Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Syddansk Universitet
SDU skal spare 40 millioner kroner på tre områder i år. På Humaniora er 12 ansatte blevet opsagt.
Foto: Syddansk Universitet

Flere fyringer på SDU: ”Efterhånden er det en voldsom slankning”

Millionbesparelser på Syddansk Universitet betyder, at blandt andre 12 ansatte ved Det Humanistiske Fakultet mister deres arbejde. Fælles-TR kalder det toppen af isbjerget.

Tirsdag fik 12 ansatte på Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet besked om, at de vil blive opsagt.

Det sker som led i en ny sparerunde på SDU. Besparelserne rammer foruden Det Humanistiske Fakultet også Det Tekniske Fakultet og Fællesadministrationen.

”Diskursen har i lang tid været, at vi har et strukturelt underskud, fordi udgifterne er større end indtægterne, men jeg har også rigtig mange kollegaer, hos hvem fyringerne kommer som et chok. Det er dybt forstemmende for os alle”, siger fællestillidsrepræsentant Alexandra Holsting, der er lektor ved Institut for Sprog og Kommunikation på SDU.

I januar meddelte ledelsen på SDU, at man skal spare 40 millioner kroner på tre områder (Humaniora, TEK og Fællesområdet) i år, fordi uddannelses- og forskningsministeriet har skåret i optagelsen af studerende på videregående uddannelser begrundet med behovet på arbejdsmarkedet. Det har betydet nedskæringer i antallet af studiepladser og dermed færre indtægter til universitetet.

Næste år skal samme områder spare op mod 50 millioner kroner sammenlagt.

Det Humanistiske Fakultet har siden 2015 været igennem en række nedskæringer, forklarer Alexandra Holsting.

”Der er allerede blevet nedlagt rigtig mange stillinger i løbet af de sidste år. Så efterhånden er det en voldsom slankning”, siger Alexandra Holsting.

Besparelser gør små uddannelser mere udsatte

De seneste år er flere stillinger på Det Humanistiske Fakultet blevet fjernet, når en medarbejder er stoppet. Lige nu er det usikkert, om de 12 opsagte medarbejderes arbejdsopgaver skal videregives eller falder bort.

På Humaniora er personalet efterhånden bekymret for, hvordan besparelserne kommer til at påvirke uddannelserne. 

”Besparelserne går helt bestemt ud over uddannelserne. De små uddannelser kan jo ikke løbe rundt økonomisk af sig selv, og når pladserne på de store uddannelser så bliver beskåret, forsvinder muligheden for økonomiske balance ad den vej. Det er helt sikkert en bekymring, hvor længe man kan bevare et fagudbud med en forsvarlig bredde”, siger Alexandra Holsting.

Vi skal hele tiden forsvare os selv som humanister og argumentere for vores uddannelser og forskningsområder

Alexandra Holsting, fælles-TR

Alexandra Holsting oplever desuden at humaniorabashing reelt sker i vores samfund.

”Som humanist kan du godt føle, at du står alene. Vi skal hele tiden forsvare os selv som humanister og argumentere for vores uddannelser og forskningsområder”, siger hun.

I forbindelse med besparelserne var der mulighed for at få en frivillig fratrædelse. Alexandre Holsting må dog ikke oplyse, hvor mange der har takket ja til tilbuddet.

Hun roser imidlertid ledelsens håndtering af situationen lokalt ved Humaniora.

”I vores samarbejdsudvalg har vi indgået aftale om nogle rammer for frivillige fratrædelser som er en smule mere lukrative, end hvad man har krav på. Denne rammeaftale har både haft gyldighed, før vi gik til orienteringsfasen, og er også gyldig nu, hvor de 12 ansatte har fået besked. Så vi er sluppet for en nervekrig, hvor folk har skullet satse på, at de kunne få en bedre aftale, hvis de selv sprang fra, inden de blev prikket til. Det ændrer dog ikke ved at situationen opleves som dybt uretfærdig”.

DM: Løft taxameterbidraget

Fyringsrunden på SDU er udtryk for et strukturelt problem, påpeger formanden for DM, Camilla Gregersen.

”Problemet er, at humaniora er kronisk underfinansieret og derfor kører med underskud år efter år. Så kan man gøre noget så meget fra ledelsens side – i sidste ende vil man ende med fyringer”, siger hun.

Forskerforum har tidligere beskrevet, hvordan humaniora er udsat for en stram økonomisk ramme, der giver et næsten sikkert underskud på budgettet - for eksempel i form af lavt uddannelsestilskud, dimensioneringen af uddannelserne, toprocentbesparelserne og få eksterne forskningsmidler.

Camilla Gregersen peger på taxametertilskuddet som en af de helt store udfordringer.

”Selv med det lille løft i taxameterpenge, som politikerne tilførte de humanistiske uddannelser for nogle år tilbage, er humanistiske uddannelser blevet udsultet og i konstant økonomisk underskud. Derfor ville det hjælpe gevaldigt at løfte taxameterbidraget til et mere passende niveau”.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?