Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Ensomme studerende
Antallet af nye studerende, der har oplevet ensomhed, steg fra 56 procent i 2017 til 63 procent i 2020.
Foto: Unsplash.

Undersøgelse: Flere studerende er ensomme og overvejer at droppe ud

Flere nye studerende er ensomme og overvejer at droppe ud, mens det faglige niveau opleves som lavere. Det viser en ny undersøgelse.

Det er ekstraordinært svært at starte på et nyt studie, når man ikke kan være sammen med sine medstuderende eller undervisere ansigt til ansigt. Det dokumenterer en ny spørgeskemaundersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

  • Flere er ensomme: Antallet af nye studerende, der har oplevet ensomhed, steg fra 56 procent i 2017 til 63 procent i 2020. Og blot 43 procent fandt det let at lære sine medstuderende at kende i 2020. Det gjaldt ellers 73 pct. i fjor.

  • Flere overvejer at droppe ud: I 2017 svarede 74 procent, at de slet ikke overvejede at droppe ud. Andelen var faldet til 68 procent sidste år

  • Det faglige niveau er faldet: 65 procent synes, de fik en god introduktion til det faglige indhold i 2020, mens tallet var 74 pct. i 2017.

Svarene i undersøgelsen er indsamlet i efteråret 2020, hvor nedlukningen kun var delvis, og hvor mange studerende stadig modtog fysisk undervisning. Derfor kan trivslen være blevet forværret yderligere siden, pointerer EVA selv.

Glæden ved at uddanne sig er udfordret

Sidsel Tønder Koudahl, der er forperson for DM Studerende, opfordrer til, at tallene bliver taget alvorligt.

"Det er tydeligt, at kvaliteten af vores uddannelser og trivsel unægteligt hænger sammen. Det betyder, at når kvaliteten falder, så stiger mistrivslen og ensomheden. Når sidstnævnte stiger, bliver der mindre plads til fordybelse, faglighed og socialisering", siger hun.

Andre undersøgelser har bekræftet samme billede som EVA's analyse. En undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet har vist, at 7 ud af 10 studerende oplever, at corona har fjernet noget af glæden ved at uddanne sig.

Og det er kernen i problemet, mener Sidsel Tønder Koudahl.

"Når de nye studerende ikke får en god studiestart, kommer både den sociale og faglige tilknytning i en risikozone - og dermed glæden ved uddannelse. Hvis vi kan lære noget af corona er det, at kvalitetssikring af vores uddannelser er et grundlæggende vilkår for et velfungerende samfund og en generation, der trives", siger hun.

"Og med kvalitet mener jeg, at der samtidig bliver skabt plads til interessen, nysgerrigheden og glæden ved at uddanne sig. Kvalitet er nemlig ikke at blive hurtigt færdig eller at vælge rigtigt første gang, det er at fordybe sig, udvikle sig og glæde sig ved at være under uddannelse og derigennem forme sine ambitioner og drømme for et fremtidigt arbejdsliv".

Dårlige introduktionsforløb gør studielivet svært

Hver anden studerende mener, at der var for få faglige og sociale aktiviteter i introforløbene i år. Det gjorde kun hver femte for tre år siden, viser EVA's undersøgelse.

Det er problematisk, fordi særligt de nye studerende har brug for opmærksomhed, mener Sidsel Tønder Koudahl. Det er i forvejen er en stor mundfuld at starte på en videregående uddannelse. Under corona er det blevet sværere.

"Studiestarten er forbundet med mange nye indtryk, nye mennesker, nye strukturer, nye fag og i det hele taget en helt ny hverdag, man som studerende skal finde sin plads i. Når så online undervisning og aflysning af sociale arrangementer bliver definerende for studiestarten, er der et helt grundlæggende menneskeligt aspekt, der går tabt og glæden ved at uddannelse sig ryger ud af ligningen", siger Sidsel Tønder Koudahl.

Der er derfor brug for at få skabt nye fællesskaber og et boost af den online undervisning, så kvaliteten og socialiseringen kommer tilbage i så høj grad som muligt, mener forpersonen for DM Studerende.

"Vi skal råbe op om problematikken og sørge for, at den enkelte studerende ved, at de ikke står alene, og at de følelser, de sidder med, er okay".

Om undersøgelsen

  • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udsendt spørgeskemaer til alle nye studerende, der blev optaget på en videregående uddannelse via KOT i sommeren 2017 og 2020
  • 9.702 besvarede undersøgelsen i 2017 og 10.642 i 2020
  • De er blevet stillet en række spørgsmål vedrørende deres trivsel og oplevelser af introduktionsforløb
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Danmarks Tekniske Universitet

PhD scholarship in Wind Turbine Sound Controversies

Danmarks Tekniske Universitet

Roskilde Universitet

Assistant Professor in Molecular medical biology

Roskilde Universitet

Grønlands Selvstyre, Departementet for Natur, Miljø og Forskning

AC-fuldmægtig/konsulent til Beredskabsområdet

Grønlands Selvstyre, Departementet for Natur, Miljø og Forskning

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen