Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Leder-COLOURBOX1083285 (1).jpg
Arbejdsmiljøforsker Malene Friis Andersen er en af underviserne på den nye frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere: ”Det er afgørende for, at arbejdspladsen kan fungere”

En ny uddannelse for offentlige ledere skal forbedre lederes forståelse og indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. En af de første deltagere er Morten Olesen, der er leder for cirka 100 ansatte.

Hver fjerde offentligt ansatte magister oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og hver anden magister oplever ikke at blive anerkendt for et godt stykke arbejde. Det får ikke bare konsekvenser for medarbejderen selv, men også organisationen. Produktiviteten falder og de gode medarbejdere flygter fra arbejdspladsen.

Det er den slags problemer, som en ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for offentlige ledere skal gøre op med. Uddannelsen blev aftalt som en del af offentlige overenskomstforhandlinger i 2018, OK18.

Morten Olesen er en af de magistre, der deltager på det første kursushold, der startede op i november måned. For ham handler udfordringerne med det psykiske arbejdsmiljø typisk om stress.

Ikke nødvendigvis kun arbejdspres, fordi man har for travlt, men også fordi underviserne kan have svært ved at rumme forandringerne i deres arbejdsopgaver.

”Efter toprocentsbesparelserne har vi i en årrække mødt krav om effektivisering og forandring i de arbejdsopgaver, som skal løses i gymnasiet. Helt grundlæggende skal underviserne bruge mindre tid på forberedelse i forhold til den tid, de underviser”, siger Morten Olesen, som er vicerektor på Egedal Gymnasium og HF i Stenløse.

”Det kræver et nyt tankesæt hos lærergruppen, som er meget kvalitetsbevidst, og hvor alle som udgangspunkt er meget ambitiøse. Det kan hurtigt medføre et stort pres, så det er vigtigt at jeg som leder kan hjælpe mine medarbejdere med at fordele det pres i forhold til de ressourcer, vi har,” siger han.

Uddannelsen tager udgangspunkt i hverdagen som leder

Underviserne på den nye lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø er en række førende forskere og eksperter i psykisk arbejdsmiljø, blandt andet Malene Friis Andersen, der forsker i psykisk arbejdsmiljø og stress ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Uddannelsen tager udgangspunkt i hverdagen som leder, og erfaringerne fra gymnasiet er ikke så forskellige fra andre offentlige arbejdspladser, hvor man har skullet forandre og spare, forklarer Morten Olesen.

Han glæder sig til de netværksmøder, som er lagt ind i mellem undervisningsgangene, hvor det skal handle mere konkret om ledernes egne udfordringer i hverdagen.

”Det er vigtigt for mig at være klædt ordentligt på, så jeg både kan håndtere de kendte udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø, men også forudsige de udfordringer, som medarbejderne kan blive udsat for”, siger Morten Olesen.

Han er på hold med en del gymnasiefolk, men også en del fra andre organisationer, og det er han glad for:

”Jeg får jo nok andre perspektiver på tingene, når jeg skal italesætte de udfordringer, jeg har i min branche overfor fok i andre brancher”, siger han.

Sådan er uddannelsen bygget op

Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø kan tages i Aarhus og København. Der er tre kursusdage fordelt på et halvt år plus faciliterede netværksmøder imellem kursusdagene. Der er plads til 24 ledere på hvert hold.

Første kursusdag fokuserer på den nyeste forskningsbaserede viden om de centrale dynamikker i det psykiske arbejdsmiljø.

Anden kursusdag fokuserer ledelse af en bæredygtig teamkultur med kobling til organisationens og teamets samlede opgave.

Tredje kursusdag sætter fokus på ledernes egen rolle og indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø samt metoder til at håndtere mistrivsel og stress hos den enkelte og i teamet.

Læs mere om uddannelsen på www.flipa.dk

Det psykiske arbejdsmiljø er alfa og omega

For Morten Olesen er det psykiske arbejdsmiljø supervigtigt.

”Hvis ikke jeg har ro på det psykiske arbejdsmiljø i min medarbejderstab, bliver opgaverne ikke løst ordenligt. Så det er alfa og omega, at mine medarbejdere er trygge og kan holde fokus på at løse de opgaver, som skal løses, uden at tage skade af det. For det er jo der, man ender, hvis det psykiske arbejdsmiljø ikke er på plads”, siger han.

Han mener i det hele taget, at det psykiske arbejdsmiljø er meget afgørende på en akademisk arbejdsplads.

”Vi arbejder jo med mennesker. Både jeg som leder, men også mine medarbejdere, som varetager undervisningen. Vi har meget af vores personlighed med, når vi går på arbejde, og derfor bliver vi let påvirket og kan også påvirke dem, vi arbejder sammen med. Så det er vigtigt at passe på sig selv og hinanden”, siger Morten Olesen.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dekan til Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavsn åbne Gymnasium

REKTOR

Københavsn åbne Gymnasium

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad