Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Henning Holt Christensen
“Det har været helt afgørende, at LEGO Fonden har holdt en meget professionel di­ stance”, siger ud­dannelsesleder i UCN Henning Holt Christensen.
Foto: Cathrine Ertmann

Lego lægger millioner i professionshøjskoler: Kan forandre uddannelserne for altid

“Det er svært ikke at blive varm i kinderne, når en stor pengetank sætter skub i kompetenceudviklingen på vores udsultede uddannelser med et kæmpe millionbeløb”, siger projektleder på det Lego-finansierede udviklingsprojekt Playful Learning.

Underviserne på lærer- og pædagoguddannelserne mødte op med lige dele skepsis og begejstring, da det LEGO-finansierede udviklingsprojekt Playful Learning første gang blev præsenteret på professionshøjskolen UCN i efteråret 2018.

“Det er svært ikke at blive varm i kinderne, når en stor pengetank sætter skub i kompetenceudviklingen på vores udsultede uddannelser med et kæmpe millionbeløb. Samtidig har vi da også mødt en vis bekymring for, om uddannelserne så at sige ville få LEGO-klodserne stoppet ned i halsen”, fortæller Henning Holt Christensen.

Foruden at være uddannelsesleder på pædagoguddannelsen på UCN er Henning Holt Christensen lokal projektleder på Playful Learning, som frem mod 2021 bliver rullet ud på samtlige professionshøjskoler i landet. Programmet er udviklet i et samarbejde mellem uddannelserne og LEGO Fonden og når sin foreløbige kulmination 1. april, hvor 12 ph.d.-studerende påbegynder deres forskningsprojekter med fokus på legende læringsmiljøer.

Men allerede nu har Playful Learning sat sig markante spor på de to store velfærdsuddannelser, siger Henning Holt Christensen.

“Professionshøjskolerne udpegede i 2019 hver seks-syv ambassadører. De skal udvikle en mere legende tilgang i egen undervisning, medvirke i udviklingen af nye didaktiske design i regi af Playful Learning og desuden facilitere principperne bredt på lærer- og pædagoguddannelserne”, siger han.

UCN har nu ca. 50 undervisere involveret i programmet og har, ligesom de øvrige professionshøjskoler, fået en million kroner til at etablere et playlab.

“Her kan studerende og undervisere eksperimentere med materialer, indretning og didaktiske design, der skal indbyde til at arbejde med en legende tilgang til læring”, forklarer uddannelseslederen.

Største private donation nogensinde

Når ph.d.-stipendiaterne tiltræder 1. april, sker det som en udbygning af udviklingsprogrammet, der blev søsat med en donation på 57 millioner kroner fra LEGO Fonden. De 12 ph.d.-stipendiater støttes med yderligere 24 millioner fra fonden.

Ifølge Alexander von Oettingen, der er prorektor for uddannelse, forskning og videreuddannelse på UC Syd, kan professionshøjskolernes partnerskab med LEGO potentielt forandre den måde, institutionerne udbyder lærer- og pædagoguddannelse på, for altid.

“Vi har ikke tidligere gennemført systematiske forsøg med at bringe leg som læringsvej ind i skolerne og daginstitutionerne. Nu gør vi det med den største private donation nogensinde i ryggen. Det får da en kæmpe betydning”, siger Alexander von Oettingen.

At indgå i et så omfattende samarbejde med LEGO er ikke et skridt, som professionshøjskolerne har taget uden grundige overvejelser.

“Det har da været til intens debat og er blevet vendt og drejet på både rektor- og studielederniveau. Det har været helt afgørende for os, at vi har mødt en koncern, der ikke har dikteret noget som helst. Vi har fået frie hænder i forhold til at udfolde det faglige”, understreger Alexander von Oettingen.

Klodser på campus

At samarbejdet er blevet endevendt internt på professionshøjskolerne, beroliger ikke Jan Thorhauge Frederiksen, der er KU-lektor i pædagogik på Institut for Kommunikation og ekspert i uddannelseskvalitet på professionsuddannelserne.

“Det forbløffer mig, at vi i den bredere offentlighed ikke har fået lejlighed til at diskutere, om det er en god ide, at en kæmpe kommerciel aktør får så stor indflydelse på, hvad vi laver i det offentlige uddannelsessystem”, siger Jan Thorhauge Frederiksen.

Ifølge KU-lektoren er der grundlæggende problemer forbundet med samarbejdet.

“Det kan godt være, at LEGO ikke direkte sælger klodser på campus, men Playful Learning-metoden støtter en bestemt tænkning, som virksomheden har en interesse i at fremme. Som minimum opnår LEGO at brande sig subtilt hos nogle af dem, der har størst indflydelse på vores børn, nemlig lærerne og pædagogerne”, siger Jan Thorhauge Frederiksen.

Derudover er han stærkt kritisk over for den instrumentalisering af børns leg og kreativitet, som ligger i Playful Learning-konceptet.

“Programmet får professionshøjskolerne til at lære de studerende en bestemt måde at tænke om børns udvikling på”, siger Jan Thorhauge Frederiksen.

Når børn skal lege for at gøre sig uddannelsesparate, og ikke bare fordi det er sjovt, så er det et stort skridt væk fra den pædagogiske tænkning, der ellers definerer vores skoler og dagtilbud, påpeger KU- lektoren.

“Der sker et kæmpe indgreb i uddannelserne og i de studerendes autonomi, når det er en fond, der får lov til at styre, hvad der skal foregå på uddannelserne, uden at omverdenen rigtigt er blevet involveret”, siger Jan Thorhauge Frederiksen.

Uddannelserne tager farve af private penge

Lektoren har en pointe, medgiver Alexander von Oettingen.

“Vi skal blive mere klare på, hvordan vi tager imod, når de store penge kommer, for uanset hvad kommer vi til at se mere af den form for uddannelsesfinansiering i fremtiden. Det er for naivt, hvis vi bare lader udviklingen ske uden nogen form for beredskab”, siger UC Syds prorektor.

LEGO har hverken købt moduler eller forskningsmæssig metodik for de 80 millioner, understreger Alexander von Oettingen.

“Men selvfølgelig tager uddannelserne farve af de private investeringer, der kommer. Lige nu vælter det fx også ind med fondsmidler, der skal styrke naturvidenskaben og teknologien. Den vigtigste diskussion her er måske, hvordan vi sikrer, at indsatser, der ikke er i fondenes søgelys, også får tilstrækkelig opmærksomhed, fx sprog, historie og kunst”, uddyber Alexander von Oettingen.

På UCN er undervisernes skepsis over for Playful Learning-programmet stort set forstummet.

“Det har været helt afgørende, at LEGO Fonden har holdt en meget professionel distance. Vi bliver fulgt med stor og nysgerrig interesse, men ingen af de involverede undervisere føler sig presset til at gå i en bestemt retning”, forklarer pædagoguddannelsens uddannelsesleder Henning Holt Christensen.

Programmet sigter i 2021 mod at give Playful Learning et liv ude i dagtilbud og skoler.

“Hvis professionshøjskolerne for alvor skal medvirke til, at udvikle de “21st century skills”, som er defineret som afgørende for fremtidens generationer, så skal vi styrke vores studerendes kompetencer til at udvikle legende læringsmiljøer, krativitet og børns evner til 'co- creation'. I forhold til den ambition er Playful Learning-programmet blevet et vigtigt og højt prioriteret tiltag på lærer- og pædagoguddannelserne”, siger Henning Holt Christensen.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dekan til Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavsn åbne Gymnasium

REKTOR

Københavsn åbne Gymnasium

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad