Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Roskilde Universitet
Foto: RUC

Vicedirektør beklager tavshed om studiereform: Vi har ikke været opmærksomme nok

RUC har ikke informeret studerende om, at de ikke som lovet kan blive gymnasielærere på grund af en ny studiereform. "Vi er ikke færdige med vores med vores kommunikationsplan", forklarer vicedirektør.

I månedsvis har det stået klart, at RUC-studerende, som er startet på en uddannelse for at blive gymnasielærere, faktisk ikke kan blive det alligevel på grund af en ny kandidatreform. Det har ledelsen bare ikke oplyst de studerende om, selv om vilkåret er ændret langt efter studiestart.

Det er derimod en oplysning, som nogle studerende selv har opsnappet ved et tilfælde. Det beklager vicedirektør for Uddannelse og Studerende nu over for DM Akademikerbladet.

"Det er rigtig beklageligt, at de studerende skal få en sådan information via egen-henvendelse. Men det er et spørgsmål om, at vi ikke er færdige med vores med vores kommunikationsplan for reformen endnu. Vi har haft et stort arbejde med at få beskrevet og lavet de nye uddannelser, og nu er vi i gang med at lave en stor ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at vi nedlægger gamle uddannelser og laver nye, som ministeriet skal godkende", siger Maria Volf Lindhardt.

"Det er ikke en undskyldning, men vi har simpelthen ikke været nok opmærksomme på, at vi skulle have oplyst de studerende om dette. Planen er, at vi melder samlet ud om reformen og dens konsekvenser i næste uge, til alle studerende. 

Der har været rygter om, at ledelsen første ville melde ud om reformen i april måned, som er efter deadline til kvote 2-ansøgninger. Hvorfor kan ledelsen nu pludselig oplyse om reformen i næste uge, hvis I ikke har kunne oplyse om den før og stadig afventer godkendelse på reformen fra ministeriet?

"Vi er nu ved at være så langt med arbejdet med reformen, at vi kan kommunikere samlet ud om, hvilken konkret betydning reformen får på de forskellige platforme. Jeg ved, at der har været rygter om, at ledelsen vil vente til april måned med at oplyse om reformen, og jeg kan godt forstå, at man har troet det".

"Det materiale, vi har sendt ind til ministeriet, har vi en forventning om at få endeligt svar på den 1. april 2021. Men vi har været i løbende dialog med ministeriet om reformen, og vi forventer derfor på nuværende tidspunkt, at reformen og alle de nye uddannelser og nedlæggelsen af gamle uddannelser godkendes".

DM Akademikerbladet skrev om reformen for allerede et knap et år siden, og der har efter sigende ligget en køreplan klar på reformen siden januar 2020. Så hvorfor har RUC’s ledelse ikke meldt noget ud om reformens konsekvenser endnu?

"Det er ikke rigtigt, at der har ligget en køreplan klar så længe. Vores ledelse besluttede at lave en reform af kandidatuddannelserne i december 2019. Derefter har der været en enorm intern proces, som startede i februar 2020 og løb frem til juni 2020 med involvering af diverse interne politiske udvalg, studienævn og så videre. RUC’s bestyrelse traf så endelig beslutning om, at der skulle laves en reform i juni 2020. Og så har vi siden arbejdet på højtryk frem mod at skulle beslutte, hvad universitetet ville indstille til bestyrelsen, når det gælder nedlæggelse af gamle og oprettelse af nye uddannelser. Det oplæg blev godkendt af bestyrelsen i november".

"Vi har løbende informeret de studerende og ansatte om reformen. Men det har været en balancegang, for vi kunne for eksempel ikke sige noget konkret om ændringerne, for eksempel hvad angår gymnasielærerkompetencer. Det er først i oktober måned 2020, at vi i den interne ledelse endte med et konkret bud på, hvordan det skulle blive fremover, og det skulle bestyrelsen jo godkende. Men jeg vil gerne vedkende, at vi har været for lidt opmærksomme på at informere om reformen med hensyn til gymnasielærerkompetencer. Vi har dog traditionelt set ret få, som vælger at læse på RUC for at opnå gymnasielærerkompetencer".

Hvor mange studerende anslår du, at reformen rammer?

"Vi har ikke fuldt ud overblik over, hvor mange det rammer, hvad angår gymnasiesporene, blandt dem som startede i 2020. Men vi ved, at RUC traditionelt set har få, der vælger at læse med henblik på at opnå gymnasielærerkompetence. Fra 2014 til 2018 havde vi 150 studerende, der valgte den vej. Det er altså få".

"Vi kan ikke i forhold til både økonomi og kvalitet forsvare at fortsætte med at udbyde uddannelseselementer, der tilgodeser den uddannelsesvej, når det er så relativt få, der vælger den. Men det ændrer ikke ved, at vi ikke har været nok opmærksomme på, at reformens konsekvenser skulle have meldt ud noget før – i hvert fald efter november, da bestyrelsen havde godkendt vores fremtidige uddannelsesoplæg". 

Hvis man søger på ”kandidatreform eller ”studereform” på RUC’s hjemmeside, så får man 0 hits. Hvordan det kan være, nu hvor reformen godkendt?

"De nye uddannelser starter i 2022. Vi har allerede meldt ud om reformen på mail til alle, men nogle informationer ligger bag et login på vores intranet. Her kan man finde alle oplysninger om kandidatreformen. Vi har måske ikke gjort nok opmærksom på det site, men det har været et arbejdssite, som alle har kunnet se".  

Hvad har RUC tænkt sig at gøre for de studerende, som helt uforvarende rammes af kandidatreformen, så de for eksempel ikke kan opnå kompetencer til at blive gymnasielærere , hvis det var netop med det formål, de startede på uddannelsen hos jer?

"Man kan sige, at de studerende, som gerne vil blive gymnasielærer, og nu starter på deres sidste semester, de vil kunne nå at læse også sin gymnasiekandidatuddannelse færdig på RUC. Der er sidste optag til disse uddannelser til september 2021. De studerende, som er startet senere, kan fortsat læse to gymnasielærerfag på RUC på bachelorniveau. Det ænder kandidatreformen ikke på".

"Det er kandidatdelen, der ændres. Vil man derfor fortsætte gymnasielærervejen, kan man ikke længere det på RUC, men skal søge ind på et andet universitet og færdiggøre sin uddannelse der. Studerende har retskrav på at få en kandidatuddannelse på RUC - også med de nye uddannelser - så jeg vil anbefale dem at tage en af de mange spændende nye uddannelser, der kommer. Men vi har taget kontakt til Københavns Universitet, som er indstillet på at se på, hvordan de RUC-studerende, som stadig ønsker at blive gymnasielærere, kan færdiggøre sin gymnasielæreruddannelse på KU i stedet for. Det har vi møde om i næste uge". 

Men kan de ramte studerende forvente, at I vil lave en slags overgangsordning, og I for eksempel laver en aftale med andre universiteter om meritoverførsel, eller skal de RUC-studerende, som ønsker at blive gymnasielærer, forvente, at de har spildt tid og SU på at uddanne sig til gymnasielærer på RUC, som nu ikke længere er muligt?

"Vi skal have et møde i med KU om at afdække mulighederne for at se, hvordan de kan optage studerende, og i så fald fra hvilke specifikke fag det kan lade sig gøre. Det er for tidligt at sige præcis, hvad en sådan aftale vil kunne betyde. Det ved vi ikke endnu. Vi skal have set på alle vores fagkombinationer. Vi har for eksempel socialvidenskab og historie, og om det så er muligt at få meritoverført til statskundskab, skal vi jo have undersøgt. Med faget dansk er det eventuelt lidt nemmere".

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Danmarks Tekniske Universitet

Kemiker med evne for koordinering og effektive processer

Danmarks Tekniske Universitet

ENHEDSLISTEN

Fagpolitisk leder (souschef)

ENHEDSLISTEN

Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Censorer søges til Læreruddannelsen

Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen