Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Barsel til mænd
Danmark kan godt implementere lige meget øremærket barsel til forældre på baggrund af EU's orlovsdirektiv, fastslår EU Kommissionen i et nyt svar til den danske regering.
Foto: Tina Bo / Unsplash

EU: Forældre kan få lige meget øremærket barsel

Juridisk er der intet til hinder for at øremærke lige mange barselsdage til mor og far, viser et svar fra EU Kommissionen til regeringen, som dermed fjerner stopklodsen i forhandlingerne om en fremtidig dansk barselsmodel.

Regeringen og støttepartierne har været uenige om, hvorvidt der kan øremærkes lige mange barselsdage til begge danske forældre.

Nej, har regeringen sagt det. Jo, mener støttepartierne.

Derfor blev forhandlingerne om en fremtidig dansk barselsmodel, ovenpå EU-barselsdirektivet (orlovsdirektivet), som skal være implementeret om under et år, sat på pause før sommerferien. Nu har beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) fået EU-Kommissionens vurdering af sagen.

Og svaret viser, at det kan lade sig gøre at lave en dansk barselsmodel med en ligelig fordeling af øremærket barsel til begge forældre, som støttepartierne og dele af fagbevægelsen herunder DM har talt for.

Beskæftigelsesministeren skriver i et brev til Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 18. august, at svaret fra Kommissionen, giver et ganske stort nationalt råderum, så længe direktivernes minimumsrettigheder er sikret. 

”Det er således også Beskæftigelsesministeriets vurdering, at orlovsdirektivet ikke er til hinder for en ordning, som samlet set giver forældrene det samme antal orlovsuger”, skriver Peter Hummelgaard og påpeger.

”Det er mit håb, at vi på denne baggrund kan blive enige om en ny orlovsmodel, som kan finde bred opbakning i Folketinget. Og det er fortsat regeringens forventning at kunne fremsætte lovforslag i løbet af efteråret”, udtaler ligestillingsministeren.

EU stiller sig ikke i vejen for vores forslag. Det er rigtig fint

Astrid Carøe, ligestillingsordfører, SF

På vej til øremærket barsel til far

At EU nu har fjernet den hidtidige stopklods i de danske forhandlinger om en fremtidig barselsmodel glæder Astrid Carøe, som er ligestillingsordfører for SF.

”Vi bad regeringen om at spørge Kommissionen om dette, fordi ministeriets jurister vurderede noget andet i dette spørgsmål, end vi gjorde. Vi kan nu konstatere, at vi er tre støttepartier, der ønsker en ligelig fordeling af den øremærkede barsel og at EU stiller sig ikke i vejen for vores forslag. Det er rigtig fint”, siger Astrid Carøe.

SF taler sammen med Enhedslisten og Det Radikale Venstre for en dansk barselsmodel, hvor der fremover øremærkes 14 ugers barsel til både mor og far/medmor.

”Nu er de juridiske hurdler ude af vejen. Så nu er vi reelt på vej til øremærket barsel til far. Det vil være fantastisk for fædres mulighed for at få mere barsel med deres børn og en større tilknytning til deres børn. Og også et vigtigt skridt mod mindre ulige løn i Danmark, siger Pernille Skipper, ligestillingsordfører for Enhedslisten, til Ritzau.  

Stopklods er fjernet, men forhandlinger forestår

Støttepartierne ønsker ligesom DM den nuværende lovgivning ændret, hvor mor har ret til 14 ugers barsel, mens hendes partner kun ret til 2 ugers orlov. Derudover er der en forældreorlov på 32 uger, som de selv kan fordele.

Formand for DM Camilla Gregersen glæder sig over svaret fra EU.

”Jeg er utroligt tilfreds med, at Kommissionen har sagt god for, at barselsreglerne kan laves, så forældrene har lige ret til orlov efter fødslen og en masse uger, der frit kan overdrages mellem forældrene”.

Selvom der nu er kommet et afgørende svar fra EU-Kommissionen på, at direktivet ikke står i vejen for at implementere støttepartiernes forslag, så betyder det ikke er forhandlingerne er genstartet, pointerer Astrid Carøe.

For parterne afventer stadig det af regeringen nedsatte Implementeringsudvalgs bud på, hvordan direktivet kan gennemføres i dansk regi.

”Før udvalget kommer med deres endelig bud på en model, kan vi ikke gøre noget. Men et forslag til implementering af direktivet skal jo vedtages inden jul, hvis vi skal nå det inden deadline den 2. august, så jeg tænker ministeriet har lidt travlt”, siger Astrid Carøe.

Det såkaldte EU-orlovsdirektiv skal være implementeret om under et år og senest træde i kraft per 2. august 2022.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad