Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Barsel til mænd
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) skal forholde sig til uoverensstemmelsen i øremærkning af barsel og lønrefusion til fædre i henholdsvis barselsloven og barseludligningsloven, siger Radikale Venstres ligestillingsordfører.
Foto: Tina Bo / Unsplash

Øremærket barsel: 14.000 fædre er sat i klemme

11 uger af barselsorloven er blevet øremærket fædre. Men anden lovgivning giver kun fædre ret til 5 ugers lønkompensation.

11 uger af den samlede barselsorlov kan fremover kun afholdes af fædre eller medforældre. Det har et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Venstre besluttet.

Men for fædre og ansatte på ca. 140.000 virksomheder er det måske svært at finde en grimasse, der kan passe. De har nemlig takket være lovgivning vedtaget af de samme partier – på nær Venstre – kun ret til 5 ugers lønrefusion under barselsorlov. 

Ca. 14.000 fædre var i 2021 underlagt denne begrænsning under deres orlov. 

Det er ellers ikke, fordi partierne og ordførerne bag loven ikke er blevet advaret om, at de to love – barselsloven og barseludligningsloven – ikke spiller sammen.

Barselsfonden Barsel.dk, som administrerer lønrefusionerne til de 140.000 virksomheder, gjorde i januar 2022 opmærksom på uoverensstemmelsen mellem reglerne i de to love.

"Såfremt der ikke konsekvensrettes i Barsel.dk, vil der således ikke være samme øremærkede muligheder for lønkompensation for far/medmor som i Udbetaling Danmark Barsel", skrev Barsel.dk i et høringssvar til lovudkastet.

Tilsvarende har Akademikernes formand tilbage i 2019 peget på behovet for en udvidelse af øremærkning til mænd i barselsfonden, fordi mødre i den første del af den fælles orlovsperiode bruger de fleste penge, der er til rådighed i barselsfonden. Og så er der ingen penge til mændene, når de skal på barsel.

"Øremærkning af barslen i form af barselsdagpenge til far vil have begrænset effekt, hvis den ikke følges op af øremærkning i refusionssystemet også", lød det fra Akademikernes formand.

"Der er ingen grund til nøl"

Hverken beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards (S), ligestillingsordfører i SF, Astrid Carøe, eller Enhedslistens ligestillingsordfører Pernille Skipper er vendt tilbage på Akademikerbladets henvendelser.

Men Samira Nawa, beskæftigelses- og ligestillingsordfører for Radikale Venstre, er overrasket over uoverensstemmelsen mellem de to love.

”Det er ikke noget jeg selv har været opmærksom på, og jeg mindes ikke, at vi havde det oppe at vende i forligskredsen. Men det er jo folk, der falder mellem to stole, så jeg vil spørge ministeren, hvad den her forskel egentlig skyldes”, siger hun.  

Ifølge formand i DM, Camilla Gregersen, er der ikke så meget at snakke om.

”Refusionssystemet skal følge med, og der er ingen grund til nøl. Hverken overenskomster eller udligningsfonde har tidligere kunnet ligestille forældrene, da den gamle barselslov ikke muliggjorde det. Det skal selvfølgelig ske nu. Og gerne hurtigt”, siger hun.

Ifølge Camilla Gregersen bør det samlede antallet af refusionsuger samtidig udvides. Det er i dag begrænset til 29 uger, mens retten til orlov og dagpenge ved barsel og orlov er 52 uger.

Ifølge Barsel.dk udbetalte barselsfonden i 2021 ca. 724 mio. kr. i refusion. Den gik til i alt 28.000 ansatte – heraf lige mange fædre som mødre. Men de 14.000 mænd fik kun 17 procent af udbetalingerne.  

Barsel.dk

Barseludligningsloven kræver, at private arbejdsgivere hvert år skal betale et bidrag til Barsel.dk per lønmodtager, hvis ikke de er omfattet af en anden godkendt barseludligningsordning.

Det gjorde ca. 140.000 virksomheder i 2021.

Barsel.dk er for alle arbejdsgivere på det private arbejdsmarked, medmindre alle virksomhedens ansatte er dækket af en anden godkendt barselsordning.

For at få udbetalt refusion fra Barsel.dk skal virksomheden:

  • betale løn til medarbejdere under barsel

  • have ret til refusion af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark

  • Medarbejderens timeløn skal være højere end barselsdagpengesatsen på 120.68 kr. (timeløn).

Barsel.dk udbetaler højst refusion for 37 timer pr. uge - også selvom medarbejderen arbejder mere end ét sted.

Læs mere her.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?