Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Lars Bøgh, Naturhistorisk Museum
TR Lars Bøgh, der her dissekerer en ged på Naturhistorisk Museum i Aarhus, er varslet fyret sammen med to TR-kolleger
Foto: Jens Henrik Daugaard

Museum vil fyre tre – alle er tillidsvalgte

Trods enorm succes med Troels Kløvedal-udstilling mangler Naturhistorisk Museum i Aarhus penge på budgettet for 2020, siger direktøren. Det betyder fyresedler til tre tillidsvalgte, hvoraf den ene i 2016 var årets DM-tillidsrepræsentant.

To tillidsrepræsentanter og et medarbejdervalgt medlem af samarbejdsusvalget er de eneste udpegede til afskedigelse ud af 35 medarbejdere i forbindelse med en fyringsrunde ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Den ene af de varslede, Lars Bøgh, blev i 2016 valgt til årets tillidsrepræsentant i Dansk Magisterforening. 

Ifølge museets ledelse er årsagen til afskedigelserne økonomiske udfordringer, men det usædvanlige skridt møder hård kritik fra Dansk Magisterforening. I et brev til museets ledelse kalder formand Camilla Gregersen varslingen for en ”generel trussel” mod samarbejdet mellem medarbejdere og arbejdsgivere på museumsområdet.

”Det er helt uacceptabelt, at man på Naturhistorisk Museum vælger at pege på tre tillidsvalgte ud af tre mulige fyringer. Det underminerer fuldstændig den beskyttelse af tillidsfolk, som helt overordnet er aftalt mellem parterne på arbejdsmarkedet”, siger hun.

Ifølge DM er de varslede afskedigelser i strid med aftalen om tillidsrepræsentanter i staten, fordi tillidsrepræsentanter er særligt beskyttet mod afskedigelse, der kun kan ske som et resultat af "tvingende" årsager.

Til Magisterbladet siger museumsdirektør Bo Skaarup, at de tre tillidsvalgte netop er de ansatte, museet bedst kan undvære af hensyn til museets strategi.

”Når jeg kigger på hvem, jeg må undvære, tager jeg ikke afsæt i tillidsposter eller andre relationer. Jeg kigger på museets strategi, som er at øge vores besøgstal, egenfinansieringsgrad og projektlønsomhed. Og de personer, der relaterer sig mest til vores strategi og mål, er dem, jeg har mest brug for”, siger han. 

Bo Skaarup afviser samtidig, at man kan betragte varslingerne som en trussel mod samarbejdet.

”Museet skal drives transparent, og der skal være en ordentlighed, der gennemsyrer alt. Når jeg ikke godtager hendes synspunkt, er det fordi hun ikke forholder sig til museets driftsforhold, strategi og mål. Et perspektiv er også, at når man oplever usædvanlige forhold, kræver det usædvanlige handlinger”, siger han.

Hverken Lars Bøgh eller Dansk Magisterforening ønsker at kommentere Bo Skaarups begrundelser for at pege på de tre tillidsvalgte, men DM-konsulent Øjvind Vilsholm siger: 

”Der hersker ingen tvivl om, at det er tre meget kompetente og erfarne medarbejdere, som kan varetage mange opgaver på museet, og derfor forfølger vi selvfølgelig sagen fagretsligt”, siger DM-konsulent

Dermed kan afskedigelserne ende i en faglig voldgift.  

Opnår kun en besparelse på 350.000

Naturhistorisk Museum har haft vind i sejlene i de senere år med en uafbrudt publikumsfremgang og en omsætning, der er gået fra 20 mio. kr. i 2013 til 30 mio. kr. i dag. Senest har en meget populær udstilling om Troels Kløvedal sprængt rammerne og omsat for 6 mio. kr. i 2019, hvilket er mere end en fordobling af de forventede indtægter.

Museumsdirektør Bo Skaarups ambition er samtidig, at et nyt ikonisk Nature- & Science Museum på Aarhus Ø til 650 mio. kr., skal tiltrække 400.000 gæster årligt fra 2026, mere end en firedobling af det nuværende besøgstal. 

Men nu kommer museet altså ifølge Bo Skaarup til at mangle penge.

”Når jeg kigger ind i 2020, står jeg, alene som konsekvens af de sidste 4 års omprioriteringsbidrag, og mangler i underkanten af 500.000. kr. i forhold til museets offentlige bevillinger tilbage i 2015. Og selv om vi har haft høje entreindtægter i 2019, er det også fugle på taget i forhold til næste års udstillinger, som vi har lavere forventninger til, og derfor må vi skarpt prioritere ressourcerne”, siger han.

Ifølge Bo Skaarup er den største udfordring for museet dog udløb af projektbevillinger. Han ønsker ikke at oplyse, hvor stort et beløb, der mangler på næste års budget.

Ifølge Magisterbladets oplysninger vil museet med de tre afskedigelser til næste år maksimalt opnå en lønbesparelse på cirka 350.000 kr. på grund af de tre medarbejderes anciennitet og tillæg i opsigelsesvarsler som følge af tillidsrepræsentantbeskyttelsen. 

Det er ikke første gang, at Bo Skaarup vælger at afskedige tillidsrepræsentanter. Det skete også i 2013, hvor det i en tilsvarende sparerunde gik ud over to medarbejdervalgte medlemmer af museets samarbejdsudvalg.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad