Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Danske universiteter, sexchikane
Kravet om reducering af studieoptag i de store byer med op til 10 pct. indtil 2030 er del af en bred politisk aftale fra tidligere i år. Universiteterne har ind til nytår til at komme med et udspil til, hvordan de vil indfri kravet. I sidste ende kan de enten flytte studiepladser eller lukke dem.
Foto: DTU/CBS/AU/RUC/AAU/ITU/SDU/KU

Her er universiteternes planer for udflytning af studiepladser

På både CBS, KU og AU er det humaniora, der bliver hårdest ramt af regeringens krav om at reducere studieoptaget med 10. pct. Her er en oversigt over, hvordan universiteterne har tænkt sig at nå det mål.

De danske universiteter skal alle reducere op til 10 pct. af deres studieoptag i de store byer indtil 2030. Det kan de gøre ved at flytte nogle af studiepladserne andre steder ud i landet eller helt reducere antallet af studiepladser.

Aftalen, der hedder Flere og bedre uddannelsesmuligheder, har bred politisk opbakning. Ideen med aftalen er, at alle i Danmark skal have forbedrede uddannelsesmuligheder lige meget, hvor de bor.

Alle universiteter skal inden årsskiftet have en plan klar, som de skal sende til godkendelse hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vi giver dig her et overblik over, hvad de enkelte universiteter planlægger.  

Copenhagen Business School (CBS)

CBS, hovedindgang Bjarke MacCarthy/CBS

CBS har ikke planer om at flytte uddannelser ud af København, men har valgt at nedlægge forskellige uddannelser. Den 2. december blev det vedtaget af ledelsen, at planen bliver at lukke fire uddannelser. Uddannelserne er:

  • MSc in Business Administration and Philosophy 
  • Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse 
  • MSc Soc - Management of Creative Business Processes
  • MA International Business Communication

Derudover vil CBS beskære optaget på en række forskellige bachelor- og kandidatuddannelser, der har relativ høj ledighed eller giver retskrav til en uddannelse, der har relativ høj ledighed. 

Først var planen dog at lukke seks forskellige nuværende uddannelser.

Men det udspil blev ikke modtaget godt blandt de studerende. De mente, at de ikke var blevet inddraget i ledelsens beslutningsproces.  

"Lige nu kan jeg bare sige, at jeg er i chok over den proces, bestyrelsen har gang i. Det er grænsende til latterligt. De studerende, hvis uddannelse nu er nedlukningstruet, er ikke blevet hørt. Jeg skal ud på arbejdsmarkedet med en uddannelse, som CBS nu dekrediterer, og vi er ikke blevet hørt", siger Morten Levinsen til Akademikerbladet. Han går på en af de uddannelser CBS vil lukke.

De studerende på CBS iværksatte efterfølgende en række forskellige protester. Fx blokerede de en høring om reduceringsplanerne i slutningen af november.

 

Københavns Universitet (KU)

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet Heine Pedersen

KU vil reducere 1.590 studiepladser frem mod 2030 for at nå politikernes mål, og ligesom på CBS går det også her hårdest ud over humaniora. Hele 40 pct. af reduktionen skal ske på Det Humanistiske Fakultet, hvilket blandt andet skyldes en relativ høj ledighed på disse fag.

Men heller ikke her er planerne blevet vel modtaget blandt personale og studerende.

”Der her bliver alt for skævt. Vi har fx en solidarisk budgetmodel på hele universitetet, men den solidaritet dropper man nu og sigter primært mod at ramme humaniora og naturvidenskab”, siger Brian Arly Jacobsen til Akademikerbladet. Han er lektor og tillidsrepræsentant på Humanistisk Fakultet. De naturvidenskabelige uddannelser skal stå for 30 pct. af reduktionen.

Godt nok flyttes 200 pladser på medicinstudiet til Køge, men det har store omkostninger for universitet at udflytte mange studiepladser, siger vicerektor på KU Henrik C. Wegener. 

”Det er dyrt og vanskeligt at flytte universitetsuddannelser til provinsen og at få forskerne til at flytte med. Vi undgår nok ikke at lukke nogle uddannelser. Det vil desværre også betyde, at nogle af de tilhørende forskningsmiljøer, vil blive afviklet”, siger vicerektor på KU, Henrik C. Wegener i en pressemeddelelse.

Aarhus Universitet (AU)

Aarhus Universitet Lars Kruse / AU Foto

AU har valgt både at nedlægge studiepladser og udflytte uddannelser. I alt vil universitetet nedlægge 745 studiepladser, hvor universitetets humanistiske fakultet, ARTS, skal skære 315 af dem.

“ARTS er et vigtigt fakultet, som allerede er presset af dimensionering og nedskæringer, og derfor synes vi, at det er en skam, at yderligere nedskæringer igen rammer ARTS hårdest. De humanistiske fag er ikke kun forskningsrelevante, de har også essentielle kompetencer til erhvervslivet og samfundet. Hvis vi i fremtiden ønsker at være i stand til at forstå os selv og hinanden, både lokalt og globalt, mener vi at det er helt essentielt at bevare de humanistiske forskningsområder", skriver Artsrådet, det humanistiske fakultet på AU's studenterorganisation, i et fællessvar til Akademikerbladet. 

AU vil skære hele optaget med 6 pct., men fordelingen internt er ulige, forklarer lektor ved AU Olav W. Bertelsen. 

Se fordelingen på de forskellige fakulteter:

Arts

9 %

Aarhus BSS

5 %

Health

5 %

Nat

7 %

Tech

5 %

 

”Det er problematisk, fordi det er uddannelser der i forvejen har meget små optag og uddannelser spredt ud over meget forskelligartede fag, fx sprogfagene. Det er ikke rimeligt at nogle fag skal rammes så hårdt og det bliver svært at drive undervisningen på en ansvarlig måde”, siger Olav W. Bertelsen til Akademikerbladet. Han er foruden lektor også fællestillidsrepræsentant for de videnskabelige medarbejdere og administrative medarbejder med akademisk baggrund på AU.

Udover reduceringen af pladser på de forskellige fakulteter lægger ledelsen op til at lukke syv forskellige uddannelser.

Se hvilke uddannelser, de vil lukke her: 

Bacheloruddannelser: Samfundsfag

Kandidatuddannelser: Diakoni, Kognitiv semiotik, Political Science (engelsksproget), Samfundsfag, Erhvervssprog i virksomhedskommunikation, Sygepleje og Jordbrug, natur og miljø.

På fakulteterne Aarhus BSS og Tech skal nogle af studiepladserne udflyttes. På Aarhus BSS vil ledelsen gerne have at kandidatuddannelsen It, kommunikation og organisation flyttes til AU's campus i Herning og på Tech skal uddannelsen Agrobiologi flyttes til Foulum ved Viborg. På Tech skal 265 studiepladser udflyttes, og er altså det fakultet, hvor flest studiepladser udflyttes.

Aalborg Universitet (AAU)

AalborgUniversitet1200 Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet arbejder de på et udspil, for at nå målet om at reducere studieoptaget. Men udspillet bliver ikke færdig før efter nytår, oplyser AAU til Akademikerbladet. 

Dog er universitetet og DTU gået sammen om at foreslå et tiltag om, at nogle af de to universiteters ingeniøruddannelser skal flyttes ud, hvor fagrelevante virksomheder befinder sig, når de skal lave deres afgangsprojekt.

”Med det her forslag forsøger vi at nuancere mulighederne for at binde universiteterne bedre sammen med flere byer - uden at skulle etablere nye, milliondyre campusser eller reducere antallet af dimittender med netop den viden, arbejdsmarkedet faktisk har brug for”, sagde prorektor på AAU, Anne Marie Kanstrup, til fagbladet Ingeniøren.

Syddansk Universitet (SDU)

sdu1200 Syddansk Universitet

Selvom 30 pct. af SDUs optag af studerende er på deres campusser uden for Odense, så er universitetet stadig omfattet af kravet om en reducering af 10 pct. af studiepladserne. Det betyder, at de skal udflytte op mod 900 pladser.

Det vil få store økonomiske konsekvenser for universitetet, forklarer universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind. 

”Et regionalt taxameter skal forhøjes med 45-50 pct. for, at universitetet kan gå break-even - og ikke kun 5 pct., som regeringen foreslår. Hvis de 5 pct. fastholdes, skal de decentrale campustilskud øges fra 2 mio. kr. til 10-15 mio. kr. for at gå break-even”, siger SDUs universitetsdirektør, Thomas Buchvald Vind til Akademikerbladet. Han mener altså, at taxameteret skal forhøjes, hvis studiepladserne skal udflyttes, eftersom det bliver meget dyrt for universitetet.

SDUs ledelses udspil for at nå de 10 pct. er nu til kommentering i de forskellige relevante organer på universitetet, indtil det skal til behandling i universitetsbestyrelsen 10. december. Herefter vil udspillet offentliggøres.

Indtil videre har SDU vist interesse i at udvide deres optag i Vejle og Slagelse, hvor det i Vejle vil være med flere it-uddannelser.

IT-universitetet i København (ITU)

ITU sexisme Foto: ITU

Ledelsen på ITU lægger op til, at universitetet skal beskære studiepladserne proportionalt. Altså uddannelserne vil blive beskåret efter størrelse. En kandidatuddannelse, Spil og Data Science, er dog fredet, fordi dens optag er så småt.  

Hvert år vil de forskellige uddannelsers optag beskæres med 1-3 pladser, så målet nås i 2030.

En del af universitetets udspil er at åbne en campus i Vejle, der vil give 1550 nye studiepladser og ligge tæt på mange relevante arbejdspladser.

Universitetet giver lige nu afslag til hver anden, der søger ind på en uddannelse på ITU.

ITU's studenterorganisation, ITU Student Council, ser forskelligt på de to tiltag. 

"Vi er stærkt uenige i beslutningen om at universiteterne skal skære i deres optag. Specielt ikke på IT-uddannelser hvor efterspørgslen kun stiger. Når man så skal skære, kan vi kun være enige i direktionen og bestyrelsens valg om at skære på tværs af uddannelserne, da vi tror på den helhed der opstår gennem vores forskellige uddannelser på tværs af business, design og teknologi. I forhold til Vejle projektet, så kan vi kun se positivt på, at man vil tilbyde studerende andre steder i Danmark de samme muligheder for at få en IT uddannelse, som vi har haft i København", skriver ITU Student Council i et fællessvar til Akademikerbladet. 

 

Dansk Teknisk Universitet (DTU)

DTUbillede DTU

Ifølge Akademikerbladets oplysninger vil universitetet udflytte ca. 5 pct. af studiepladserne, uden at det indebærer studiepladsnedlæggelser.

Som en del af DTU's udflytningsplaner vil universitetet oprette et digitalt universitet, så stadigt flere ingeniører kan blive uddannet i Danmark. Der vil efter planen også blive etableret flere 'residential colleges', som skal være et mødested for de studerende på det digitale universitet og relevante virksomheder. 

Ellers flytter DTU 200 studiepladser til DTU's Risø Campus, to nye uddannelser oprettes i Kalundborg og en uddannelse flyttes til Hirtshals. Målet for DTU med disse initiativer er, at det skal være flere ingeniører i hele Danmark. 

Anders Nielsen er IDA tillidsrepræsentant på DTU, og han bakker op om rektoratets beslutninger om udflytningsplaner. 

"Som IDA tillidsrepræsentant på DTU støtter jeg fuldt ud op om rektoratets planer, selvom udflytningen absolut ikke er de medarbejdere jeg repræsenteres kop te. At nedlægge uddannelsespladser som CBS gør er ikke en god ide da det uundgåelig vil medfører fyringer. Med DTU’s planer har vi mulighed for at undgå fyringer", skriver han i en mail til Akademikerbladet. 

VIA University College (VIA)

VIA campus Aarhus Foto: Arkitema

250 af VIAs velfærdsuddannelser skal ifølge VIAS plan flyttes væk fra Aarhus, hvor de holder til.  Det har dog allerede givet sine udfordringer.

Regeringen vil åbne en socialrådgiveruddannelser i Herning, men VIA har allerede sådan én 30 km væk i Holstebro. Med to socialrådgiveruddannelser så tæt på hinanden, vil skolerne komme til at kæmpe om de studerende.

Rektor på VIA, Harald Mikkelsen, har i et debatindlæg i Altinget forholdt sig kritisk til regeringsplaner om udflytningskrav af studiepladser.

”Så langt så godt for regeringens store, ideologiske udspil om flere uddannelser i provinsen og udflytning fra de store byer. Men det nytter altså ikke at bede os om noget, vi allerede gør i forvejen”, skriver Harald Mikkelsen i hans debatindlæg.

Han lægger vægt på, at VIA allerede har uddannelsestilbud i 11 ud af 19 kommuner i Region Midtjylland.

Roskilde Universitet (RUC)

Roskilde Universitet

RUC's bestyrelse har vedtaget en plan for udflytning af studiepladser, som de vil sende til Uddannelses- og forskningsministeriet. 

De skal reducere optaget på deres campus i Roskilde med 3-5 pct. Det betyder en reduktion af ca. 144 studerende.

RUC vil i fremtiden arbejde på at oprette to filialer væk fra hovedcampus, hvor kandidatstuderende kan gå. Den del af planen forventes færdig i 2026-2028. 

"Vi tror på, at dette vil være en spændende og attraktiv model for nogle studerende. Det vil konsekvent bringe virkelighedsnære udfordringer ind i deres uddannelsesforløb, gerne tværfagligt på tværs af uddannelserne – og samtidig give dem et forspring på arbejdsmarkedet, når de efterfølgende skal finde et job som færdige kandidater,” siger rektor på RUC, Hanne Leth Andersen, i en artikel om RUC's udflytningsplaner på universitetets hjemmeside.

Mange af Roskilde Universitets uddannelser har lokale uddannelsesaktiviteter, og det vil man bygge videre på ved at indgå flere aftaler med lokale partnere. Det skal være endnu lettere for de studerende at komme i kontakt med lokale virksomheder eller institutioner, lyder det også fra rektor

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen Absalon

Konsulent til fundraising og forskningsstøtte

Professionshøjskolen Absalon

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Specialkonsulent til politisk betjening i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

SVENDBORG GYMNASIUM

REKTOR

SVENDBORG GYMNASIUM

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?