Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Hver 10. underviserjob på erhvervsakademierne er i fare
2.200 færre studerende, 150 færre undervisere. Der bliver tomme gange på erhvervsakademierne, der kun får lov til at opretholde 650 internationale studiepladser. Her et billede fra en undervisningssituation på KEA.
Foto: KEA - Københavns Erhvervsakademi / KEA - Copenhagen School of Design & Technology

Hvert 10. underviserjob på erhvervsakademierne er i fare

Erhvervsakademierne skal nedlægge 150 stillinger, når godt 2.200 internationale studiepladser bliver skåret væk i de kommende år. Vi kommer næppe uden om fyringer, vurderer Danske Erhvervsakademiers rektortalsmand.

Det kan formentlig ikke klares med naturlig afgang, når hvert 10. underviserjob på landets erhvervsakademier skal nedlægges inden 2024.

Sådan lyder vurderingen fra Niels Egelund, der er rektortalsmand i DKEA, interesseorganisationen for de otte erhvervsakademier i Danmark.

“Vi ser ind i et slemt efterår. Selv om vi er dygtige, er den demografiske udvikling heller ikke med os p.t., så det er min klare forventning, at vi kommer til at nedlægge stillinger”, siger Niels Egelund.

Reduktionen skal ske, efter at et flertal i Folketinget i juni måned vedtog at fjerne godt 2.200 internationale studiepladser fra professionshøjskoler og erhvervsakademier. Det svarer til, at knap hver 5. studieplads på erhvervsakademierne forsvinder.

Erik Lomstein, der er lektor på Erhvervsakademi Aarhus og medlem af bestyrelsen i DM’s landsklub for professionshøjskoler og erhvervsakademier, forventer, at sektoren går et usædvanligt hårdt år i møde.

“Det er virkelig voldsomt, at vi skal reducere så meget i medarbejderstaben, og at det skal indfases allerede med virkning fra 2022”, siger han.

Først og fremmest er det bekymrende for de medarbejdere, hvis job er på højkant.

“Men også for institutionerne får det katastrofale konsekvenser, at de internationale miljøer forsvinder”, siger Erik Lomstein.

Et mindre spændende uddannelsessted

Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som tidligere er bragt i DM Akademikerbladet, viser, at de udenlandske studerende p.t. udgør 72 procent af holdene på professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes internationale uddannelser.

Af dem finder 21 procent arbejde i Danmark efter endt uddannelse.

650 internationale studiepladser er undtaget i den politiske aftale, og kompensationspakker skal hjælpe de berørte institutioner med at omstille og tilpasse sig. Der er afsat 50 millioner i 2023, 37 millioner i 2024 og 25 millioner i 2025 til formålet.

Erhvervsakademierne kommer til at stå noget forpjuskede tilbage. Det bliver simpelthen et mindre spændende uddannelsessted

Erik Lomstein, lektor på Erhvervsakademi Aarhus

Erik Lomstein ser frem til at få en nærmere orientering om, hvordan kompensationspakkerne skal fordeles, og hvordan midlerne skal bruges.

“Vi skal i gang med et omstillingsarbejde hurtigt, så vi kan gøre det ordentligt. Jeg forventer, at underviserne bliver stærkt involveret i opgaven”, siger Aarhus-lektoren.

Han nærer et håb om, at efter- og videreuddannelsesområdet kan vokse inden for grøn omstilling, digitalisering og ledelse.

“Men der bliver også brug for at omskole og videreuddanne de undervisere, vi skal sige farvel til”, siger Erik Lomstein.

Det er virkelig besynderligt, at politikerne tilsyneladende er klar til at smide de kompetencer ud med badevandet, som underviserne møjsommeligt har oparbejdet indenfor kultur, sprog og undervisning på internationalt niveau, mener han.

“De undervisere, der har arbejdet på de engelsksprogede uddannelser, har virkelig stærke kompetencer, så de skal nok komme godt videre. Det er jo godt. Men erhvervsakademierne kommer til at stå noget forpjuskede tilbage. Det bliver simpelthen et mindre spændende uddannelsessted”, vurderer Erik Lomstein.

Forhåbentlig færre end 150

Samme kritik lufter Niels Egelund, der foruden at være rektortalsmand er rektor på IBA Erhvervsakademi Kolding. De internationale perspektiver er også vigtige i erhvervslivet, og uddannelserne risikerer at miste kvalitet, påpeger han.

“Vi skal sige farvel til dygtige udenlandske studerende, men vi har heller ikke længere samme mulighed for at sende danske unge ud i verden, fordi vi ikke kan tilbyde udveksling. Der ligger en nedvurdering af vores uddannelser bag den her politiske beslutning, som er meget svær at acceptere”, siger Niels Egelund.

I Kolding har medarbejderne allerede haft et indledende møde for at kigge på nye forretningsmuligheder.

“Der ligger et katalog på mit skrivebord med forslag til, hvordan vi skaber noget nyt. Det er meget positivt, for det er ikke sjovt at være medarbejder på en arbejdsplads, der afvikler i stedet for at udvikle”, siger Niels Egelund.

Erik Lomstein håber fortsat, at der vil dukke nogle ændringer op, så det ender med langt færre fyringer end de 150.

“Forhåbentlig er det for højt sat, at vi skal af med hver 10. underviser. Men det bliver vanskeligt under alle omstændig­heder at foretage en så markant omstilling som den, erhvervsakademierne skal igennem, uden at nogen kommer i klemme”, siger han.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?