Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Erik Steen Christensen/AU
Foto: Privatfoto

Oksekødsskandale koster institutleder jobbet

Institutleder Erik Steen Kristensen, Agroøkologi på Aarhus Universitet, har trukket sig fra posten efter voldsom kritik af landbrugets indblanding i rapport om oksekøds klimapåvirkning.

Skandalen om en rapport fra Aarhus Universitet (AU) om ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning”, der konkluderer at vores forbrug af alkohol og søde sager er mere belastende for klimaet end forbruget af oksekød, får nu Erik Steen Kristensen, institutleder på Agroøkologi, til at trække sig fra posten. Det sker ”efter aftale” hedder det i en nyhedsmail til medarbejderne fra dekan Lars Henrik Andersen.

Erik Steen Kristensen forlader Aarhus Universitet, og professor Jørgen E. Olesen er i stedet konstitueret som institutleder frem til 31. marts 2020.

Den voldsomme kritik havde allerede fået universitetet til at trække rapporten tilbage og love at lade internationale uafhængige eksperter granske indholdet. Rektor Brian Bech Nielsen har også igangsat en undersøgelse af forløbet, men AU-ledelsen kunne altså ikke vente på resultatet, inden den handlede.

”Undersøgelsen er ikke tilendebragt, men selv om vi afventer den, er der ingen tvivl om, hvor hovedansvaret for at sikre uafhængighed og armslængde i rapporten ligger. For uagtet at den er udgivet som en DCA-rapport, så er det institutledelsen på Institut for Agroøkologi, der har det overordnede ansvar for forskning og samarbejde. Institutledelsen har derfor skullet sikre de overordnede rammer for projektet, inden arbejdet blev påbegyndt, såvel som i udførelsen, i kvalitetssikringen og uafhængigheden af rapporten. Jeg må konstatere, at dette ansvar ikke har været løftet i tilfredsstillende grad”, skriver dekan Lars Henrik Andersen.

Landbruget skrev med
Rapporten er finansieret af Kvægafgiftsfonden med hjælp fra landbrugets interesseorganisation Landbrug & Fødevarer.

Eksperter har i Dagbladet Information kritiseret, at projektets styregruppe udelukkende har bestået af folk fra landbrugs- og kødsektoren, og at Landbrug & Fødevarer har stået for den overordnede projektledelse.

Information kunne også afsløre at landbruget har skrevet rapportens forord, indledning og et afsnit om projektet samt kommet med forslag til formuleringer andre steder i rapporten. Landbrugsfolkene ville også haver skiftet forsidefotoet af råt kød ud med en burger og have titlen ændret.

Det har fået rektor Brian Bech Nielsen til at udtale, at der ikke er tale om uafhængig forskning, og at forskerne har brudt universitetets retningslinjer og god forskningsskik.

Ledelsen har ansvaret
Olav W. Bertelsen, formand i DM Viden og fælles-TR på AU, roser fakultetsledelsen for at rydde op, men han kalder det samtidig et voldsomt skridt, at institutlederen har valgt at fratræde sin stilling.

”Det er en klar markering af, at det er et ledelsesmæssigt ansvar, og at forskerne ikke er problemet, hvilket er positivt. Det naturlige sted at placere ansvaret er hos institutlederen, da forskning foregår på institutterne og ikke på fakulteterne eller i rektoratet,” siger Olav W. Bertelsen.

Han tilføjer, at det er afgørende med fuldstændig rene retningslinjer for samarbejdet med industrien - særligt indenfor forskningsområdet med stor politisk bevågenhed.

”Ansvaret er mit”
Hovedpersonen selv, forhenværende institutleder Erik Steen Kristensen, understreger, at han selv har valgt at trække sig efter samråd med sin leder, og at han ikke er blevet presset til at gå af.

”Den korte version er, at det er mit ansvar, og det tager jeg konsekvensen af. Jeg har ikke sørget for, at de kontraktlige forhold i forbindelse med projektet var i orden, som jeg burde. Som institutleder skal jeg lave procedurer, der sikrer, at forskerne overholder universitetets standarder,” siger Erik Steen Kristensen til Magisterbladet.

Han tilføjer, at han ikke var opmærksom på aftalen med Kvægafgiftsfonden, da samarbejdet aldrig tidligere har givet anledning til problemer.

Rapporter skal tjekkes

Dekan Lars Henrik Andersen skriver i nyhedsmailen til medarbejderne, at han har ”bedt prodekan Kurt Nielsen, der har det overordnede kvalitetsansvar for myndigheds- og erhvervsområdet, sikre, at de relevante ledere og medarbejdere bliver grundigt informerede om kvalitetssystemet, samt om at de gældende retningslinjer for samarbejde med virksomheder og erhverv skal efterleves fuldt ud.”

Rektor og dekanen har også besluttet, at alle DCA-rapporter baseret på samarbejder med private virksomheder og interesseorganisationer inden for de seneste 5 år skal gennemgås for at afklare eventuelle problematiske forhold.

Fremover vil der også blive afholdt obligatoriske kurser for medarbejdere i universitetets retningslinjer for god forskningsskik, god formidlingspraksis og god praksis for samarbejde med eksterne parter.

Læs brevet til medarbejderne

Erik Steen Kristensen sendte i går følgende mail til instituttets medarbejdere:

Kære alle medarbejdere I Institut for Agroøkologi

 

Igennem den seneste tid har DCA rapport nr. 158 ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning gennem hele værdikæden sammenholdt med ernæringsaspekter i forskellige kostmønstre” været genstand for stor debat.

 

Det har blandt andet betydet, at forfatterne og DCA i går besluttet at trække rapporten tilbage via en pressemeddelelse. Baggrunden for den drastiske beslutning er, at rapporten desværre ikke lever op til universitetets standarder for armslængdeprincippet og uafhængig forskning.

 

Hvorfor er vi endt i den her situation?
Vi er desværre havnet her, fordi der i sin tid ikke blev lavet en klar aftale eller kontrakt for samarbejdet mellem projektets forskellige parter. Der skulle have været en kontrakt, som indeholdt en klar og tydelig rollefordeling, ligesom den skulle have indeholdt en tydelig udspecificering af Aarhus Universitets ret og pligt til fri og uafhængig publicering af forskningsresultaterne.

 

Vi har i AGRO rigtig meget samarbejde med mange forskellige organisationer og virksomheder. Det er både vigtige og gode samarbejder, og de resulterer i mange gode og uafhængige forskningsresultater. I langt de fleste tilfælde bliver samarbejdet udført i god ro og orden. Det er kontrakterne bl.a. med til at sikre.

 

Det er mit ansvar som institutleder at sørge for, at forskerne er opmærksomme på at overholde universitetets standarder. Det er også mit ansvar at sikre, at der bliver lavet procedurer og kontrakter for de forskellige samarbejder. I netop den her situation med DCA rapport nr. 158 har jeg ikke sikret det. Det er en alvorlig foreteelse, og det har jeg valgt at tage konsekvensen af. Det betyder, at jeg fratræder min stilling som Institutleder med øjeblikkeligt varsel, dvs. fra og med i morgen. 

 

Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at min ansættelse ved Aarhus Universitet stopper på den her måde. Jeg vil dog gerne tilføje, at jeg har haft rigtig mange gode år her på stedet både som forsker, seniorforsker, forsøgsleder, centerleder og de sidste 12 år som institutleder. Jeg har haft et godt samarbejde med alle på AU-Foulum, AU-Flakkebjerg og mange andre steder på Aarhus Universitet. Jeg håber, at jeg vil blive husket for det gode samarbejde og for de resultater, vi har skabt sammen. Det er i hvert fald det, jeg vil huske jer for.

 

Jeg vil gerne sige mange tak for det gode samarbejde og udtrykke et ønske om, at det fortsat vil gå godt her på Institut for Agroøkologi og på AU i de kommende år.

 

Tak for samarbejdet.

 

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

REKTOR

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Nordic Genetic Resource Center

NordGen søger afdelingschef til genbanken

Nordic Genetic Resource Center

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?