Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Den Gamle By, billetpris
Den Gamle By havde i juli knap 112.000 besøgende i år mod henholdsvis 75.000, 78.000 og 88.000 de seneste tre år. Men for hele året 2020 er de fortsat ca 67.000 besøgende bagefter.
Foto: Den Gamle By

På trods af rekordbesøg: Museerne frygter for økonomien

Flere danske museer har fået mangedoblet deres besøgstal for juli i år, men den tabte indtjening fra foråret er ikke indhentet, og museumsdirektørerne frygter for efterårets billetsalg.

Det omskiftelige sommervejr, de aflyste charterferier og den reducerede billetpris har fået danskerne til at valfarte til museerne i juli.

Mere end 10 kulturinstitutioner fortæller til Magisterbladet, at de har fordoblet eller endda tredoblet deres besøgstal i juli måned sammenlignet med samme tid sidste år.

Danskernes store interesse for museerne skaber naturligvis begejstring på landets kulturinstitutioner, og flere kan berette, at sommeren 2020 er deres bedste sæson hidtil med næsten daglige besøgsrekorder.

Men lykken er desværre kort for mange, da den tabte indtjening fra lukkeperioden i foråret endnu ikke er indhentet.

Det fortæller blandt andre museumsdirektør for Kvindemuseet i Aarhus, Julie Rokkjær Birch.

”Der er ingen tvivl om, at regeringens sommerpakke – sammen med en ustadig dansk sommer – har haft en effekt. Kvindemuseets besøgstal gik i juli måned op med 84 procent ift. sidste år. Det har været kærkomment set i lyset af en nedgang på hele 74% i juni måned og den komplette nedlukning fra 11. marts – 25. maj.”, skriver Julie Rokkjær Birch i en mail til Magisterbladet og fortsætter:

”En sommerpakke og den medfølgende PR-værdi er en one-timer og vi forholder os skeptisk afventende i forhold til efterårssæsonen. Vi ser derfor også med stor taknemmelighed på de nationale og lokale hjælpepakker, vi har kunnet gøre brug af indtil videre.”

Sommerpakken

Fra den 27. juni til 9. august har de danske museer, zoologiske haver og andre kulturtilbud fået mulighed for at sælge entrebilletter til halv pris. 

Det har de som en del af regeringens sommerpakke som blev lanceret i slutningen af juni med et stort flertal af Folketingets partier. 

I sommerpakken er der blevet afsat 700 millioner kroner, som skal booste den danske økonomi, særligt i turisme- og oplevelsesbranchen.

Det er frivilligt om kulturinstitutionerne vil deltage i tilbuddet.

Kilde: Erhvervsministeriet 

Også direktør for Den Gamle By i Aarhus Thomas Bloch Ravn forklarer, at museet stadig er bagud i det samlede budgetregnskab for 2020, selv om museet har haft 48 procent flere gæster i juli i forhold til sidste år.

”Økonomisk har vi ikke indhentet efterslæbet fra nedlukningen. Men indtægten her over sommeren har hjulpet gevaldigt på situationen, så den pessimisme, vi oplevede under nedlukningen, er nu afløst af en tro på, at det nok kommer til at gå på en eller anden måde, selvom Den Gamle By utvivlsomt vil få nogle hak i tuden”, skriver Thomas Bloch Ravn i et blogindlæg.

Turisterne mangler

Årsagen til, at danskerne i høj grad har søgt mod kunst, kultur og oplevelser denne sommer, kan til dels forklares med regeringens sommerpakke, hvor kulturinstitutionerne har fået tilbudt at halvere prisen på entrebilletter.

Ideen med tilbuddet var netop, at den reducerede entre skulle hjælpe kulturlivet med at komme på benene efter coronanedlukningen.

På Ringkøbing-Skjern Museum har den reducerede billetpris hjulpet besøgstallet for juli, men en stor del af museets typiske gæster er internationale turister som kommer i sensommeren, så museumsdirektør Mette Bjerrum Jensen kan godt være lidt bekymret for de kommende måneder.

”Mange af vores gæster er normalt tyske, men andelen af tyske og danske gæster har ændret sig i forhold til normalen i juli i år. Vi har haft flere danske gæster end normalt. Et springende punkt i gæstetallet for august-oktober er derfor, om de tyske gæster i stigende grad tør bevæge sig ud af sommerhusene”, skriver Mette Bjerrum Jensen i en mail til Magisterbladet. 

En sommerpakke og den medfølgende PR-værdi er en one-timer og vi forholder os skeptisk afventende i forhold til efterårssæsonen

Julie Rokkjær Birch, museumsdirektør Kvindemuseet

”Vi har normalt en række større arrangementer i august-december, hvor de største er Bork Vikingemarked og Jul på Bundsbæk Mølle. Vikingemarkedet er aflyst, og det kommer til at betyde ca. 7000 færre gæster i august end normalt. Hvis alle efterårsarrangementer aflyses mangler vi 12.000 gæster blot på arrangementsdelen” skriver hun.

Også på Danmarks mest besøgte museum, Louisiana i Humblebæk, har billetkontoret kunnet mærke manglen på udenlandske turister.

I juli har de i år haft 60.000 gæster mod 85.000 samme måned sidste år. Årets besøgstal er altså 70 procent af, hvad det var i 2019. Normalvis er omtrent halvdelen af Louisianas gæster fra udlandet, hvoraf mange besøger museet om sommeren, forklarer presseansvarlig ved Louisiana Jan Hybertz Gøricke.

"Traditionelt har Louisiana mange gæster om sommeren, der ellers typisk er lidt mere stille på museerne. Mange af dem, i hvert fald mere end halvdelen, skønner vi er internationale turister primært fra København og gæster fra Sverige. De har ikke haft mulighed for at komme i år. Sammenlignet med juni og juli sidste år har vi 30 procent færre gæster. Som vi tidligere har meldt ud, så forventer vi et alvorligt underskud på mere end 20 millioner kroner ved årets udgang. Med en høj egenindtjening fra billetsalg, café og butik er de økonomiske konsekvenser af nedgangen i antallet af gæster, og ikke at forglemme nedlukningen, alvorlig", skriver Jan Hybetz Gøricke i en mail til Magisterbladet. 

Men efter omstændighederne er de på nuværende tidspunkt glade for tallene, forklarer presseansvarlig Jan Hybertz Gøricke.

”Det er et lyspunkt, at antallet af gæster ikke fuldt har afspejlet fraværet af de internationale turister og de svenske gæster. Vi har haft flere danske gæster, og især de tyske turister i Nordsjælland har vi også set flere af, end vi plejer", siger han.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad