Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Ledighed
De studerende kommer hurtigere i job, hvis de påbegynder en aktiv jobsøgning, før de afslutter deres uddannelse, skriver organisationerne i deres ti anbefalinger.
Foto: Colourbox

10 råd: Sådan kommer nyuddannede hurtigere ind på arbejdsmarkedet

DM og de store arbejdsgiverorganisationer er gået sammen om at anbefale ti konkrete tiltag for at bekæmpe ledigheden blandt nyuddannede.

Coronakrisen har ramt de nyuddannede hårdt, og derfor offentliggør DM sammen med Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv nu ti anbefalinger, der skal være med til at mindske ledigheden.

Knap 9.000 nyuddannede akademikere – der har færdiggjort deres uddannelse inden for de sidste 12 måneder – blev i august registret som ledige, hvilket er 1.300 flere end året før.

Ifølge de fire organisationer er der med den aktuelle corona-udvikling udsigt til at den høje ledighed fortsætter. De 10 anbefalinger rummer dog et potentiale til at imødegå denne udviklingen, mener organisationerne.

Det indebærer en særlig indsats fra såvel fagforeninger, a-kasser, arbejdsgivere og de nyuddannede selv.

Her er anbefalingerne:

1.Prioritér konkrete match mellem de ledige og virksomhederne inden for brancher, hvor der er jobmuligheder

Der er fortsat gode jobmuligheder inden for visse brancher, og derfor skal beskæftigelsesindsatsen opprioritere virksomhedsrettet matchmaking, hvor de nyuddannedes kompetencer hurtigere og bedre matches med virksomheder og offentlige arbejdspladser med behov for arbejdskraft. Det kan f.eks. etableres gennem nye samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, faglige organisationer og virksomheder. Målet for indsatsen skal være ordinære jobs og ikke virksomhedspraktik, privat løntilskud og lign.

2. Virksomhederne bør være åbne for at ansætte dimittender

Højtuddannede kan være med til at skabe vækst og udvikling i virksomhederne. Virksomhederne bør derfor have et fokus på det potentiale, der ligger i at ansætte dimittender og have en åben og divers tilgang til dimittendernes uddannelsesbaggrund.

3. Den maksimale varighed af en virksomhedspraktik skal øges fra 4 til 8 uger for nyuddannede akademikere på dagpenge

Virksomhedspraktik for dagpengemodtagere må i dag maksimalt vare fire uger, hvor det før var otte uger. Det giver kort tid til at bringe akademikernes kompetence i spil i en virksomhed. Det er også kort tid til at vurdere, om der efterfølgende kan ske et jobmatch.

Det gør det både mindre attraktivt for den enkelte virksomhed at indgå virksomhedspraktikaftaler, hvis størstedelen af tiden går med introduktion til virksomheden, og det giver den ledige dimittend lavere afkast af virksomhedsforløbet i form af erfaring fra en arbejdsplads. 

4. Der bør indføres en midlertidig og målrettet tilskudsordning

Der bør indføres en tilskudsordning eller bonus til virksomheder, der ansætter og fastholder dimittender fra uddannelser med høj dimittendledighed, f.eks. mere end 50 procent i det første dimittendår. Ordningen målrettes dem, der bliver uddannet, mens arbejdsmarkedet er præget af corona.

Partnerskabet

DM sat sig sammen med arbejdsgiverorganisationerne Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv med det formål at komme med konkrete løsninger, så de nyuddannede kommer hurtigere i job.

Læs mere om partnerskabet her.

Anbefalinger under studietiden

5. Karriererådgivning og karriereplanlægning på universiteterne skal styrkes

Der bør gøres en særlig indsats for at løfte universiteternes karriererådgivning – f.eks. på 5. og 8. semester forud for bachelor- og kandidatgrad, så de studerende i god tid kan begynde at fokusere på, hvad de vil bruge deres uddannelse til

6. De studerendes kendskab, kontakt og samarbejde med arbejdsmarkedet undervejs i studiet skal styrkes

De studerendes kendskab, kontakt og samarbejde med offentlige og private arbejdspladser skal styrkes igennem hele studiet. Det skal være formelt og praktisk muligt for flere studerende at være i projektorienterede forløb uden for universitetet. Studieordningerne skal være tilstrækkelig fleksible, og det skal sikres, at det også i praksis kan lade sig gøre f.eks. i forhold til andre kurser og eksamener.

7. Hjælp til at påbegynde en aktiv jobsøgning, før de studerende færdiggør deres uddannelse

De studerende kommer hurtigere i job, hvis de påbegynder en aktiv jobsøgning, før de afslutter deres uddannelse. Der er derfor brug for, at alle studerende obligatorisk deltager i et kort jobafklarings- og jobsøgningsforløb, hvor de får hjælp til at starte en tidlig jobsøgning, at lave en profilafklaring og med selve jobsøgningen.

8. Bedre mulighed for dimission hen over året

I dag kommer mange nyuddannede kandidater ud på arbejdsmarkedet lige før sommerferien, hvor der erfaringsmæssigt ikke er så mange ledige jobs som i resten af året. Derfor kan der være behov for at se på, om universiteterne kan tilrettelægge uddannelserne, så flere kandidater kan dimittere på andre tidspunkter af året.

Formand i DM om initiativet

Jeg er glad for, at vi kan lave løsninger sammen med arbejdsgiverne på privatområdet, for det er primært det private arbejdsmarked, som de nyuddannede skal ind på.

Det er spild af talent og ressourcer, når de nyuddannede ikke kommer hurtigt i gang, for de har så meget at byde på, og vi vil gerne hjælpe dem til en kortere vej ind på arbejdsmarkedet.

Derfor har vi lavet dette initiativ sammen med arbejdsgiversiden, og jeg ser for eksempel prioritering af matchmaking og karriererådgivning under studiet som idéer med stort potentiale.

- Formand i DM, Camilla Gregersen.

Fortsat fokus på udviklingen på arbejdsmarkedet

9. Revideret model for ledighedsbaseret dimensionering

Den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel blev indført i 2014 og evalueret i 2018. Grundtanken i modellen er god, men der skal foretages justeringer i modellen. Der er f.eks. behov for at se på fremmedsprog. Det kan også overvejes, om modellen skal tage højde for forskelle på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

10. Vedvarende fokus på behovet for flere studiepladser på uddannelser med lav dimittendledighed

Der afvises hvert år kvalificerede ansøgere på uddannelser med lav ledighed. Der bør derfor være et vedvarende fokus på behovet for at oprette nye studiepladser på de uddannelser, hvor der er en forventning om, at der er en efterspørgsel i de kommende år og hvor dimittendledigheden er lav.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Lektor i Religionsstudier

Syddansk Universitet

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

REKTOR

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

BUPL Hovedstaden

Professionsmedarbejder i BUPL Hovedstaden

BUPL Hovedstaden

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?