Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Billede af Peter Hummelgaard (S)
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Hummelgaard vil drøfte seksuel chikane med arbejdsmarkedets parter

”De mange kvinder, der er stået frem og har fortalt om seksuel chikane, skal ikke have gjort det forgæves”, siger beskæftigelses- og ligestillingsministeren, der er klar med 14 nye initiativer.

Beskæftigelsesminister og ny ligestillingsminister Peter Hummelgaard lancerer nu 14 initiativer, der skal forebygge seksuel chikane og bidrage til, at sagerne kommer frem i lyset og håndteres rigtigt.

Peter Hummelgaard vil som det første indkalde arbejdsgivere og fagforeninger til trepartsforhandlinger, hvor det ifølge ministeren blandt andet skal drøftes, hvordan man sikrer en mere konsekvent håndtering i sager om seksuel chikane ud på arbejdspladserne, og om der er behov for mere lovgivning på området.

”Arbejdsgiverne bærer ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden, men vi kan jo desværre med al tydelighed konstatere, at der er behov for, at vi fra politisk hold sætter flere ting i gang for at komme problemet til livs og sørge for, at der bliver grebet ind, når der opstår sager – og allerhelst inden de opstår”, skriver ministeren i en pressemeddelelse.

Som led i gennemførelsen af EU’s whistleblowerdirektiv vil regeringen også med en kommende lov give ansatte mulighed for at henvende sig via en whistleblowerordning om tilfælde af seksuel chikane på arbejdspladsen.

Derudover bliver der oprettet en alliance med relevante organisationer, NGO’er og arbejdsmarkedets parter, som skal sikre vedvarende fokus på bekæmpelse af seksuel chikane i samfundet.

”De mange kvinder, der er stået frem og har fortalt om seksuel chikane, skal ikke have gjort det forgæves. Det er nu, vi skal handle, bryde tabuet og ændre kulturen på arbejdspladserne”, skriver Peter Hummelgaard.

Ifølge ligestillingsministeren er reglerne omkring forbuddet mod seksuel chikane meget klare. Foruden de nye initiativer ønsker Peter Hummelgaard at rette fokus på de muligheder, der allerede er på arbejdsmarkedet for at komme den krænkende kultur til livs.

Regeringens initiativer

 

 1. Trepartsdrøftelser om seksuel chikane på arbejdspladser

Regeringen igangsætter trepartsdrøftelser om bedre forebyggelse af og konsekvens ved sager om seksuel chikane på danske arbejdspladser.

 1. Alliance om seksuel chikane

Beskæftigelses- og ligestillingsministeren nedsætter en alliance med relevante organisationer, NGO’er og arbejdsmarkedets parter, som skal sikre vedvarende dialog og videndeling om seksuel chikane.

 1. Brev til offentlige og private arbejdspladser

Beskæftigelses- og ligestillingsministeren sender et brev til offentlige og private arbejdspladser med en opfordring og gode råd til, hvordan de kan forebygge og bekæmpe seksuel chikane.

 1. Styrke undervisningen på erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser

I undervisningen på erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx, hf) sættes øget fokus på psykisk arbejdsmiljø.

 1. Oplysning i regi af Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet vil udbygge sine formidlingsaktiviteter på hjemmesiden yderligere. Samtidig skal kendskabet til redskaberne på hjemmesiden om krænkende handlinger styrkes.

 1. Whistleblowerlov

Regeringen vil med en kommende whistleblowerlov give alle ansatte mulighed for blandt andet at whistleblowe om tilfælde af seksuel chikane på arbejdspladsen.

 1. Måling af indsatsen på arbejdspladserne

Der igangsættes en løbende måling af, hvordan blandt andet arbejdspladser håndterer seksuel chikane, ved at foretage en baseline-måling af aktiviteter, herunder omfanget af politikker, retningslinjer og klare procedure for opfølgning på sager om seksuel chikane og krænkende adfærd.

 1. Opfordring til at oprette whistleblowerordninger på uddannelsesinstitutioner

Ordningen kan understøtte den eksisterende pligt for uddannelsesinstitutionerne til lokalt at sikre, at eleverne har et godt undervisningsmiljø.

 1. Dialog med parter på uddannelsesområdet

Børne- og Undervisningsministeriet vil i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet afholde dialogmøder om udfordringer og eventuelt behov for nye værktøjer til at forebygge og håndtere seksuel chikane med elev- lærer- og lederorganisationer på tværs af ungdomsuddannelserne samt arbejdsmarkedets parter.

 1. Kontinuerlig kortlægning af udfordringernes omfang ift. Uddannelsesinstitutioner

Børne- og Undervisningsministeriet vil undersøge muligheden for at få indarbejdet spørgsmål om oplevet seksuel chikane i forbindelse med trivselsmålinger mv.

 1. Fokus på seksuel chikane i Uddannelseszoom

Uddannelses- og forskningsministeren udvider spørgeskemaundersøgelsen Uddannelseszoom med spørgsmål om sexisme og seksuel chikane.

 1. Relancering af Arbejdstilsynets Hotline

Arbejdstilsynet vil oplyse om og udbrede kendskabet til Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger, hvor man anonymt kan få råd og vejledning om krænkende handlinger.

 1. Dialog om praktikuddannelsers forpligtelser

Børne- og Undervisningsministeriet vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter om behovet for at ændre reglerne om de faglige udvalgs kvalitetsudvikling.

 1. Dialog om øget fokus på at forebygge seksuel chikane på praktiksteder

Børne- og Undervisningsministeriet vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter om behovet for at ændre reglerne om de faglige udvalgs godkendelse af praktikvirksomheder.

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen Absalon

Konsulent til fundraising og forskningsstøtte

Professionshøjskolen Absalon

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Specialkonsulent til politisk betjening i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

SVENDBORG GYMNASIUM

REKTOR

SVENDBORG GYMNASIUM

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?