Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
hænder der arbejder
Foto: Ritzau/Scanpix

Tænketank: Her er 20 veje til forbedre seniorers arbejdsliv

Beskæftigelsen for seniorer i alderen 60-70 skal øges. En seniortænketank har i dag afleveret 20 anbefalinger til, hvordan de generelle vilkår for seniorer kan forbedres. Fx skal ledige seniorer hurtigere tilbage i job, og det skal være lettere at gennemskue fordelene ved at udskyde en tilbagetrækning.

Hvis de 60-70 årige skal blive længere på arbejdsmarkedet, kræver det en øget indsats på tre hovedområder:

 • Der skal etableres bedre muligheder og vilkår for det lange arbejdsliv
 • Ledige seniorer skal lige så hurtigt tilbage i job som andre grupper af ledige
 • Det skal være nemmere at gennemskue fordelene ved at udskyde sin pension

Sådan lyder overskrifterne på de 20 anbefalinger, som en seniortænketank i dag afleverer til regeringen. Tænketanken blev nedsat af den tidligere regering og Dansk Folkeparti, fordi et stigende antal arbejdsgivere siger, de har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

”Hvis Danmark kunne komme op på det svenske niveau, ville det svare til at øge beskæftigelsen med 50.000 personer”, hedder det i rapporten med henvisning til, at beskæftigelsesandelen blandt de 55-64 årige i Sverige er 77,9 procent og i Danmark 70,7 procent.

Seniorer skaber værdi

DM´s formand Camilla Gregersen, der har været med i tænketankens arbejde som repræsentant for akademikerne, anerkender, at arbejdsgiverne har brug for flere hænder. Samtidig vil rigtig mange gerne bliver længere på arbejdsmarkedet.
 
”Derfor har det også været helt afgørende for os at komme med forslag, der tager højde for de ændrede vilkår, der kan opstå med alderen og samtidig anerkender den store værdi, som seniorerne skaber på arbejdspladserne”, siger Camilla Gregersen.

Blandt de konkrete anbefalinger fra Seniortænketanken er et forslag om et partnerskab bestående af bl.a. arbejdsmarkedets parter, som skal understøtte et godt og langt arbejdsliv, der giver flere seniorer mulighed for at arbejde længere. Partnerskabet skal være med til at skabe attraktive rammer for seniorer ude på de enkelte arbejdspladser, siger Camilla Gregersen.

”Vi skal have gode arbejdspladser, som er åbne overfor seniorernes behov, og sunde arbejdspladser med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så ingen skubbes ud. Samtidigt er arbejdsmarkedet under hastig forandring, og vi skal sikre, at den enkelte har de nødvendige kompetencer til at begå sig på arbejdsmarkedet”, siger Dansk Magisterforenings formand.

Seniortænketanken lægger også op til en udvidet pensionskommission, der skal foreslå forenklinger af pensionssystemet og sikre positive incitamenter samt en bedre sammenhæng i det samlede pensionssystem.

Her er tænketankens anbefalinger:

 1. Der etableres et Partnerskab mellem regeringen og de centrale aktører på området, som samarbejder om, at beskæftigelsen for seniorer fortsat stiger
 2. Aftaleparterne skal fremme lokale løsninger på arbejdspladserne
 3. Lokalaftaler og seniorpraksis skal udnytte de lokale muligheder for bedre fastholdelse af seniorer på arbejdspladserne
 4. Arbejdspladserne skal tænke i nye måder at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen
 5. Ledere skal tale med seniormedarbejdere om, hvad der skal til for at fastholde dem på arbejdspladsen
 6. Kompetenceafklaring og opkvalificering i AMU skal udvikles og målrettes jobfunktioner
 7. Der gennemføres pilotforsøg om arbejdsmiljøvejledning
 8. Seniorer skal have tidlige samtaler i jobcentret og a-kassen med øget fokus på ordinær jobformidling
 9. Jobcentre skal have bedre mulighed for at give seniorer med særlige behov bevis på deres kompetencer og tilbud om opkvalificering
 10. Seniorer langt fra arbejdsmarkedet skal have en virksomhedsrettet indsats
 11. Seniorer over folkepensionsalderen skal have bedre hjælp med jobsøgning
 12. En arbejdsgruppe skal se på paradoksledighed blandt seniorer
 13. De regionale arbejdsmarkedsråd skal følge seniorernes beskæftigelsessituation
 14. Beskæftigelsesindsatsen for seniorer skal i højere grad understøttes af data og målinger af målgruppen
 15. Jobmatch mellem ledige seniorer og virksomheder bør forbedres
 16. Pensioninfo.dk udbygges, så den enkelte bedre kan se de økonomiske gevinster ved at arbejde længere
 17. Der bør udvikles mere målrettet information om at udskyde tilbagetrækning
 18. Pensionsselskaberne skal rådgive om muligheder for at arbejde længere
 19. Pensionsselskaberne bør tilbyde mere fleksible muligheder for delpension og evt. tilbagevenden
 20. En kommission skal se på forenkling af reglerne i pensionssystemet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?