Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
KilenCBS
Foto: Tamas Eitler/Wikipedia Commons

Lukkede uddannelser: Nu er CBS klar til at ændre 70.000 eksamener

CBS har fået grønt lys til at skrotte det grønne eksamensbord.

Der er kommet godt gang i online-undervisningen på CBS.

Alene i den første uge efter nedlukningen af universitetet uploadede undervisere på universitetet 800 forelæsninger, oplyser Jakob Ravn, afdelingsleder ved Teaching & Learning på CBS.

Nu er der så også fundet løsninger for de op imod 70.000 eksamener, der skal afholdes i forårssemestret. De skal ifølge planen afvikles som vanligt inden slutningen af juni, men ikke i de vante formater.

CBS har nemlig fået Forsknings- og Uddannelsesministeriets tilladelse til at omlægge eksamenshandlinger, der sædvanligvis kræver fysisk tilstedeværelse, til en af disse tre eksamensformer:

  1. Et skriftligt produkt skrevet hjemme på maksimalt 5 sider inden for fx 72 timer
  2. Et skriftligt produkt efterfulgt af en online mundtlig eksamen.
  3. En mundtlig onlineeksamen.

Ifølge retningslinjerne er det det enkelte fags studienævn, der afgør, hvilken eksamensform der benyttes, men i en mail til CBS-underviserne skriver dekan for uddannelse Gregor Halff, at den første løsning, det skriftlige produkt, ”foretrækkes”, idet den bruger mindst ”teknisk båndbrede”.

Jakob Ravn forventer, at mange vil ty til den skriftlige opgave. Den vil være nemmere at administrere, blandt andet fordi, der ikke er behov for eksamenstilsyn. 

”Mange vil nok være mest trygge ved en skriftlig eksamen, som kan håndteres med et enkelt upload. Her er der heller ikke tekniske udfordringer eller risiko for at forbindelsen ryger. Så det er helt klart det mindst stressende”, siger han.

Det gælder også de studerende, vurderer Jakob Ravn.

”De kan sidde i ro og mag og skrive deres opgave inden for en fastsat tidsramme, uploade den og få en bedømmelse”.

I har skullet ændre undervisningsformer, få styr på teknikken, og nu ændrer I også eksamensformerne. Hvordan påvirker situationen de studerendes læringsudbytte?

”Det er et godt spørgsmål, og umiddelbart er det nærliggende at tænke, at vi gennemgår et dyk i kvalitet, som også vil afspejle sig i karaktergivningen. Omvendt peger det måske i en anden retning, at de studerende nu har god tid til at studeren og på papiret også har færre forstyrrelser. Men det er kun antagelser”, siger Jakob Ravn. 

Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?