Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Anna_Sofie_Skjervedal_Emil_Stach_01.jpg
Den internationale arktiske hub med Anna Sofie Skjervedal i spidsen skal sikre Rigsfællesskabets interesser i en tid, hvor både amerikanerne, kineserne og europæerne har øjnene stift rettet mod Grønland.

Ny leder af international hub: ”Hele verden vil have en fod indenfor i Arktis”

En nyetableret hub skal styrke samarbejdet inden for polarforskning og uddannelses- og innovationsprojekter i Arktis, så indsatserne i højere grad kommer Grønland og Rigsfællesskabet til gavn.

”Jeg kommer til at navigere i et minefelt af amerikanske, europæiske og kinesiske interesser”, siger den nyansatte sekretariatsleder for Den Internationale Arktiske Hub (IAH), Anna-Sofie Skjervedal.

For tiden må 35-årige Anna-Sofie Skjervedal manøvrere lokalt fra Nuuk på grund af corona. Under normale forhold ville hendes nye job betyde, at hun både skulle rejse og agere internationalt og på samme tid sikre, at indsatsen blev forankret lokalt.

”Vi er her for at styrke det internationale, tværfaglige samarbejde for alle interessenter i regionen, men det er mindst lige så vigtigt at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling i Grønland”, siger Anna-Sofie Skjervedal.

Der har længe været et ønske om et samlet overblik over de arktiske forsknings- og udviklingsprojekter, og efter otte års forarbejde lykkedes det sidste år at få IAH på finansloven.

Ifølge Anna-Sofie Skjervedal er det særligt projekter inden for klima, råstoffer, sundhed, teknologi og fødevarer, der lokker flere polarforskere til.

”Den grønlandske indlandsis er blevet et synligt symbol på klimaforandringerne og har stor betydning for ændringer i klimaet på globalt plan. De nye udfordringer, men også fremtidige potentialer, som klimaforandringerne bringer med sig, har naturligt øget interessen for Grønland”, forklarer Anna-Sofie Skjervedal.

Vi er her for at styrke det internationale, tværfaglige samarbejde for alle interessenter i regionen, men det er mindst lige så vigtigt at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling i Grønland

Også de udenrigs – og sikkerhedspolitiske emner og råstofpotentialerne har øget eksempelvis amerikanernes fokus på forskning og udvikling i de arktiske egne,

”Kineserne har øjnene stift rettet herop, og i hele Europa har især klimaforskningen betydet en øget tilstedeværelse. Det er ikke en overdrivelse at sige, at hele verden vil have en fod indenfor i Arktis. Mit arbejde kommer til at kræve stor diplomatisk sans, for jeg skal navigere i et minefelt af amerikanske, europæiske og kinesiske interesser”, siger Anna-Sofie Skjervedal.

Lille budget, store ambitioner

Den Grønlandske hovedstad Nuuk har kun knap 19.000 indbyggere. Og først, når en ny international lufthavn står klar tidligst i 2023, kan andre end de små Dash-8 fly med 37 sæder lande tæt på byen ved mundingen af et vidtstrakt fjordsystem, kun 240 kilometer syd for polarcirklen.

Men når det gælder koordineringen af polarforskning og af internationale udviklingsprojekter skal IAH sikre, at Nuuk bliver et helt centralt knudepunkt. Den ambition deler Selvstyret med Uddannelses- og Forskningsministeriet, der samfinansierer hub'en.

”Vi råder over et mindre budget, men ambitionerne er høje. Jeg får stor indflydelse på, i hvilken retning, vi skal gå, og jeg har mange ideer til, hvordan vi skal synliggøre resultater og bringe ny viden endnu bedre i anvendelse. Udover et styrket samarbejde på tværs af forskningsmiljøerne, er det også vigtigt med en stærkere kobling mellem forskning, myndigheder, og det lokale erhvervsliv”, siger Anna-Sofie Skjervedal.

Fra sine vinduer i kontoret, dør om dør med Grønlands Universitet, kan den nye sekretariatsleder kigge langt ud over et stort, vildt og sneklædt landskab. Indtil nu har hun haft udsigten for sig selv, men i løbet af foråret får Anna-Sofie Skjervedal efter planen yderligere to kolleger.

Coronaen har betydet, at hun endnu kun har trykket hånd virtuelt med bestyrelsen for den arktiske hub. Den har medlemmer udpeget af Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt af det grønlandske selvstyre og Ulrik Korsholm, vicedirektør i DMI, som formand.

”Det har da været en særpræget start, ikke mindst fordi jeg kom fra et udadvendt job i Grønlands største kommune, hvor jeg i tre år arbejdede strategisk med borgerinddragelse”, fortæller Anne-Sofie Skjervedal.

Den sidste gerning, hun udførte i sit tidligere job, var en borgerinddragelsesproces, , der blandt andet indeholdt en offentlig afstemning blandt hovedstadskommunens borgere om, hvorvidt statuen af den dansk-norske missionær og grundlægger af byen, Hans Egede, fortsat skulle have en prominent placering i byrummet eller den skulle fjernes.

Anna-Sofie Skjervedal er ny sekretariatsleder

Foto: Emil Nørgaard Stach.

”Det er en debat, der rummer store følelser fordi statuen for nogle repræsenterer kolonimagten og danskervældet i Grønland. 62 procent af borgerne stemte for, at statuen skulle blive stående, og afstemningen skabte rum for en vigtig debat om identitet, kultur og nationalitet” fortæller Anna-Sofie Skjervedal.

Meget ansvar, hvis du tør

Også i sin nye rolle vil hun inddrage den brede befolkning så vidt muligt.

”Hvis hub'en skal have en nytteværdi for grønlænderne, skal vi fx medvirke til, at forskning bliver bedre integreret i folkeskolerne og hos de studerende. Et af målene er at få afmystificeret, hvad forskning egentlig er for en størrelse”, siger Anna-Sofie Skjervedal.

Vi skal ikke udvikle nye forskningsprojekter i hubben, men vi skal være platformen, hvor alle andre interessenter mødes”, påpeger hun

Med sin dansk-grønlandske baggrund og en ph.d. i borgerinddragelse og kommunikation har hun alle forudsætningerne for at kunne samle trådene i den arktiske hub.

”Jeg har sat mine barnsben både i Jylland, København og Nuuk. Studielivet foregik primært i Danmark og udlandet, men hele vejen har der været stærke tråde tilbage til Grønland gennem studiejobs, specialeskrivning, feltarbejde og konferencer”, forklarer hun.

I 2016 rykkede Anna-Sofie Skjervedal tilbage til Grønland og bosatte sig i Nuuk med sin egen familie.

”Der er så meget, jeg holder af i Grønland. Landskaberne, mentaliteten og traditionerne. Der er et andet tempo her, og dørene står altid åbne hos folk. Derudover er inde i rivende udvikling, og det er enormt motiverende at være en del af. Der er også virkelig spændende muligheder for unge, der har et stærkt karrieredrive. Der er gode muligheder for at prøve kræfter med alsidige opgaver, og muligheder for meget ansvar, hvis du tør”, siger hun.

Der er så meget, jeg holder af i Grønland. Landskaberne, mentaliteten og traditionerne. Der er et andet tempo her, og dørene står altid åbne hos folk

Fra sine vinduer i kontoret, dør om dør med Grønlands Universitet, kan den nye sekretariatsleder kigge langt ud over et stort, vildt og sneklædt landskab. Indtil nu har hun haft udsigten for sig selv, men i løbet af foråret får Anna-Sofie Skjervedal efter planen yderligere to kolleger.

Coronaen har betydet, at hun endnu kun har trykket hånd virtuelt med bestyrelsen for den arktiske hub. Den har medlemmer udpeget af Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt af det grønlandske selvstyre og Ulrik Korsholm, vicedirektør i DMI, som formand.

”Det har da været en særpræget start, ikke mindst fordi jeg kom fra et udadvendt job i Grønlands største kommune, hvor jeg i tre år arbejdede strategisk med borgerinddragelse”, fortæller Anne-Sofie Skjervedal.

Den sidste gerning, hun udførte i sit tidligere job, var en borgerinddragelsesproces, , der blandt andet indeholdt en offentlig afstemning blandt hovedstadskommunens borgere om, hvorvidt statuen af den dansk-norske missionær og grundlægger af byen, Hans Egede, fortsat skulle have en prominent placering i byrummet eller den skulle fjernes.

”Det er en debat, der rummer store følelser fordi statuen for nogle repræsenterer kolonimagten og danskervældet i Grønland. 62 procent af borgerne stemte for, at statuen skulle blive stående, og afstemningen skabte rum for en vigtig debat om identitet, kultur og nationalitet” fortæller Anna-Sofie Skjervedal.

Den Internationale Arktiske Hub

• Bliver platform for grønlandske, danske og internationale polarforskere samt arktiske interessenter
• Skal koordinere aktiviteter inden for forskning, uddannelse, internationalt samarbejde, forvaltningssamarbejde, formidling og borgerinddragelse, og samarbejde mellem forskere og erhvervsliv
• Er etableret som led i Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi
• Finansieres af Danmark med 3 millioner om året via finansloven og af Grønland med 750.000 kroner

 

Meget ansvar, hvis du tør

Også i sin nye rolle vil hun inddrage den brede befolkning så vidt muligt.

”Hvis hub'en skal have en nytteværdi for grønlænderne, skal vi fx medvirke til, at forskning bliver bedre integreret i folkeskolerne og hos de studerende. Et af målene er at få afmystificeret, hvad forskning egentlig er for en størrelse”, siger Anna-Sofie Skjervedal.

Med sin dansk-grønlandske baggrund og en ph.d. i borgerinddragelse og kommunikation har hun alle forudsætningerne for at kunne samle trådene i den arktiske hub.

”Jeg har sat mine barnsben både i Jylland, København og Nuuk. Studielivet foregik primært i Danmark og udlandet, men hele vejen har der været stærke tråde tilbage til Grønland gennem studiejobs, specialeskrivning, feltarbejde og konferencer”, forklarer hun.

I 2016 rykkede Anna-Sofie Skjervedal tilbage til Grønland og bosatte sig i Nuuk med sin egen familie.

Vi skal ikke udvikle nye forskningsprojekter i hubben, men vi skal være platformen, hvor alle andre interessenter mødes”, påpeger hun.

Indtil hun var syv år, boede hun med sin geolog-far og sin mor, der er fra Grønland, i Sisimiut. Siden flyttede familien til Nordjylland. I 2016 rykkede Anna-Sofie Skjervedal tilbage til Grønland og bosatte sig i Nuuk med sin egen familie.

”Der er så meget, jeg holder af i Grønland. Landskaberne, mentaliteten og traditionerne. Der er et andet tempo her, og dørene står altid åbne hos folk. Derudover er inde i rivende udvikling, og det er enormt motiverende at være en del af. Der er også virkelig spændende muligheder for unge, der har et stærkt karrieredrive. Der er gode muligheder for at prøve kræfter med alsidige opgaver, og muligheder for meget ansvar, hvis du tør”, siger hun.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen