Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Internationalt ekspertpanel: Danmark får for lidt ud af sin forskningsinvestering

De kommercielle resultater ud af Dansk vidensbaseret innovation er for få, konkluderer et internationalt ekspertpanel. Minister vil sætte en mere ambitiøs kurs for forsknings- og udviklingsinvesteringerne.

Et internationalt ekspertpanel, der har haft dansk innovation under lup igennem et år, efterlyser en klarere strategisk indsats.
Selv om udviklings- og forskningsinvesteringerne er høje, er der for få kommercielle resultater i den anden ende, fremgår det af panelets rapport, der også konkluderer, at Danmark fx ikke har forbedret sin innovationsevne i de senere år, mens sammenlignelige lande er gået frem.
Ifølge en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet anbefaler panelet, at der sættes en klarere strategisk retning, som kan fastholde Danmark som et attraktivt land at placere sine udviklings- og forskningsaktiviteter i.
Det er en anbefaling, som den ansvarlige minister Ane Halsboe-Jørgensen bakker op om.
”Nu sætter jeg mig i spidsen for det videre arbejder med at se på, hvordan forsknings- og innovationssystemet indrettes, så det bedst muligt kan bidrage til den grønne omstilling”, siger hun i pressemeddelelsen.
 
Det internationale panel har haft medlemmer fra flere europæiske lande og den amerikanske økonom Christian Ketels fra Henderson Institute i Boston i front. Panelets opgave har været at se på, hvordan forskere, iværksættere og etablerede virksomheder i endnu højere grad kan bruge og omsætte den viden, der bliver skabt på uddannelses- og forskningsinstitutionerne. Panelet har også fundet en række best practice eksempler fra udlandet, som Danmark kan blade sig inspirere af.
”Rapporten viser, at vi har et potentiale for innovation, som vi i dag ikke får udnyttet til fulde.  I Danmark bruger vi hvert år mere end 20 milliarder kroner på offentligt finansieret forskning. Og den store viden, der bliver skabt, skal i højere grad omsættes til produkter og ud og leve i virkeligheden”, siger Ane Halsboe-Jørgensen, ifølge ministeriets pressemeddelelse.

Det internationale panel er kommet med 10 anbefalinger, der samlet skal udgøre en ny innovationsstrategi.
I overskrifter ser anbefalingerne sådan ud:

 • Universiteterne skal i større grad have afklaret den danske regerings forventninger til deres rolle i innovationsdagsordenen.
 • Finansieringsstrømmene skal reformeres. De er for snævre og projektorienterede i dag
 • Forskerparker og inkubatorer skal have en klarere rolle i innovationsøkosystemet
 • Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTI) skal udnyttes bedre som strategisk bindeled mellem universitetsforskningen og den teknologiske innovation i virksomhederne
 • De private fonde skal integreres bedre i den innovationspolitiske struktur.
 • Det tværpolitiske ansvar for innovationspolitik skal koordineres bedre
 • Forbindelsen til de internationale netværk skal koordineres mere på tværs af institutioner
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet skal have mere fokus på dansk innovations styrker inden for design, urbanism og social innovation
 • Offentlige indkøb skal i højere grad understøtte innovationen

  Læs mere i rapporten her
Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Professor i antikkens historie

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i religionsstudier

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Professor i senmiddelalder og tidlig moderne

Syddansk Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?