Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Konya uddannelse guddommelige islam
Arkivfoto. Det er en bacheloruddannelse i ”islamisk guddommelighed” ved universiteterne Necmettin Erbakan University i Konya og en bachelor i Teologi ved Erciyes University i Kayser, som er blevet kritiseret af politikerne. Her ses en moske i Konya.
Foto: Adem Altan/AFP/Ritzau Scanpix

Ministeren svarer: Kritiseret islam-uddannelse er fortsat SU-berettiget

Det er skal ifølge uddannelsesministeren fortsat være muligt for studerende at tage SU med til Tyrkiet for at læse uddannelse i ”islamisk guddommelighed”.

Danske studerende kan fortsat tage til Tyrkiet med SU og læse en uddannelse i ”islamisk guddommelighed”.

Det står klart efter et åbent samråd i Folketinget den 21. september, hvor uddannelsesminister Jesper Petersen (S) var kaldt i samråd for at svare på, hvad regeringen synes om, at studerende kan tage deres SU med til Tyrkiet for at læse en bacheloruddannelse i ”islamisk guddommelighed” ved universiteterne Necmettin Erbakan University i Konya og en Bachelor i Teologi ved Erciyes University i Kayser.

Sagen kom frem i juli måned, efter Berlingske kunne fortælle, at det er muligt for danske studerende at få SU med til Tyrkiet og studere islam og tyrkisk kultur på uddannelser, som bliver udbudt i samarbejde med Tyrkiets Direktorat for Religiøse Anliggender.

Ifølge flere danske forskere lød det, at der ingen grund var til at forvente andet, end at de studerende bliver undervist i den »islamisk nationalisme«, som Tyrkiets autokratiske præsident, Recep Erdogan, står for.

”Det er fuldstændigt absurd, at man kan tage til Tyrkiet og læse islamisk guddommelighed på skatteborgernes regning”, sagde Nye Borgerliges uddannelsesordfører Peter Seier Christensen dengang og indkaldte derefter daværende uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i samråd om sagen.

Samrådet blev dog først afholdt her 2,5 måned senere og nu med uddannelsesminister Jesper Petersen (S) som ansvarshavende.

Det er godt med en sund skepsis. Men lever en uddannelse op til de videnskabelige krav, kan man også læse en sådan uddannelse i lande som Tyrkiet

Jesper Petersen, uddannelses- og forskningsminister

Styrelse har revurderet, men fastholder afgørelse

Uddannelsesminister Jesper Petersen påpegede på samrådet, at der er ret klare regler på området: En udenlandsk uddannelse skal kun SU-godkendes, hvis en tilsvarende dansk uddannelse ville være SU-godkendt herhjemme. Det gælder i forhold til den offentlig anerkendelse, den faglige kvalitet og de kriterier som danske videregående uddannelser vurderes efter.

Det er en afdeling under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som træffer sine afgørelser indenfor gældende regler på området. I de konkrete sager har Styrelsen ifølge ministeren haft et særligt fokus på at vurdere, om undervisningen indeholder væsentlige elementer af forkyndende og agiterende art, og om der stilles krav til, at underviserne eller de studerende tilhører en bestemt trosretning eller politisk ideologi. Og de forhold må ikke være til stede, hvis en uddannelse skal SU-godkendes, forklarede ministeren på samrådet.

”Der kan ikke klages over styrelsens afgørelser, men styrelsen oplyser, at den altid vil lave en revurdering, hvis der dukker nye relevante oplysninger op. Og styrelsen har besluttet at revurdere sin afgørelse efter omtale af sagen i pressen og har i den forbindelse indhentet udtalelse fra Københavns Universitet. På den baggrund har styrelsen besluttet at fastholde sin afgørelse, fordi der ikke stilles forkyndende krav til hverken ansatte eller studerende, og det har jeg noteret mig”, sagde Jesper Petersen på samrådet.

Hejser det røde flag over uddannelser

Ministeren påpegede desuden, at der kun er fire studerende, som har ansøgt om SU til de pågældende uddannelser, men at sagen også har principiel karakter.

På Københavns Universitet forklarer sektionschef for Uddannelse, Studerende og International Uddannelse, Anne Bruun, at Danmark har en ordning, der gør, at danske studerende kan tage SU med til en hel uddannelse i udlandet, hvis uddannelsen er blevet godkendt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

Det sker efter et givet regelsæt, der bl.a. skal sikre den akademiske kvalitet af uddannelsen.

"Hvis Styrelsen er i tvivl fx om det faglige indhold, eller ønsker at lave en revurdering af en godkendelse, som er tilfældet her, kan de indhente vurdering fra danske uddannelsesinstitutioner. I dette tilfælde har Styrelsen indhentet en udtalelse fra KU, og Styrelsen har herefter vurderet at uddannelsen godt kunne godkendes som SU-berettiget", fastslår Anne Bruun i et skriftligt svar til DM Akademikerbladet.

KUs vurdering af islam-uddannelse på 2 tyrkiske universiteter

Begge uddannelser er praksis- og professionsorienterede, med fokus på et virke i undervisning og/eller et praktisk-teologisk virke. Begge uddannelser har en balanceret vægtning af religionsspecifikke emner og kritiske-faglige emner, og begge uddannelser åbner for en betydelig valgfrihed for de studerende i balancen mellem de mere praktisk-teologisk orienterede emner og de mere i sin egen ret videnskabeligt orienterede emner.

Praktisk og til dels implicit ligger det i uddannelserne, at de peger imod et virke i en specifik tyrkisk-islamisk kontekst, men det indgår i en bredere islamisk religiøs, historisk og samfundsorienteret diskurs, som også inkluderer store uenigheder i den islamiske tradition og med inklusion af f.eks. forskellige diskurser, skoler, og egentlige retninger. F.eks. undervises, der i Sufi-islam, uenige teologiske skoler og verdensreligion, hvilket sandsynligvis ikke havde været tilfældet i en konfessionel uddannelse.  

Konkluderende synes der ikke at være krav af konfessionel art hverken til ansatte eller studerende på uddannelsen.

Kilde: Uddrag fra vurderingsbrev, skrevet af Annika Hvithamer, institutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.  

 

Nye Borgerliges Peter Seier Christensen køber dog ikke, at tro ikke har indflydelse på de kritiserede uddannelser i Tyrkiet.

”Jeg må hejse det røde flag overfor disse to uddannelser. Er det virkelig troværdigt at tro, at et universitet der underviser i islam i Tyrkiet, ikke er styret af tro”, sagde Peter Seier Christensen på samrådet og fortsatte:

”Ser man på den bachelor i Teologi, så består uddannelsen udelukkende af side op og ned med Muhammeds liv, principperne for islamisk tro, og den virker overhovedet ikke sammenlignelig med en dansk uddannelse. Så jeg undrer mig over, at den uddannelse er godkendt. Den foregiver at være teologi, men er udelukkende islam”, sagde Peter Seier Christensen. 

Ministeren påpegede, at den faglige vurdering af uddannelser ikke er en politisk opgave, men ligger hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Styrelsen har netop gennemgået sin tidligere afgørelse og på den baggrund fastholdt den.

”Det er godt med en sund skepsis. Men lever en uddannelse op til de videnskabelige krav, kan man også læse en sådan uddannelse i lande som Tyrkiet. Så længe de akademiske spilleregler er overholdt, ser jeg intet i vejen for, at man også fremover kan studerende på en dansk eller udenlandsk teologisk uddannelse, fastslog uddannelsesministeren.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?