Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Peter Hummelgaard svarer på kritik fra Kvinfo
"Hvis man i undersøgelsen skulle have spurgt ind til seksuel chikane med flere spørgsmål, ville det gøre spørgeskemaet længere, og det kunne potentielt have påvirket svarprocenten negativt", siger minister Peter Hummelgaard (S) om kritikken fra Kvinfo.
Foto: Keld Navntoft/Beskæftigelsesministeriet.

Hummelgaard: I vores undersøgelse er det op til den enkelte at definere, hvad seksuel chikane er

Kvinfo har kritiseret Beskæftigelsesministeriets rapport om seksuel chikane og krænkelser på arbejdsmarkedet. Her svarer ministeren på kritikken.

Den rapport om krænkelser og konflikter på arbejdsmarkedet, som Beskæftigelsesministeriet har bestilt fra VIVE, bør ikke bruges af ministeren. Den bygger nemlig på en misvisende metode, der undervurderer omfanget af seksuelle krænkelser, lyder det fra Kvinfo.

"Vi står derfor med undersøgelsesresultater, som i værste fald kan få den konsekvens, at problemet ikke bliver taget så alvorligt, som det burde”, har Kvinfo-direktør Henriette Laursen sagt til DM Akademikerbladet.

Undersøgelsen bygger på et spørgeskema, der er besvaret af 22.000 erhvervsaktive borgere i Danmark. De har blandt andet svaret på følgende spørgsmål: "Har du oplevet seksuel chikane på din arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder?"

Problemet med det spørgsmål er, at det er alt for bredt til at være brugbart, mener Kvinfos direktør:

”Forskningen viser, at spørger du til konkrete hændelser, så stiger andelen betydeligt af personer, der har været udsat for krænkende adfærd".

Minister: Jeg noterer mig risikoen for underrapportering af seksuel chikane

Spørgsmålet er imidlertid bevidst formuleret sådan, fordi undersøgelsen tager udgangspunkt i tidligere undersøgelser fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har brugt netop den formulering. På den måde kan undersøgelsen sammenlignes med tidligere resultater, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i et skriftligt svar på kritikken.

"Undersøgelsen undersøger ikke kun seksuel chikane, men havde til formål at afdække en række krænkende handlinger, herunder særligt mobning på baggrund af fagforeningsforhold. Hvis man i undersøgelsen skulle have spurgt ind til seksuel chikane med flere spørgsmål, ville det gøre spørgeskemaet længere, og det kunne potentielt have påvirket svarprocenten negativt", skriver Peter Hummelgaard via ministeriets presseafdeling.

Når man spørger, om man inden for de seneste 12 måneder har været udsat for seksuel chikane, er det op til den enkelte, hvordan de definerer seksuel chikane

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Vurderer ministeren også, at der er risiko for, at der har fundet en underrapportering sted?

"Det er klart, at hvis man definerer seksuel chikane på en anden måde, vil det formentlig give andre resultater. Når man spørger, om man inden for de seneste 12 måneder har været udsat for seksuel chikane, er det op til den enkelte, hvordan de definerer seksuel chikane", skriver han.

"Jeg vil i den forbindelse fremhæve, at NFA er i gang med at udvikle spørgsmål til at afdække begrebet på en måde, hvor man ser mere nuanceret på forskellige former for seksuel chikane – herunder blandt andet uønsket seksuel opmærksomhed".

Vil ministeren på den baggrund se bort fra rapporten i den videre indsats mod seksuel chikane på arbejdsmarkedet?

"Undersøgelsen bidrager med en aktuel indikation af, hvor udbredt seksuel chikane er. Det noterer jeg mig, men jeg noterer mig også de forbehold, der skal tages, fx risiko for underrapportering ift. seksuel chikane og det faktum, at data er indsamlet i en tid, hvor flere har arbejdet hjemmefra", skriver Hummelgaard.

"Undersøgelsens resultater ændrer ikke på, at jeg mener, at vi skal seksuel chikane til livs og fx have ændret på den kultur, der er ude på de enkelte arbejdspladser. Vi kan se, at særlige brancher som rengøring, restauration og butikker samt de med kortest uddannelser er mest udsatte. Derfor har regeringen lanceret 14 initiativer mod seksuel chikane, hvor jeg blandt andet har taget initiativ til trepartsdrøftelser om emnet".

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dekan til Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavsn åbne Gymnasium

REKTOR

Københavsn åbne Gymnasium

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad