Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Vindere af Eliteforskprisen 2021
Fra venstre: Anders Engberg Pedersen, Gemma Clare Solomon Larsen, Signe Normand, Emil Fosbøl Loldrup og Eva Boxenbaum.
Foto: Søren Kjeldgaard.

Disse fem forskere har vundet årets Eliteforsk-pris

Danmarks største pris for eliteforskning er blevet uddelt - og for første gang er der flere kvinder end mænd blandt prismodtagerne. Se dem her.

Eliteforsk2021-Gemma-Solomon1web.jpg
Gemma Clare Solomon Larsen. Foto: Søren Kjeldgaard.

Gemma Clare Solomon Larsen: forudsiger materialers ledningsevner

Professor i kemi, Københavns Universitet.

Gemma Clare Solomon Larsen er førende forsker inden for området kvanteinteferens og bruger avancerede beregninger til at forudsige, om forskellige materialer har en lav elektrisk ledningsevne.

Hendes opdagelser rummer et stort potentiale for udviklingen af både elektronik, kvantematerialer og solceller, hvis man kan kontrollere ladnings- og varmetransport i molekylære materialer.

Gemma Clare Solomon Larsen er desuden pioner indenfor et nyt forskningsfelt, der kan mindske problemer med dialektrisk lækage i transistorer.

Hun er 40 år gammel og har publiceret mere end 85 fagfællebedømte artikler. Samtidig er hun en populær underviser i skriftlig formidling af forskning på KU.

Eliteforsk2021-Anders-Engberg-Pedersen1web.jpg
Anders Engberg Pedersen. Foto: Søren Kjeldgaard.

Anders Engberg Pedersen: forsker i sammenhænge mellem moderne krigsførelse og kreativ fiktion

Professor i komparativ litteratur og ledes af forskningsgruppen War and Culture på Syddansk Universitet.

Anders Engberg Pedersen har påvist, hvordan erfaringer fra Napoleonskrigene fungerede som katalysator for en verdensopfattelse, der kunne aflæses på tværs af litteratur, filosofi, teknologi, medier og pædagogik.

I dag leder han et forskningsprojekt, der undersøger samarbejdet i moderne krigsførelse mellem kulturindustri, militærinstitutioner og universitær forskning i det 21. århundrede.

Anders Engberg Pedersen er 40 år gammel og har taget ph.d. med højeste udmærkelse, både på Harvard University og på Humboldt Universität. Foruden at være ph.d. programleder på SDU og aktiv forskningsformidler er han også viceinstitutleder for forskeruddannelsen.

Eliteforsk2021-Eva-Boxenbaum1web.jpg
Eva Boxenbaum. Foto: Søren Kjeldgaard.

Eva Boxenbaum: forsker i ildsjæle som institutionelle entreprenører

Professor i organisations- og ledelsesteori ved Copenhagen Business School

Hvor de fleste management-teorier kigger på mikro-dynamikker i institutioner under forandring, sætter Eva Boxenbaum makro-kikkerten for øjet.

Hun forsker i, hvordan organisatoriske ildsjæle og forandringsagenter – fx inden for biblioteksverdenen og det bæredygtige byggeri – kan påvirke udviklingen i både virksomheder og samfundsinstitutioner.

Hun har bidraget til at udvikle teorierne af, hvordan mikrodynamiske processer udfordrer det eksisterende og kan foranledige større institutionelle ændringer på organisations- og samfundsplan.

Eva Boxenbaum er 49 år og Principal investigator på tre kollektive forskningsprojekter og to internationale forskningsnetværk.

Eliteforsk2021-Signe-Normand1web.jpg
Signe Normand. Foto: Søren Kjeldgaard.

Signe Normand: indsamler plantemateriale med droner, fly og satellitter

Professor i biologi ved Aarhus Universitet

Signe Normand forsker i planters udbredelse og vækst, blandt andet gennem droneovervågning af geografiske områder. Hendes forskning har bl.a. afdækket ny viden om øko-systemers respons på miljø- og klimaændringer.

Hun har især beskæftiget sig med højtliggende bjergområder og Arktis, og hun har ledet flere langvarige ekspeditioner i Grønland.

Signe Normand leder den nationale infrastruktur for anvendelse af droner i forskning og er blandt de førende i verden på området.

Hun er 41 år og har publiceret mere end 60 videnskabelige artikler.

Eliteforsk2021-Emil-Fosboel-Loldrup1web.jpg
Emil Fosbøl Loldrup. Foto: Søren Kjeldgaard.

Emil Fosbøl Loldrup: tænker på hjertet hver eneste dag

Overlæge ved Hjertecentret på Rigshospitalet, hvor han leder afsnittet for hjerteklapsygdomme.

Forsker særligt i hjerteklapsygdomme og er specialiseret i endokarditis, betændelse i hjerteklapper.

Emil Fosbøl Loldrups forskning er internationalt anerkendt for at beskrive sygdommen grundigere, end nogen har kunnet før, ved hjælp af unikke danske registerdata. Nu skal han i gang med et stort projekt, der undersøger, om medicin eller operation er den bedste behandling.

Han er 38 år og ejer af sanktbernhardshunden Birger på 80 kg.  

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad