Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Mere end 30 ansatte ved Aarhus Universitet har mandag morgen fået fået at vide, at universitetet vil afskedige dem.
30 ansatte på AU er i dag blevet varslet afskediget. Dertil kommer 50 ansatte, der har takket ja til senior- og fratrædelsesordninger, aftaler om nedsat tid og lignende.
Aalborg Universitet

Over 30 ansatte får fyreseddel på Aarhus Universitet

Årlige 2-procent-besparelser kører fortsat hen over den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Det fører nu til stor fyringsrunde, siger Aarhus Universitet.

Mere end 30 ansatte er mandag morgen blevet varslet afskediget ved fakultetet TECH på Aarhus Universitet (AU).

Det er kulminationen på en sparerunde på op imod 70 mio. kr., som fakultetet annoncerede i begyndelsen af marts.

Ud over afskedigelserne er der indgået op imod 50 senior- og fratrædelsesordninger, aftaler om nedsat tid og lignende. Derudover genbesættes en række vakante stillinger ikke.

Ifølge Aarhus Universitet er hovedårsagen til den store besparelse det omprioriteringsbidrag, der siden 2015 har kostet universiteterne en årlig besparelse på 2 procent.

Omprioriteringsbidraget blev godt nok afskaffet i 2019, men ikke når det gælder den forskningsbaserede myndighedsbetjening, der for en stor dels vedkommende hører under klima, miljø- og jordbrugsforskningen på netop TECH-fakultetet på AU.

TR: Aarhus Universitet kunne ikke længere lappe hullet

At de årelange besparelser pludselig kan udmønte sig i en meget omfattende nedskæring, skyldes tilsyneladende, at universitetet længe har valgt at understøtte myndighedsbetjeningen som modvægt til de årlige besparelser på to procent.

”Universitetet har lappet huller og strukket bevillingerne i mange år, men nu er elastikken så at sige sprunget. Det ubehagelige er at hvis omprioriteringsbidraget ikke afskaffes, så er der stor sandsynlighed for at Tech fakultetet igen står i den samme situation i løbet af ganske få år”, siger Olav W. Bertelsen, fællestillidsrepræsentant for forskerne på AU.

Universitetet har lappet huller og strukket bevillingerne i mange år, men nu er elastikken så at sige sprunget

Olav W. Bertelsen, fællestillidsrepræsentant for forskerne på AU

Andre tillidsrepræsentanter kritiserer nedskæringerne for at være for pludselige.

”Vi finder det kritisabelt, særdeles uprofessionelt samt et udtryk for manglende rettidig omhu fra Universitetsledelsen og Bestyrelsens side, at man beslutter at løse en udfordring, som man selv har været med til at opbygge over en længere årrække, ved at kræve den fulde besparelse effektueret øjeblikkeligt”, skriver fire tillidsrepræsentanter i et åbent brev, hvor de foreslår besparelsen indfaset gradvist frem mod 2024 eller 2025.

”Det tager mange, mange år at opbygge stærke forskningsmiljøer, men de kan ødelægges på et kort øjeblik af uforstandig ledelse”, skriver de endvidere og peger på TECH-fakultetets forskning inden for miljø og landbrug hidtil har stået stærkt i internationale sammenligninger.

Hjælp til karrieren

DM tilbyder personlig og professionel sparring om karriere, arbejdsliv og kompetenceudvikling. Se mere på dm.dk. 

Aarhus Universitet er nr. 4 i norden på miljø

Inden for området ”geology, environmental, earth & marine sciences” rangerer Aarhus Universitet i 2021 som det fjerdehøjeste universitet i norden og som nummer 23 i EU ifølge Times Higher Education World University Rankings.

Ifølge Forskerforum er bevillingerne til myndighedsområdet på AU siden 2019 blevet reduceret med ca. 150 mio. kr., og nedskæringerne fortsætter ufortrødent de kommende år.   

I et åbent brev til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og fire andre ministre har 168 yngre forskere kritiseret de fortsatte 2-procent-besparelser på klima- og miljøområdet for at stå i skarp modsætning til de politiske målsætninger.

”Det er naivt at tro, at flere nedskæringer er en farbar vej til at nå målene om 70 procent reduktion i udledningen af klimagasser eller 30 procent beskyttet natur i 2030”, skriver de.

DM Akademikerbladet forsøger at få en kommentar fra dekan ved TECH Eskild Holm Nielsen.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?