Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Trist pige står i mørkt rum
Mere end hver tiende lønmodtager har det seneste år være udsat for seksuel chikane. Blandt unge under 30 år gælder det hver femte, viser en ny stor undersøgelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.
Andrew Neel, Unsplash
Arbejdsmiljø

Ny undersøgelse: Sexchikane er langt mere udbredt, end officielle tal viser

11 procent af lønmodtagerne har været udsat for seksuel chikane det seneste år, viser ny undersøgelse. Officielle tal siger, det kun drejer sig om under 4 procent.

Hændelser med seksuel chikane på danske arbejdspladser er langt mere udbredte, end hvad hidtidige officielle undersøgelser har vist.

Hver tiende lønmodtager har det seneste år været udsat for seksuel chikane. Blandt unge under 30 år gælder det hver femte. Chikanen består særligt af:

  • uønskede kommentarer om krop, tøj eller livsstil
  • stirrende eller flirtende blikke med seksuelle undertoner
  • uønsket fysisk kontakt som klap og kys med seksuelle undertoner  

Det viser en ny stor undersøgelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation i samarbejde med Epinion blandt lønmodtagere i alderen 18-65 år, som er gennemført i marts måned.

"Alt, alt for mange er udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og krænkelser. Det er vigtigt at få frem i lyset uanset hvilken branche, uddannelse eller faglighed, man har. Undersøgelsen understreger, hvor nødvendigt det er, at der sker ændringer på de arbejdspladser, hvor der er problemer", lyder reaktionen fra DM-formand Camilla Gregersen.

Blandt 18-34-årige lønmodtagere har 21 procent været udsat for handlinger, der kan kategoriseres som seksuel chikane.

Er seksuel chikane mere udbredt, end man har troet indtil nu?

Står undersøgelsens resultat til troende, er problemet med seksuel chikane langt mere udbredt end det, de officielle tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) hidtil har vist.

NFA gennemfører hvert andet år en stor, national arbejdsmiljøundersøgelse blandt ca. 35.000 lønmodtagere, hvor seksuel chikane også indgår som emne.

I undersøgelsen i 2018 svarede blot 3,6 procent bekræftende på, at de havde været udsat for seksuel chikane indenfor det seneste år.

Tallene afslører en udbredt tavshed og passivitet om det her emne ude på arbejdspladserne

Majbrit Berlau, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

At der er så stor forskel på tallene, viser ifølge næstformand i FH, Majbrit Berlau, at man i de officielle undersøgelser på området hidtil har spurgt alt for upræcist om udbredelsen af seksuel chikane.

”Mange tror, at det, de har været udsat for, ikke er seksuel chikane – for hvad er det egentlig? Andre finder det grænseoverskridende at svare ja til, at de har været udsat for seksuel chikane", siger Majbrit Berlau.

"Men hvis man spørger mere præcist ind til forskellige konkrete former for seksuel chikane – fx lumre kommentarer eller uønskede berøringer, så afslører der sig et stort omfang”.

Unge kvinder er mest udsat for sexchikane

Ifølge FH-undersøgelsen er der flere kvinder, som udsættes for seksuel chikane end mænd. 13 procent af kvinderne svarer i undersøgelsen, at de har oplevet seksuel chikane mod 9 procent af mændene.

Og særligt unge kvinder er udsatte. 26 procent af de 18-34-årige kvinder har oplevet seksuelt chikanerende handlinger, mens det samme gælder 16 procent af de unge mænd.

Kvinder udsættes i højere grad for seksuel chikane af klienter, patienter eller kunder (60 procent), hvilket bl.a. hænger sammen med, at der er flere kvinder i sundheds- og omsorgssektoren med borgernær kontakt. Seksuel chikane over for mænd kommer derimod hovedsageligt fra kolleger (64 procent).

”Tallene afslører en udbredt tavshed og passivitet om det her emne ude på arbejdspladserne. Arbejdsgiverne skal blive bedre til at melde klare retningslinjer ud. Og til at tage emnet op med deres medarbejdere”, siger Majbrit Berlau.

Seksuel chikane kommer ifølge svarene i undersøgelsen i særlig grad fra kunder og klienter (50 procent) og næstmest fra kolleger (44 procent). For hver tiende, der har været udsat for sexchikane, var det fra nærmeste leder.  

Vi forventer, at man ved at bruge et mere detaljeret spørgeskema, der spørger ind til konkrete hændelser af eksempelvis uønsket seksuel opmærksomhed og kønskrænkende adfærd, vil få en højere forekomst

Ida E.H. Madsen, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Sexchikane skal undersøges mere målrettet

Hos NFA er man i fuld gang med at udvikle mere dybdegående og målrettede spørgeskemaer, der kan dække omfanget af seksuel chikane på de danske arbejdspladser.

Og NFA er tæt på at afslutte valideringen af spørgeskemaet og forventer at have den endelige version af skemaet klar inden alt for længe.

Det oplyser seniorforsker Ida E.H. Madsen i et mailsvar.

”Vi forventer, at man ved at bruge et mere detaljeret spørgeskema, der spørger ind til konkrete hændelser af eksempelvis uønsket seksuel opmærksomhed og kønskrænkende adfærd, vil få en højere forekomst, end når man spørger ind til seksuel chikane ved at bruge et enkelt spørgsmål om, hvorvidt svarpersonen har været udsat for seksuel chikane”, skriver Ida E.H. Madsen.

I stedet for at stille det generelle spørgsmål 'Har du været udsat for seksuel chikane?' vil NFA’s undersøgelser fremover have en række specifikke spørgsmål, på samme måde som FH’s undersøgelse har det.

Det gælder bl.a. spørgsmål om, hvorvidt svarpersonen specifikt har oplevet uønskede seksuelle kommentarer, uønskede tilnærmelser, uønskede berøringer eller deciderede overgreb.

”Vi planlægger desuden en større dataindsamling med anvendelse af de mere detaljerede spørgsmål, som vi forventer vil finde sted her i efteråret 2021”, siger Ida E.H. Madsen.

Trepartsaftale om seksuel chikane på vej

Tilbage i november måned 2020 indkaldte regeringen arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger om seksuel chikane.

Forhandlingerne skal munde ud i en aftale, der kan skabe ”en kulturændring på de danske arbejdspladser”, lyder det.

Trepartsaftalen skal efter planen foreligge inden sommerferien og er ifølge regeringen det første af 14 initiativer, der skal forebygge seksuel chikane og samtidigt understøtte, at sager kommer frem i lyset.

Det gælder blandt andet en whistleblowerlov og oprettelse af whistleblowerordning på uddannelsesstederne, måling af indsatsen på arbejdspladserne og en mere omfattende indsats fra Arbejdstilsynet.

”Med initiativerne understøtter regeringen den nødvendige kulturændring. Det er centralt, at både kvinder og mænd kan føle sig trygge og sikre, når de går på arbejde”, udtalte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) tilbage i november.

For DM er det vigtigt at holde fokus på at undgå chikanen til at starte med, siger formand Camilla Gregersen.

"Forebyggelse er det vigtigste. Mit håb er derfor, at der er politisk vilje til at handle og indføre tiltag, som skærper arbejdsgivernes ansvar i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø uden krænkelser – og som tilskynder arbejdsgiverne til at have langt større blik på forebyggelsen", siger hun.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dansklektor ved Vilnius Universitet, Litauen

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dansk lektor ved Universitetet i Granada, Spanien

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dansk lektor til Universitetet i Strasbourg, Frankrig

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?