Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
BotaniskHave2
Jens Astrup / Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum har fyret 17 medarbejdere

Tirsdag fik 17 medarbejdere på Statens Naturhistoriske Museum at vide, at de vil blive afskediget. Ledelsen glæder sig over, at det er færre end de 23, der oprindeligt var lagt op til. Tillidsrepræsentant: “Generelt har folk været dybt bekymrede”.

Tirsdag morgen effektuerede ledelsen på Statens Naturhistoriske Museum en større fyringsrunde som en del af en sparerunde, hvor museet har skullet finde 15 millioner kroner i besparelser.

I alt har 17 medarbejdere på museet fået besked på, at de bliver afskediget.

“Jeg meldte 18 fyringer ud til medarbejderne i går, men vi har været i en partshøringsfase, og antallet er nu blevet bragt ned på 17. Det svarer til i alt 13,5 årsværk, fordi der er tale om en del deltidsstillinger”, siger direktør for Statens Naturhistoriske Museum, Peter C. Kjærgaard.

Oprindeligt var der meldt ud til medarbjderne, at der skulle være 23 afskedigelser. Og så sent som mandag lød meldingen på, at der skulle være 20 fyringer, som Magisterbladet har skrevet. Men det er blevet bragt ned, og det er direktøren lettet over.

“Selvom det har været en hård dag for alle i går, så er jeg glad for, at det er lykkedes at nedbringe antallet, så vi ikke skal afskedige flere end højest nødvendigt”, siger han.

Direktøren vil ikke komme nærmere ind på, hvordan det er lykkedes.

Hvordan har man fået bragt antallet ned?
”Det involverer personsager, jeg ikke kan komme nærmere ind på. Men vi har fundet nogle løsninger i forhold til økonomien, som gør, at så få skal gå som muligt”, siger han.

Fyringsrunden skyldes først og fremmest, at Statens Naturhistoriske Museum siden 2014 har opbygget et stort millionunderskud - blandt andet på grund af for mange eksterne forskningsmidler. Den gæld på cirka 50 millioner kroner, museet har oparbejdet, bliver annulleret i forbindelse med en kommende fusion med Biologisk Institut.

Tillidsrepræsentant savner klarhed fra ledelsen
Ifølge tillidsrepræsentant Tina Blumensaadt Brand har medarbejderne op til fyringsdagen været ramt.

“Generelt har folk været dybt bekymrede herinde”, siger hun.

Hun er tillidsrepræsentant for laboratorieassistenter uden for AC-overenskomst og arbejder på Geologisk Museum. Hun fortæller også, at der ikke er helt klarhed hos medarbejderne over, på hvilke afdelinger af museet afskedigelserne er sket.

“Jeg kan sige, at der ikke er nogle af mine nærmeste kolleger, der er røget. Heldigvis”, siger hun.

Hun efterlyser mere klarhed og overblik fra ledelsen.

“Vi har heller ikke fået noget at vide om VIP’er eller TAP’er. Men som jeg kan regne ud, må det være mange deltidsansatte og billige folk på gulvet, man har fyret, for det er kun endt med at være afskedigelser svarende til 6,6 millioner kroner. 18 personer på 6,6 millioner kroner er ikke mange penge”, siger hun.

Direktør Peter C. Kjærgaard lover, at alle medarbejdere vil blive ordentligt orienteret om det endelige billede.

”Vi har orienteret de berørte medarbejdere klokken ni tirsdag morgen. Og få minutter senere kunne jeg melde ud til alle, at de berørte medarbejdere var orienteret. Samme dag kunne jeg også meddele medarbejderne, at der var holdt samtaler med alle de berørte”, siger han.

Vil der komme en samlet udmelding til de ansatte?
”Efter aftale med vores samarbejdsudvalg vil først de og sidenhen alle medarbejdere få en samlet orientering om sagen, og hvordan det endelige billede ser ud”, siger han.

Efter fyringsrunden går Statens Naturhistoriske Museum nu i gang med en proces, hvor museet skal lægges ind under det Biologiske Institut på Science-fakultet på Københavns Universitet. Det bliver en stor øvelse for de ansatte, erkender Peter C. Kjærgaard.

“Det er en proces, hvor medarbejderne bliver tæt inddraget”, siger han.

Hvordan bliver medarbejderne inddraget?
”Allerede den 6. december har vi et fællesmøde mellem de to samarbejdsudvalg hos os på museet og på Biologisk Institut. Der skal vi koordinere, hvordan fusionen skal forløbe. Det inkluderer blandt andet, at vi skal inddrage de forskellige medarbejdergrupper på instituttet og museet,” siger han og tilføjer:

“Vi vil også holde møder i arbejdsmiljøudvalgene begge steder, og de vil mødes i december for at have et koordinerende arbejde. Den endelige organisation vil blive meldt ud i første uge, hvor fusionen træder i kraft, nemlig den 1. januar 2019. Derefter igangsætter vi henover det næste halve år en række aktiviteter, som skal samle medarbejderne”, siger han.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?