Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Foto af Københavns Universitet
Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

KU: Derfor fanger vi flere studerende i snyd under corona

Det har været for nemt at snyde, fordi eksamensformerne ikke blev tilpasset til den nye virkelighed under corona, siger KU.

Da regeringen lukkede landet i marts, måtte universiteterne med al hast omlægge mange af de planlagte eksamener til online alternativer. Nu viser tal fra en række universiteter, at der er sket en markant stigning i tilfælde af eksamens-snyd i samme periode.

Det handler blandt andet om, at det simpelthen har været lettere at snyde under coronakrisen, vurderer vicedirektør på KU Rie Snekkerup.

"Det er svært at tale på hele KU's vegne, da vi har rigtig mange eksamener, men der er nogle, der er blevet omlagt med så kort varsel, at man ikke har kunnet nå at lave eksamensformen om. Nogle har kunnet tilpasse eksamen til et online format og andre ikke”, siger Rie Snekkerup.

Som udgangspunkt afholdes eksaminer på KU som skriftlige prøver i lokaler på universitetet, de såkaldte stedprøver. Da coronarestriktionerne blev indført, skulle mange af de eksamener omlægges til digitale hjemmeprøver. Og fordi det skulle gå så hurtigt, er det ikke sikkert, at alle prøverne er blevet tilpasset den nye form, siger Rie Snekkerup.

”Visse steder har det kun været muligt at omlægge prøver én til én. Det vil sige, at har det været en skriftlig stedprøve uden hjælpemidler, så har den også omlagt det til en online prøve uden hjælpemidler”, siger hun.

De studerendes snyd er blevet opfanget af universitetets plagieringssystemer. Det er blandt andet programmet Urkund, som registrerer plagiering ved at sammenholde de studerende tekster med andre opgaver, akademiske databaser og offentligt tilgængelige kilder på internettet.

”Mange af opgavebesvarelserne er alt for identiske. Vi har et plagiatsystem, som vi kører opgaverne igennem, og her kan vi se, at der er så stort et sammenfald i, hvordan de studerende har besvaret opgaverne, at der er tale om decideret snyd”, forklarer Rie Snekkerup

Også forperson for Studenterrådet på KU peger på eksamensformen som mulig årsag til stigningen i snyd

”Når man omlægger eksamener, som normalt er stedprøver, til hjemmeprøver, hvor man stadig ikke må bruge hjælpemidler, så åbner man op for, at det er lettere at snyde. Det er selvfølgelig ikke for at forsvare snyd, men man burde måske fra KU´s side have kigget mere ind i, hvilke alternative eksamensformer man så kunne have fundet på – eventuelt lave det om det om til gruppeeksamener”.

Sådan fungerer Urkund

Urkund er et fuldautomatisk antiplagieringsværktøj, der ved hjælp af maskinlæring opfanger kopiering i opgaver.

Når en studerende afleverer sin opgave på for eksempel platformen Blackboard, som SDU bruger, så sammenligner Urkund opgaven med besvarelser fra andre studerende samt akademiske databaser og offentligt tilgængelige kilder på internettet.

Ud fra sammenligningen udarbejder programmet en detaljeret rapport, der nøjagtigt viser, hvor mange passager der går igen i andre tekster.

Uddannelsesinstitutioner kan også tilføje deres egne databaser, som programmet også tjekker.

Programmet opfanger i første omgang direkte kopiering, men også parafrasering, eller hvis de studerende har byttet om på rækkefølgen af kopieret indhold.

Kilde: Urkund.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen