Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Online møder
I dag foregår mange møder på videoprogrammet Zoom, og det udfordrer innovationen i samfundet, påpeger Fonden Teknologirådet.

Teknologirådet: Onlinemøder dræber innovationen

Det vil være et voldsomt tilbageslag for Danmark, hvis vi ikke kommer i gang med at arbejde innovativt og udvikler idéer tilpasset den nye coronavirkelighed. Innovation er nemlig vores guld, siger direktør i Fonden Teknologirådet.

Selv om mange af os er begyndt at vende tilbage til kontorlandskab og mødelokaler, er der stadig lang vej, før arbejdslivet kommer til at ligne det, vi før kendte.

Og det kan vi ikke vente på, siger direktør i Fonden Teknologirådet, Lars Klüver. Han er bekymret for, at innovationen i danske virksomhed lider under, at vi kun holder onlinemøder og arbejder hjemmefra.

”Vi skal passe på med, at vi i vores iver efter at holde afstand og undgå corona helt stopper med at møde folk. Rene onlinemøder er ikke dybe nok til, at man kan komme til bunds i idéerne. Vores opgave er nu at finde en mellemvej, hvor der også er plads til dialog ansigt-til-ansigt, men på en ansvarlig måde”, siger Lars Klüver.

For at skabe innovative aktiviteter i samfundet, er der netop brug for at mødes fysisk, hvor det er nemmere at komme til bunds i diskussionerne, mener han.

”Der er ingen tvivl om, at al innovativ aktivitet kræver tæt dialog. Uanset om det handler om teknisk, social eller politisk nytænkning, så er der nogle faser, hvor det er vigtigt at have tilbundsgående processer”, siger han.

Fælles visioner skabes bedst i samspil mellem forskellige interessenter, og det kræver debat, hvor alle synsvinkler bliver hørt, når man skal sortere i løsningerne, mener han.

Problemet med onlinemøder er - særligt dem med mange deltagere - at de som udgangspunkt bliver styret stramt af mødelederen. Taletiden går på runde, og der bliver ofte ikke gjort plads til de spontane tanker, der falder uden for dagsordenen. De handler ofte om at koordinere praktiske opgaver frem for at tage de dybe snakke.

”Jeg elsker Zoom, og vi har brugt den slags løsninger i mange år, men sådanne møder er ikke nok i sig selv. Mange har den opfattelse, at onlinemøder går op i hat og briller, men jeg oplever det modsatte. Møderne bliver for overdisciplinerede, og det er ikke godt for innovationen”.

Fonden Teknologirådet

Fonden Teknologirådet er en non-profit, almennyttig, erhvervsdrivende fond, der rådgiver organisationer, foreninger, virksomheder og myndigheder om teknologiens muligheder og konsekvenser for mennesker, samfund og miljø.

Fonden tilbyder blandt andet tilrettelæggelse og gennemførelse af projekter i samarbejde med beslutningstagere.

Kilde: Fonden Teknologirådet

Netop derfor bekymrer de seneste måneders nedlukning Lars Klüver. Her er innovationen blevet nedprioriteret, fordi fokus er på de praktiske foranstaltninger, siger han.

”I mit sind er der ingen tvivl om, at det er gået hårdt ud over innovationskraften i samfundet, at vi har siddet hver for sig. Dels fordi mange agendaer naturligvis er blevet nedprioriteret. For eksempel klimaforhandlinger, der er blevet udskudt, og udviklingsafdelinger og forskningslaboratorier, som har ligget øde hen”.

Det danske guld

Det gør ikke noget, at processerne har været midlertidigt anderledes de seneste måneder, mens landet har været i en form for undtagelsestilstand. Problemet vil opstå, hvis vi på længere sigt opgiver de grundige, dybe dialoger, når vi holder møder via Zoom og Skype.

Herhjemme er vi nemlig kendt for vores idéudvikling og innovation, fordi vi bruger tid på at bruge hinanden, pointerer Lars Klüver.

”Danmark er et af de lande, hvor innovation betyder ekstremt meget, fordi vi arbejder sammen, vi udvikler, vi er ikke bange for at være visionære, vi snakker og vi tør give hinanden modstand - også på tværs af status og rang. Innovation er meget af det guld, vi lever af”.

Nye metoder

Det kan virke uoverskueligt at planlægge en workshop, et forhandlingsrum eller nogle åbne debatmøder lige nu, hvor det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt, at være mange mennesker samlet i samme rum.

Derfor er det vigtigt, at vi lærer, hvordan vi i fremtiden kan lave åbne innovative processer, uden at vi alle sammen skal være til stede, siger Lars Klüver.

”Lige nu kan vi jo ikke mødes 200 mennesker til en to-dags konference, som vi før kunne, så vi må finde en anden måde, hvor der er tid og overskud til at høre, hvad folk tænker. Her kan det være en løsning at lave en konkret plan for en online tilgang, hvor man opdeler processen i flere små fysiske møder af kortere varighed og så senere samler op på løsningerne i fællesskab”.

Lars Klüver foreslår, at man fremover inddeler store konferencer og møder i små lokale grupper, hvor man fysisk kan mødes og diskutere hinandens synsvinkler. Efterfølgende følger man op på diskussionerne i fællesskab virtuelt.

”Jeg vil foreslå, at vi i fremtiden bryder konferencer og møder op i mindre fysiske grupper, så vi kommer til bunds i lokale agendamøder og efterfølgende online kan diskutere løsninger i et større forum”.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?