for sig selv. AkademikerPension er i dag et af de selskaber, der har den mindste eksponering overfor fossile selskaber”, siger han.

Selskaber som PFA, Danica og Velliv får til gengæld hug i rapporten. De er fortsat dybt involveret i udviklingen af nye olie- og gasprojekter med investeringer for over 7,5 mia. kr.

Danica har fx aktier til en værdi af 273 mio. kr. i Equinor, der er i gang med at udvikle Wisting-oliefeltet i Barentshavet, der potentielt kan give mere end 500 mio. tønder olie om året i det, der blive den nordlig olieudvinding i verden. AkademikerPension ekskluderede Equinor i 2019. 

Mexicansk mellemværende

AkademikerPension har dog fortsat olieudvindende selskaber i sin portefølje.   

For selvom selskabet godt nok i 2018 påbegyndte frasalget af aktier i fossile selskaber, var det først i februar i år, at pensionsselskabet besluttede at skille sig af med de fossile obligationer til en samlet værdi af 2 mia. kr.

Selskabet har ellers brugt de mellemliggende år til at sælge sig selvom som Danmarks grønneste pensionskasse, påpeger Joachim Kattrup.   

Derfor har AkademikerPension fx fortsat obligationer til en værdi af ca. 270 mio. kr. i mexicanske Pemex, der ifølge en analyse fra Climate Accountability Institute ligger i top ti over de firmaer, der har bidraget mest til CO2-udledninger siden 1965. Alene i 2021 påbegyndte PEMEX udvinding af olie og gas fra 24 nye felter i Mexico, heraf 21 offshore.

”Med andre ord er AkademikerPension altså fortsat ved at rydde op, og de har tidligere gjort sig grønner,e end de i virkeligheden var, hvilket de også har modtaget kritik for. De solgte aktierne, men beholdt obligationerne”, siger Joachim Kattrup.  

Og det kan være med til at sende et uheldigt signal uden for Danmarks grænser, mener han.

”Resten af verden står og kigger på de danske pensionsselskaber, fordi de er blandt de grønneste. Men når vi kigger efter, er historien lidt mere grumset, end man skulle tro. Og det er ikke godt, når man fungerer som et forbillede, andre orienterer sig efter. Faktum er, at selvom de 16 selskaber bakker op om Paris-aftalen, så er der ingen af dem, der efterlever den”, siger han.

Faktum er, at selvom de 16 selskaber bakker op om Paris-aftalen, så er der ingen af dem, der efterlever den

Joachim Kattrup, investeringsanalytiker, Mellemfolkeligt Samvirke

Solgt inden nytår

Ifølge Anders Schelde har det været vanskeligt for AkademikerPension at skille sig af med obligationerne.

Ikke mindst på grund af hensynet til de afkastmæssige risici. For at komme af med obligationerne har AkademikerPension blandt andet måtte udvikle egne systemer til risikostyring - noget investeringsselskaber normalt køber sig til.

Og inden årsskiftet er det ifølge Anders Schelde da også slut med også PEMEX.

”For at komme af med PEMEX har vi udviklet vores eget benchmark, som vi har givet til vores forvaltere. De har så fået indtil december til at skille sig af med obligationerne. Og det er ikke enkelt. Hvis du bare dumper 300 mio. kr. på én gang, så flytter du markedet, og det ville være uansvarligt set fra en afkastmæssig synsvinkel”, siger han.  

AkademikerPension

AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse for 150.000 akademikere, herunder DM's medlemmer på en offentlig overenskomst. 

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?