Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Jakob Brandt, vicedirektør i SMVDanmark
"Den model, man har valgt her for at hjælpe små virksomheder, hvor bankerne skal facilitere lånene, er helt tydeligt en fejlkonstruktion", siger Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark
Foto: SMVDanmark

Efter tre måneders coronakrise: Små virksomheder benytter ikke statsgaranterede lån

Bare 160 af Danmarks omkring 300.000 små virksomheder har benyttet regeringens tilbud om at optage de statsgaranterede lån, der er afsat 25 milliarder kroner til under coronakrisen. Det er et fuldstændig absurd lavt tal, lyder kritikken.

I slutningen af marts måned afsatte regeringen 25 milliarder kroner til, at Danmarks omkring 300.000 små og mellemstore virksomheder kunne optage statsgaranterede lån for at klare sig gennem coronakrisen. Men her knap tre måneder senere står det klart, at det tilbud stort set ikke bliver brugt.

220 små virksomheder har per 8. juni søgt om at få del i tilbuddet om et statsgaranteret lån, og 160 virksomheder har fået et lån. Yderligere 14 virksomheder har sendt en ansøgning, der per 8. juni 2020 endnu ikke er færdigbehandlet.

Det viser en aktindsigt i Vækstfonden, der administrerer ordningen, som Magisterbladet har fået.

At bare 160 små virksomheder har fået del i regeringens statsgaranterede lån, vækker hovedrysten i SMVdanmark, der repræsenterer mere end 18.000 små virksomheder.

“Det er et fuldstændig absurd lavt tal. Der er krise, men den model, man har valgt her for at hjælpe små virksomheder, hvor bankerne skal facilitere lånene, er helt tydeligt en fejlkonstruktion. Det viser disse tal jo”, siger Jakob Brandt, som er vicedirektør i SMVdanmark.

Under tre procent af midlerne er udbetalt

Det var den 23. marts, at erhvervsminister Simon Kollerup (S) åbnede for garantiordningen til små og mellemstore virksomheder. Ordningen vil kunne understøtte udlån til små og mellemstore virksomheder for op til 25 milliarder kroner, oplyste ministeriet.

Med ordningen stiller staten via Vækstfonden garanti for 70 procent af bankernes nye lån til virksomheder, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på mindst 30 procent som følge af spredningen af coronavirus, mens bankerne så dækker de resterende 30 procent.

“Med den her ordning kan en mindre rejsearrangør eller den lokale tøjbutik, som oplever en dramatisk nedgang i salget lige nu, få lettere ved at få et lån i banken og holde hovedet oven vande”, udtalte erhvervsminister Simon Kollerup (S) dengang.

Men Vækstfonden oplyser, at der per 8. juni 2020 er ansøgt om garantier for i alt 506.156.602 kr. Det har givet mulighed for lån eller kreditter for lidt over 723 millioner kr. hos finansieringsinstitutter. Det svarer til, at der er udbetalt under tre procent af de 25 milliarder, som regeringen har afsat til lån for at hjælpe små virksomheder gennem coronakrisen.

Det er landets banker, der på baggrund af “normale kreditvurderinger” vurderer, om de små virksomheder skal have lån eller ej. Men bankerne er ifølge Jakob Brandt slet ikke interesserede i at låne penge ud til små virksomheder gennem de statsgaranterede lån, fordi bankerne selv skal garantere for 30 procent af udlånet, og den risiko vil de ikke løbe.

“I vores optik er en sund virksomhed en selvstændig eller en virksomhed, der er selvforsørgende og skaffer sig en indkomst, man kan leve af. Bankerne opgør dette efter nogle helt andre kriterier. Allerede før COVID-19-krisen kunne vi konstatere, at 20 procent af vores medlemmer havde fået nej til lån i banken, fordi bankerne ikke mente, at de var veldrevne virksomheder”, siger Jakob Brandt.

Han påpeger, at bankerne hellere benytter sig af egne ordninger end de statsgaranterede lån, i de tilfælde hvor der lånes penge ud til de små virksomheder.

“Det gør alt i alt, at denne garantimodel slet ikke er attraktiv”, påpeger Jakob Brandt.

Overrasket over, at flere ikke har haft brug for hjælp

I Finans Danmark, som repræsenterer virksomheder i bank- og realkreditsektoren, mener man ikke, at bankerne står i vejen for, at små virksomheder får del i de statsgaranterede lån.

“Det store billede er, at coronakrisen har ramt på en måde, der viser sig langt mildere, end regeringen og vi frygtede for to måneder siden. Kigger vi på, hvordan krisen har ramt danske virksomheder, har vi fra bankernes side også været overraskede over, at flere ikke har haft brug for hjælp. Det billede går igen i regeringens løn- og kompensationsordninger”, siger Niels Arne Dam, som er underdirektør og cheføkonom i Finans Danmark.

Ifølge seneste opgørelse fra Finans Danmark har 5.250 små virksomheder per 11. juni fået økonomisk hjælp af bankerne under coronakrisen.

“Bankerne har i mange tilfælde også fundet egne løsninger for mange virksomheder, som behøvede hjælp, hvor den rigtige løsning har været, at man ikke har tegnet et statsgaranteret lån”, siger Niels Arne Dam.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dekan til Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavsn åbne Gymnasium

REKTOR

Københavsn åbne Gymnasium

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad