Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Copenhagen Business School set fra Solbjerg Plads
Konkret foregår tilbagebetalingen ved, at CBS bliver modregnet i sit statstilskud med 692.000 kr.
Foto: Bjarke MacCarthy/CBS
Forskerforum

CBS skal betale ulovlig bonus tilbage

Copenhagen Business School skal tilbagebetale de 692.000 kr., som Per Holten-Andersen fik udbetalt i strid med reglerne, da han gik af som rektor.

Det kommer nu til at koste Copenhagen Business School på bundlinjen, at bestyrelsen stik mod reglerne gav Per Holten-Andersen et engangsvederlag på 692.000 kr., da han lod sig pensionere som rektor.

Det skriver ForskerForum.

Det var Statsrevisorerne der i deres beretning om statens forvaltning i 2020 i skarpe vendinger kritiserede udbetalingen af det store pengebeløb, da den daværende bestyrelsesformand flere gange fik at vide af ministeriet, at det var i strid med reglerne.

”Aftalen om engangsvederlaget er indgået, på trods af at Uddannelses- og Forskningsministeriet flere gange over for CBS har påpeget, at aftalen ikke fulgte reglerne på området. Det fremgår desuden af intern kommunikation mellem CBS og bestyrelsesformanden, at den daværende bestyrelsesformand var blevet gjort bekendt med, at det var i strid med reglerne, hvis aftalen blev indgået”, skriver Rigsrevisionen.

Engangsvederlaget på 692.000 kr. blev udbetalt sammen med et fratrædelsesbeløb på ca. 800.000 kr. i 2019, fordi rektoren havde ansøgt om sin afsked. Per Holten-Andersen fik altså ca. 1.492.000 kr. med sig, da han lod sig pensionere. Men den går ikke. For ifølge åremålscirkulæret kan der ikke udbetales engangsvederlag og fratrædelsesbeløb samtidig ved ansøgt afsked, skriver Rigsrevisionen.

Den daværende bestyrelsesformand Karsten Dybvad har fastholdt, at han handlede efter bedste overbevisning og i god tro.

Der er ikke så meget at rafle om. Statslige tilskud skal anvendes korrekt

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen

Minister: Intet af rafle om

Rigsrevisionen anbefalede i sin beretning også, at ministeriet kræver, at CBS tilbagebetaler de 692.000 kr. til staten, fordi CBS har anvendt deres statstilskud i strid med reglerne ved at udbetale pengene til den daværende rektor, og det sker nu meddeler Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Konkret foregår det ved, at CBS bliver modregnet i sit statstilskud med 692.000 kr.

”Der er ikke så meget at rafle om. Statslige tilskud skal anvendes korrekt. Engangsvederlaget til den afgåede rektor på CBS blev udbetalt i strid med reglerne, og opfordringen fra Rigsrevisionen om et tilbagebetalingskrav er ganske klar. Jeg er tilfreds med, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen reagerer”, udtaler uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

CBS i tænkeboks

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har desuden bedt CBS om at blive holdt orienteret om eventuelle krav, som CBS måtte rejse mod den tidligere bestyrelse, fremgår det af pressemeddelelsen.

Kirsten Winther Jørgensen, universitetsdirektør på CBS har i et kortfattet mailsvar til Forskerforum skrevet, at det ”naturligvis gør indtryk, når man modtager kritik fra Statsrevisorerne".

”Vi beklager, at CBS tilbage i 2016 fik den opfattelse, at kontrakten kunne indgås med det konkrete kontraktvilkår. Med Statsrevisorernes beretning må vi konstatere, at det ikke var korrekt. CBS bliver bedt om at overveje, om der kan rettes krav mod den daværende bestyrelse. Vi undersøger nu om, der er grundlag for dette”, skriver Kirsten Winther Jørgensen.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad