Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Eksamen, corona, studerende
Københavns Universitet havde indført vagter ved indgangen til eksamensbygningen på Peter Bangs Vej, Frederiksberg, for at sikre, at afstandskravet blev overholdt ved eksamen i december. Restriktionerne på de forskellige universiteter ser desværre ud til at fortsætte resten af vinteren.
Foto: Marius Renner/Ritzau Scanpix

Overblik: Sådan starter dit universitet op til februar

Semesterstarten på landets universiteter nærmer sig, men covid-19 har desværre ikke sluppet sit tag i vores samfund. Så hvornår kan man igen møde op på campus? Få et overblik over de forskellige universiteters studiestart denne vinter.

AU: Online indtil udgangen af marts

På Aarhus Universitet er det blevet meldt ud, at al undervisning for både nye og gamle studerende foregår online frem til udgangen af marts måned.

”Studiestarten bliver desværre online på grund af de aktuelle restriktioner. Stort set alle undervisningsaktiviteter for de nuværende studerende – med enkelte undtagelser – er online frem til marts”, oplyser Aarhus Universitet i en mail til DM Akademikerbladet.

Det betyder, at studiestarten på otte af AUs bacheloruddannelser denne vinter også finder sted online. Det er fakulteterne selv, der planlægger studiestarten i samarbejde med tutorerne på de enkelte uddannelser.

Aarhus Universitet
Aarhus Universitet. Foto: Søren Kjeldgaard

”Det er naturligvis ikke optimalt, så vi er meget opmærksomme på, at der er planlagt både faglige og sociale aktiviteter for de nye studerende, så vidt det er muligt. Og så ved jeg, at tutorerne håber meget på at kunne afvikle en ægte social studiestart på et senere tidspunkt".

Som noget nyt har AU også planlagt et oplæg om det at være studerende online denne vinter.

”Oplægget holdes af vores pædagogiske center (CED) og følges op af en spørgesession, hvor de nye studerende kan spørge tutorerne ind til deres personlige erfaringer med det online format, og hvor tutorerne kan dele ud af deres hands-on erfaringer”, skriver Aarhus Universitet.

SDU: Onlineundervisningen kan gælde frem til sommer

På Syddansk Universitet skal alle fakulteter omlægge fysisk undervisning til onlineundervisning i februar og marts. Det har universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind meddelt alle studerende og medarbejdere den 19. januar.

”For at hjælpe både studerende og ansatte med at skabe forudsigelighed har SDU’s direktion besluttet, at alle fakulteter skal omlægge fysisk undervisning til onlineundervisning i februar og marts, hvor det overhovedet er muligt. Det samme vil gælde eksamener i denne periode”, står der i meddelelsen.

Det samme gælder for SDUs medarbejdere, hvor kun kritiske arbejdsfunktioner kan udføres i universitets bygninger i perioden februar og marts. Alle møder og arbejdsaktiviteter skal gennemføres online.

Syddansk Universitet
Syddansk Universitet. Foto: SDU

”I skal forberede jer på, at situationen med omlægning til onlineundervisning kan forlænges og komme til at vare i den resterende del af forårssemestret frem til sommeren 2021”, tilføjer Thomas Buchvald Vind.

NEDLUKNING PÅ UNI

De skærpede nationale tiltag gældende for hele landet til og med 7. februar 2021 betyder, at alle universiteter er tvunget til at holde fysisk lukket i perioden. 

Hverken medarbejdere eller studerende må opholde sig på universiteterne, som det ser ud nu. 

Hvis regeringen beslutter sig for at lempe på tiltagene, kan studerende og ansatte igen bruge universiteternes bygninger - også selvom undervisningen fortsat vil foregå online. 

AAU: Online til og med 28. februar

Aalborg Universitets studiestart er digital, ligesom al undervisning er omlagt til fjernundervisning i hele februar, fortæller studiechef Lone Vestergaard.

”De enkelte studier tilrettelægger såvel studiestart som undervisning. Og det er hos dem, der vil blive lagt planer for, hvordan man modtager de studerende”.

Direktionen har besluttet, at det nuværende niveau af nedlukning på Aalborg Universitet foreløbigt forlænges til og med den 28. februar 2021, så både medarbejdere og studerende har mulighed for at planlægge længere frem i tiden. Det fremgår af et brev som universitetsdirektør Søren Lind Christiansen har sendt ud den 12. januar.

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet. Foto: AAU

Lone Vestergaard fortæller til DM Akademikerbladet, at AAU har igangsat nogle særlige indsatser om trivsel, som skal hjælpe de studerende, mens både undervisning og eksaminer foregår online.

”På tværs af AAU er det prioriteret, at der er særlige indsatser med fokus på de studerendes trivsel her under nedlukningen, men initiativerne vil være forskellige”.

DTU: Lukket ned i februar

DTU har meldt ud, at de første fire uger af semesteret som udgangspunkt omlægges til onlineundervisning. Semesteret begynder mandag den 1. februar, så det vil sige hele februar måned, oplyser DTU til Akademikerbladet. 

Studerende må indtil da kun opholde sig på DTU til eksaminer, der ikke kan omlægges til online, eller ved laboratoriearbejde i forbindelse med afsluttende projekter. 

Alle medarbejdere skal i videst muligt omfang arbejde hjemmefra, undtagen medarbejdere der varetager kritiske funktioner eller har igangværende forskningsprojekter, der forudsætter tilstedeværelse på DTU.

De nye studerende, som starter deres bachelor 1. februar, kommer til at have et introforløb via Zoom, så de kan få en god start på studiet, oplyser DTU til DM Akademikerbladet.

DTU, uddannelse
DTU. Foto: Vibeke Hempler

”Vores introforløb er to dage, som foregår online. Introforløbene afholdes fra onsdag d. 27/1 til torsdag d. 28/1 2021 og er gratis at tilmelde sig til. Der ville være program mellem 12-16. Den ene dag ville du bruge sammen med nogle fra din egen studieretning og studerende fra andre retninger, mens dag to vil være med din egen studieretning”.

ITU: Hele semesteret foregår online

På IT-Universitetet vil al undervisning være fjernundervisning det kommende semester, oplyser universitetet. 

"På ITU er det meldt ud, at undervisningen i hele foråret vil være online for at skabe forudsigelighed for både studerende og undervisere", skriver de i en mail til DM Akademikerbladet. 

"Vi håber naturligvis, at det bliver muligt at åbne campus fysisk snarest muligt, så de studerende kan bruge de gode og sikre faciliteter på campus til gruppearbejde og individuelle studier, da vi ved det har stor værdi for de studerendes trivsel". 

ITU sexisme
IT-Universitetet. Foto: ITU

Forårssemestret bliver, som I ved, med digital projektgruppedannelse, og al undervisning, som kan omlægges til onlineundervisning, skal omlægges

Hanne Leth Andersen, rektor RUC

RUC: Digital gruppedannelse og online undervisning hele foråret

Roskilde Universitet har valgt, at al undervisning i forårssemesteret som udgangspunkt er omlagt til onlineundervisning. Det orienterede rektor Hanne Leth Andersen om i en mail til de studerende den 16. januar.

”Forårssemestret bliver, som I ved, med digital projektgruppedannelse, og al undervisning, som kan omlægges til onlineundervisning, skal omlægges. Dette gælder som udgangspunkt for hele semesteret, med mulighed for at sadle om med minimum 2 ugers varsel, hvis de nationale retningslinjer tillader det” står der i brevet.

Universitetet arbejder lige nu på at udvikle onlineformater, så medarbejdere og studerende bedst muligt kan interagere med hinanden i løbet af semesteret.

Roskilde Universitet
Roskilde Universitet. Foto: RUC

”Det ligger mig meget på sinde, at studerende og undervisere kan interagere og være i dialog med hinanden i undervisningen. En dialog kan tage mange former og vil eksempelvis kunne finde sted både som synkron udveksling, asynkron feedback på spørgsmål eller løbende dialog i en chatfunktion”, skriver Hanne Leth Andersen i brevet til de studerende.

"Lige nu arbejdes der på højtryk med at udvikle onlineformater og teknisk at klargøre forløbene. Vi har heldigvis rigtig stærke undervisere, som understøttes af kolleger med stor viden inden for digital læring”.

Universitetets studie- og karrierevejledning afholder et webinar om online idé-og projektdannelse for danske studerende 26/1 14-15, og for internationale studerende 27/1 14-15. Begge webinarer bliver optaget og lagt på Student Hub intra-siden.

KU: Nedlukning fortsætter ind til 1. april

”På KU er det besluttet, at nedlukningen forlænges til 1. april. Det betyder at al undervisning og eksamen ind til da foregår online”, fortæller sektionschef ved Københavns Universitet Pernille Kindtler.

Hvis covid-19-situationen pludselig er en anden i løbet af foråret, vil universitet dog være åben over for at ændre beslutningen, siger hun.

”Vi har taget os det forbehold, at hvis situationen i samfundet ændrer sig, så vil vi også revurdere restriktionerne”.

Der er kun få bacheloruddannelser med vinterstart på KU, men der er en længere række af kandidatuddannelser, oplyser Pernille Kindtler.

KUHUM1200
Københavns Universitet. Foto: Heine Pedersen

”Under corona har KU både til sommer- og vinterstart arbejdet på højtryk for at sikre, at vores nye studerende bliver taget godt imod på uddannelserne. Lige nu arbejdes der på at producere digitalt indhold, som kan give de studerende en meningsfuld velkomst på trods af restriktioner”.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?