Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
oldin.jpg

Klima-debat på DM-kongres: ”Penge er ikke det, der gør folk lykkelige.”

DM skal ikke blot forhandle løn og arbejdsvilkår, men også bæredygtige vilkår for mennesker. Det mener det nye netværk ”Medlemsnetværk for Bæredygtig Omstilling af Samfundet”, der har stillet to forslag til DM’s kongres. Forslag, der indirekte medfører lønnedgang, kan ikke komme fra en fagforening, mener DM’s formand.

Dansk Magisterforening skal arbejde for et miljø- og klimamæssigt bæredygtigt samfund. Det mener de i det nye medlemsnetværk, ”Medlemsnetværk for Bæredygtig Omstilling af Samfundet”, MBOS. Netværket har derfor med Hovedbestyrelsens opbakning stillet to forslag til DM’s kongres 2019, som skal starte processen med at tænke bæredygtighed ind i fagforeningsarbejdet.

Det fortæller talsperson for netværket, Frederikke Oldin. Hun synes, at tiden er inde til, at fagbevægelsen ikke kun påtager sig den traditionelle opgave med at forhandle løn og arbejdsvilkår, men også kæmper aktivt for et bæredygtigt samfund.

”Vi kan ikke bare gøre alt, som vi plejede at gøre det, for vi står over for udfordringer, som vi aldrig har set før”, fortæller hun.

Ændringsforslag til principprogram

Ændringsforslag til principprogram: ”DM arbejder for et miljø- og klimamæssigt bæredygtigt samfund, der også tilgodeser kommende generationer.” Stillet af: Frederikke Oldin - på vegne af Medlemsforum for Bæredygtig Omstilling af Samfundet, Sofie Marie Billekop, Anders Pilmark, Bjørn Petersen Motivation: Uden en velfungerende natur, et sundt miljø, en begrænsning af temperaturstigninger og et verdenssamfund, der kan fungere inden for biosfærens tålegrænser, forsvinder selve basis for velfærdssamfundet, idet vi allerede nu udhuler vores eksistensgrundlag. Den kvalificerede viden viser, at konsekvenserne af blind vækst vil være katastrofale. DM bør derfor arbejde for, at samfundet omstilles til bæredygtighed.

Et af de steder, hvor Frederikke Oldin synes, at Dansk Magisterforening skal kæmpe for klima og miljø, er i arbejdet for et ”bæredygtigt arbejdsliv” og balancen mellem arbejde og fritid.

“Vi har masser af evidens for, at penge ikke er det, der gør folk lykkelige. Relationer, nærvær og mening - det man kunne kalde bæredygtig livsførelse - er derimod vigtigt når vi snakker livskvalitet. Det er også vigtigt i forhold til, om man kan holde til et langt arbejdsliv”, siger Frederikke Oldin.

DM’s hovedbestyrelse har valgt at bakke op om netværkets forslag i den form, som det skriftligt er fremlagt for kongressen, men ikke "de intentioner, som Frederikke Oldin giver udtryk for", fortæller Camilla Gregersen.

"DM arbejder målrettet for at sætte vores dygtige medlemmers viden i spil på alle områder, herunder i den aktuelle klimadebat. Men det burde være åbenlyst, at et forslag, der indirekte medfører lønnedgang ikke kan komme fra en fagforening. Vores primære opgave at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår, uanset hvilke andre samfundsdebatter der kører", siger hun.

Ændringsforslag til arbejdsprogram

Ændringsforslag: ”Der skal være en rettidig bæredygtig omstilling og udvikling af samfundet i overensstemmelse med forskeres anbefalinger og internationale forpligtelser og målsætninger. DM vil arbejde for en sådan udvikling og for at bringe medlemmernes viden i spil både internt i DM og i politikudvikling til gavn for bl.a. klima og miljø.” Stillet af: Frederikke Oldin – på vegne af Medlemsnetværk for Bæredygtig Omstilling af Samfundet, Bjørn Petersen Motivation: DM har medlemmer, der dækker bæredygtighedsfeltet bredt. At inddrage og reagere på deres viden vil være til gavn for DM og for samfundet som helhed. At forsømme at være opmærksom på, og handle i pagt med, denne viden, er – i forretningsmæssig og samfundsmæssig forstand – mangel på rettidig omhu. Et velfungerende samfund i balance med sit naturgrundlag giver de bedste muligheder for gode arbejdsliv

"DM’s hovedbestyrelse arbejder for at sætte fokus på miljø- og klimaudfordringerne og skabe politisk opbakning til at gøre mere for klimaet på baggrund af den viden og ekspertise, som vores medlemmer besidder. Og DM har ligeledes valgt at være partner i flere klimanetværk og alliancer", fortsætter Camilla Gregersen.

"Vi ønsker at bringe medlemmernes store viden i spil og holde politikerne op på, at der skal viden bag beslutningerne. Vi skal gøre os gældende på dagsordener, der berører vores medlemmers arbejdsliv og hverdag, og klima og miljø berører os alle. Derfor kan et flertal i HB bakke op om det skriftlige forslag. Jeg har derimod meget svært ved at forestille mig, at der vil være opbakning til et forslag, der forringer medlemmernes løn", siger Camilla Gregersen.

Et flertal i bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at de bakker op om forslaget i den form, som det skriftligt er fremsat. Men Camilla Gregersen understreger, at opbakningen er "under forudsætning af, at forslaget ikke bliver tillagt intentioner, der strider mod DM’s primære mål".

Bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed dækker for Frederikke Oldin over mere end blot klima og miljø.

“Noget af det, vi i MBOS på sigt gerne vil arbejde for, er, at individet får muligheden for at vælge et liv i balance, frem for et liv hvor fokus er på indtjening og produktivitet. Vi vil også gerne have, at medlemmerne får muligheden for at træffe bæredygtige beslutninger i deres arbejdsliv, og her kan netværket forhåbentlig hen ad vejen blive et kvalificerende forum for, hvordan man kan blive klædt på til det.”

Et andet forslag til kongressen med beslægtede tanker, som MBOS ikke har stillet, går netop på at få arbejdstiden nedsat. Det kan du læse om her:

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Kan du sprog og vil du være med til at modvirke ekstremisme i Danmark?

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Københavns Kommue, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Enhedschef til Bynatur i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommue, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?